Sepedi 2000 (NSO00)
59

Thapelo ya go kgopela tšhireletšo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya go opelwa ka modumo wa kopelo “O se ke wa senya”. Ke ya go lefela dibe ye Dafida a e ngwadilego mola Saulo a romile batho go yo mo lalela ntlong ya gagwe, gore ba mmolaye.

591

59 Hlogo
1 Sam. 19:11
Modimo wa ka,

ntamolele manabeng a ka;

mphahlele go ba ba ntsogetšego maatla.

2Ntlhakodiše go badirakgopo,

o ntamolele go babolai.

3Šebao, ba ntaletše gore ba mpolaye;

dioka di ntlhasela ke se ka tshela molao

goba ka dira sebe, Morena.

4-5Ba potlakela go mpotapota,

etšwe go se phošo ye ke e dirilego.

Morena Modimo Ramaatlaohle,

Modimo wa Israele,

tsoga o tle o nkgahlanetše,

mme o iponele.

Tsoga, o otle baditšhaba bohle;

o se šokele le o tee wa majelathoko a. Sela

6Ba lala ba boa mašego,

ba rora boka dimpša,

ba tšhakatšhaka le motse.

7Šebao, ba tshwa mahlapa ka melomo;

tše ba di bolelago ga di phediše, eupša ba ipotša ge Modimo a sa ba kwe.

8Fela wena o a ba sega, Morena,

ditšhaba ka moka o a di kwera.

9Nna ke tshephile wena,

maatla a ka,

gobane o botšhabelo bja ka,

wena Modimo.

10Modimo wa ka o nthata ka leratorato;

o tla tla a nthuša,

ka thabela go fenywa ga manaba a ka.

11O se ba bolaye, hle, Modimo,

gore setšhaba sa ka se se ba lebale.

O ba gašanye le naga ka maatla a gago,

gomme o ba wiše, Morena,

wena kotse ya rena.

12Sengwe le sengwe se ba se bolelago ke sebe;

ka gona a ba tanywe ke boikgogomošo bja bona,

ka lebaka la mahlapa le maaka a bona.

13Ba fediše o ba galefetše,

ba fediše molokwanarite;

ke mo bohle ba tlago tseba gore ga Jakobo le go fihla magomong a lefase go buša Modimo. Sela

14Ba lala ba boa mašego,

ba rora boka dimpša,

ba tšhakatšhaka le motse.

15Ba putlaputla ba nyaka diyamaleng;

ge ba se ba khore ba lale ba popoduma.

16Nnaena la gago lerato, kilaphetogo,

ke tla le bega ka pelo ye tšhweu,

gobane o bile sebo sa ka,

o bile botšhabelo bja ka mola ke tlaletšwe.

17Wena maatla a ka,

ke tla go opelela tumišo,

gobane o sebo sa ka, wena Modimo;

o Modimo yo a nthatago ka leratorato.

60

Thapelo ya go kgopela tlhakodišo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya go opelwa ka modumo wa kopelo “Letšoba la Bohlatse”. Ke ya go lefela dibe ya Dafida, ya go ruta, ye a e ngwadilego mola a elwa le Baaramo ba Mesopotamia le ba Tsoba, mola Joaba a boa mme a fihla a bolaya Baedomo ba dikete tše lesome le tše pedi ka Moeding wa Letswai.

601

60 Hlogo
2 Sam. 8:13
1 Dikr. 18:12
Modimo, o re lahlile wa re ripitla;

o be o re galefetše,

bjale upša o re boele.

2O šikintše lefase wa le pharola;

hle, bjale le thibe menga,

gobane le a tekateka.

3O swarišitše tšhaba sa gago bothata,

wa re thekesediša mo nkego re tagilwe.

4Ba ba go boifago bona o ba hlometše sefoka gore ba tšhabele mesebe go sona. Sela

5Re hlakodiše ka maatla a gago,

o kwe thapelo ya rena,

gore baratiwa ba gago ba phologe.

6Modimo o boletše ka Felong mo Gokgethwa a re:

“Ke tla abaganya naga ya Shekeme ke thabile,

ka arolanya moedi wa Sukote.

7Naga ya Gileade ke ya ka,

le ya Manase;

ya Efraime ke kuane ya ka ya tshipi, gomme ya Juda ke molamo wa ka wa bolaodi.

8Ya Moaba yona ke sehlapelo sa ka,

gomme ya Edomo ke ya go lahlela dieta60:8 “go lahlela dieta” Se e be e le setlwaedi seo batho ba bego ba laetša ka sona gore naga ba e thopile. tša ka;

ya Filistia ke tla e gobela megobo ya phenyo.”

9Ke mang yo a tlago nkiša motseng wo o ageleditšwego?

Ke mang yo a tlago nkiša Edomo

10ge e se wena,

Modimo, yo o re lahlilego,

wena yo o se sa tšwago dira le rena?

11Hle, re thuše go lwa le manaba a rena,

gobane thušo ya motho yona ke lefeela.

12Ge re na le Modimo re tla lwa senna;

ke yena yo a tlago re gatakelela manaba.

61

Thapelo ya go kgopela tšhireletšo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida ya go opelwa e letšwa ka diletšo tša metato.

611Hle, Modimo, ekwa sello sa ka,

theeletša thapelo ya ka.

2Ke go bitša ke nolegile moko ke le magomong a lefase.

Nnametše letlapa le le phagamego,

le ke palelwago ke go le namela.

3Gobane ke wena setšhabelo sa ka;

o sebo se se tiilego sa go ntšhireletša manabeng.

4Nke nkabe ke dulela ruri ka mošašeng wa gago;

nke diphego tša gago e ka ba botšhabelo bja ka. Sela

5O amogetše dikeno tše ke go anetšego tšona, Modimo,

gomme o mphile lefa la bao ba go boifago.

6Okeletša kgoši matšatši,

o mo dire gore a fele a phela.

7A a buše go ya go ile a šegofatšwa ke wena, hle, Modimo;

o mo šireletše ka leratorato la gago le potego.

8Ke mo ke tlago go opelela ditumišo ka mehla ke ntše ke phetha dikeno tša ka letšatši ka letšatši.