Sepedi 2000 (NSO00)
5

Thapelo ya go kgopela tšhireletšo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida; e opelwe e letšwa ka dinaka.

51Morena, o ntlhwaele tsebe,

ke a go rapela;

o ele mefegelo ya ka hloko.

2O ntheeletše ge ke go llela,

wena Kgoši ya ka le Modimo wa ka,

gobane ke wena yo ke go rapelago.

3O kwa lentšu la ka mosong, Morena;

ke go neela thapelo ya ka e sa le gosasa,

gomme ka letela gore o nkarabe.

4Ga o Modimo wa go kgahlwa ke bokgopo;

modiradibe ga a dule le wena.

5Baikgogomoši ga o nyake

le go ba bona;

bakgopo ka moka o ba hloile.

6Ba maaka o a ba fediša;

babolai le dihwirihwiri o a ba šišingwa.

7Fela, ka lebaka la lerato la gago le legolo,

nna ke kgona go tsena ka ntlong ya gago;

ke kgona go go khunamela Tempeleng ya gago ye kgethwa ke go hlompha.

8Morena, o ntlhahle ka go loka ga gago,

ka gobane manaba a ka a ntaletše;

o ntokišetše tsela ya gago gore ke tšee ka yona.

9

5:9
Bar. 3:13
Tše di bolelwago ke manaba a ka ga di tshephagale;

sa bona ke go nagana tshenyo fela.

Dipolelo tša bona di a bolaya,

ba na le maleme a boreledi.

10Ba sekiše o ba otle, Modimo;

a ba ipolae ka maanomabe a bona.

Ba rake mo pele ga gago ka lebaka la dibe tša bona tše dintši,

gobane ba go tsogela maatla.

11Bohle ba ba tšhabelago go wena a ba thakgale,

a ba fele ba hlalala.

O šireletše ba ba go ratago,

gore ba thakgale ka lebaka la gago.

12Ba ba lokilego o a ba šegofatša, Morena;

o ba šireletša ka kotse ya botho bja gago.

6

Thapelo ya motho yo a lego tlalelong

Go tsebišwa moopediši gore e opelwe e letšwa ka diletšo tša metato ye seswai.

61

6:1
Pes. 38:1
Morena, hle, o se nkgale o befetšwe;

o se nkotle o nkgalefetše.

2Ntšhokelwe Morena,

gobane ke fedile maatla.

Mphodiše, Morena, gobane bolwetši bo nthenne ditho la go hwa.

3Nna ke ikwa ke hlakahlakane e le ruri.

Na o tla diega go fihlela neng, Morena?

4Boa, o ntlhakodiše, Morena;

etla o mphološe lehung ka leratorato la gago.

5Kua boyabahu ga o gopolwe ke motho;

kgane ke mang yo a go tumišago bodulabahu?

6Nna ke lapišitšwe ke mefegelo ya ka;

mosamelo wa ka ke o thapiša mašego ohle ka meokgo;

malao a ka ke a kolobiša ka dikeledi.

7Mahlo a ka a fifatšwa ke mahloko;

a gohlomeditšwe ke ge ke atetšwe ke manaba.

8

6:8
Mat. 7:23
Luk. 13:27
Ntlogeleng, bakgopo bohle tenang,

gobane sello sa ka Morena o se kwele.

9O nkwele ge ke mo llela,

gomme o tla mpha se ke se kgopelago.

10Manaba a ka ohle a tla inyatša a tšhogile kudu;

a tla goma le semeetseng a jewa ke dihlong.

7

Thapelo ya go nyaka toka

Sefela sa mahloko se Dafida a se opeletšego Morena ka lebaka la taba ya Kushe, yola wa Mobenjamene.

71Morena, Modimo wa ka,

ke tšhabela go wena;

ntlhakodiše, o ntamolele go bohle ba ba ntlhomarago,

2gore ba se tlo nkgarola bjalo ka tau;

ka hloka molamoledi ge ke garolwa bjalo.

3-4Morena, Modimo wa ka,

ge eba ke dirile se sebe,

ge eba ke rumotše mogwera wa ka,

ge eba ke hlakotše sera sa ka ntle le lebaka7:3-4 “ge eba ke hlakotše sera sa ka ntle le lebaka” Diphetolelo tše dingwe di re “nna yo ke hlakodišitšego bao e bego e le manaba a ka ntle le lebaka”.

ge eba ke dirile ye nngwe ya taba tše –

5gona lenaba la ka a le ntlhomare le ntshware;

a le nkgatakele fase le mpolae,

le nkokobeletše sa ruri. Sela

6Morena, tsoga ka bogale,

o tsogele manaba a a nkgalefetšego.

Tsoga, Modimo wa ka,

wena o laetšego gore go dirwe ka toka,

7ka gona ditšhaba a di go bokanele,

o di buše o le ka godimo.7:7 Mohlomongwe go swanetše go balwa “o di buše o le ka godimo” Seheberu ga se kwagale gabotse.

8Ke wena Moahlodi wa ditšhaba.

O nkahlole ka toka,

gobane ke lokile,

ga ke ne molato.

9

7:9
Kut. 2:23
Fediša bobe bja bakgopo,

gomme baloki o ba tiiše,

wena Modimo wa go loka,

o lekolago menagano le dipelo.

10Modimo ke Mošireletši wa ka,

o phološa ba ba lokilego.

11Modimo ke Moahlodi wa go loka,

gomme ga a lese go otla bakgopo.

12Ge motho a sa sokologe,

Modimo o tla mo lootšetša tšhoša.

O mo ngangela bora bja dula bo lokile.

13O mo lokišetša dibolai tša kotsi,

a tšhuma mesebe ya gagwe.

14Bonang ka mo yo kgopo a imilego bobe;

o ithwele bokgopo,

a belega boradia.

15O epela batho molete,

a ba a ntšha mabu,

fela gwa wela yena mong ka go wona.

16Gape moepamokoti o a ikepela,

le mokgakgati o a ikgela.

17Nna ke tla tumiša Morena ka lebaka la toka ya gagwe;

ke tla opelela Morena ditumišo,

yena Yogodimodimo.