Sepedi 2000 (NSO00)
61

Thapelo ya go kgopela tšhireletšo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida ya go opelwa e letšwa ka diletšo tša metato.

611Hle, Modimo, ekwa sello sa ka,

theeletša thapelo ya ka.

2Ke go bitša ke nolegile moko ke le magomong a lefase.

Nnametše letlapa le le phagamego,

le ke palelwago ke go le namela.

3Gobane ke wena setšhabelo sa ka;

o sebo se se tiilego sa go ntšhireletša manabeng.

4Nke nkabe ke dulela ruri ka mošašeng wa gago;

nke diphego tša gago e ka ba botšhabelo bja ka. Sela

5O amogetše dikeno tše ke go anetšego tšona, Modimo,

gomme o mphile lefa la bao ba go boifago.

6Okeletša kgoši matšatši,

o mo dire gore a fele a phela.

7A a buše go ya go ile a šegofatšwa ke wena, hle, Modimo;

o mo šireletše ka leratorato la gago le potego.

8Ke mo ke tlago go opelela ditumišo ka mehla ke ntše ke phetha dikeno tša ka letšatši ka letšatši.

62

Go bota tšhireletšo ya Modimo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida ya go opelwa ka modumo wa kopelo “Jeduthune”.

621Go Modimo fela ke mo ke hwetšago khutšo;

ke yena yo a mphološago.

2Ke yena fela sebo sa ka le Mophološi,

ke yena setšhabelo sa ka,

nka se tsoge ke thetšitšwe.

3Na le tla tlogela neng go ntshola,

go nkgwaela ke iphokolela boka leboto la go sekama,

ke swana le lešaka la maswika le le kgeregago?

4Se ba se lakanago ke go nntšha seriti;

ba kgahlwa ke bofeane.

Ba ntheta ka melomo,

mola ka dipelo ba ntswirinya. Sela

5Nna khutšo ke e hwetša go Modimo fela,

ke yena yo ke mo tshephilego.

6Ke yena fela sebo sa ka le Mophološi,

ke yena setšhabelo sa ka,

mme nka se thetšwe.

7Modimo ke Mophološi wa ka yo a mphago seriti;

ke yena sebo sa ka se se tiilego,

ke setšhabelo sa ka.

8Mo tshepheng ka mehla,

lena setšhaba;

mo aleleng mathata ohle a lena;

ke yena setšhabelo sa rena.

9Bathofela ga se selo,

ba maemo ke lefeela;

ge o ba ela, ba bofefo,

ba le mmogo boima bja bona bo fetwa ke bja lefofa.

10Le se ikanye go thopela batho,

la bota go holega ka bohlakodi.

Ge le ka atelwa ke lehumo,

le se bee pelo tša lena go lona.

11Modimo o kile a re a bolela ka kwa taba tše pedi:

ya gore maatla ke a gagwe

12

62:12
Jobo 34:11
Jer. 17:10
Mat. 16:27
Bar. 2:6
Kut. 2:23
gomme lerato la gagwe,

yena Mong wa ka, ga le fetoge,

le ya gore o putsa bohle go ya ka ditiro tša bona.

63

Go hlologela Modimo

Ke pesalome ya Dafida mola a le lešokeng la Juda.

631

63 Hlogo
1 Sam. 23:14
Modimo, o Modimo wa ka,

mme ke go hlologetše;

ke go hlologetše ka pelo ya ka ka moka.

Ke go nyoretšwe bjalo ka motho a nyorilwe nageng ye e omilego ya lehwafa, ya go hloka meetse.

2Ke nyaka go go bona ka Tempeleng ya gago ye kgethwa,

go bona maatla le letago la gago.

3Lerato la gago, kilaphetogo,

le phala le bjona bophelo,

ka gona ke tla go tumiša.

4Ke tla go reta ka mehla ge ke sa phela;

ke tla emiša diatla ke go tumiša.

5Pelo ya ka e tla ipshina

bjalo ka ya motho yo a khošego tša monyanya,

mme ka go reta ka mekgolokwane.

6Ge ke patlame malaong ke a go gopola;

bošego bjohle ke lala ke nagana ka wena,

7gobane o nthušitše ka mehla.

Ke tla goa ke thabile ke šireleditšwe ke wena.

8Ke a go kgomarela,

mme wena o nthekga ka letsogo la gago le le tiilego.

9Bao ba lekago go mpolaya go tla kodumela bona fasefase bodulabahu.

10Ba tla bolawa ka tšhoša,

ba lewa ke diphukubje.

11Kgoši yona e tla thabišwa ke tše e di diretšwego ke Modimo,

mme bohle ba ba enago ka leina la Modimo ba tla ikgantšha ka yena,

eupša ba maaka bona ba tla thibja melomo.