Sepedi 2000 (NSO00)
59

Thapelo ya go kgopela tšhireletšo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya go opelwa ka modumo wa kopelo “O se ke wa senya”. Ke ya go lefela dibe ye Dafida a e ngwadilego mola Saulo a romile batho go yo mo lalela ntlong ya gagwe, gore ba mmolaye.

591

59 Hlogo
1 Sam. 19:11
Modimo wa ka,

ntamolele manabeng a ka;

mphahlele go ba ba ntsogetšego maatla.

2Ntlhakodiše go badirakgopo,

o ntamolele go babolai.

3Šebao, ba ntaletše gore ba mpolaye;

dioka di ntlhasela ke se ka tshela molao

goba ka dira sebe, Morena.

4-5Ba potlakela go mpotapota,

etšwe go se phošo ye ke e dirilego.

Morena Modimo Ramaatlaohle,

Modimo wa Israele,

tsoga o tle o nkgahlanetše,

mme o iponele.

Tsoga, o otle baditšhaba bohle;

o se šokele le o tee wa majelathoko a. Sela

6Ba lala ba boa mašego,

ba rora boka dimpša,

ba tšhakatšhaka le motse.

7Šebao, ba tshwa mahlapa ka melomo;

tše ba di bolelago ga di phediše, eupša ba ipotša ge Modimo a sa ba kwe.

8Fela wena o a ba sega, Morena,

ditšhaba ka moka o a di kwera.

9Nna ke tshephile wena,

maatla a ka,

gobane o botšhabelo bja ka,

wena Modimo.

10Modimo wa ka o nthata ka leratorato;

o tla tla a nthuša,

ka thabela go fenywa ga manaba a ka.

11O se ba bolaye, hle, Modimo,

gore setšhaba sa ka se se ba lebale.

O ba gašanye le naga ka maatla a gago,

gomme o ba wiše, Morena,

wena kotse ya rena.

12Sengwe le sengwe se ba se bolelago ke sebe;

ka gona a ba tanywe ke boikgogomošo bja bona,

ka lebaka la mahlapa le maaka a bona.

13Ba fediše o ba galefetše,

ba fediše molokwanarite;

ke mo bohle ba tlago tseba gore ga Jakobo le go fihla magomong a lefase go buša Modimo. Sela

14Ba lala ba boa mašego,

ba rora boka dimpša,

ba tšhakatšhaka le motse.

15Ba putlaputla ba nyaka diyamaleng;

ge ba se ba khore ba lale ba popoduma.

16Nnaena la gago lerato, kilaphetogo,

ke tla le bega ka pelo ye tšhweu,

gobane o bile sebo sa ka,

o bile botšhabelo bja ka mola ke tlaletšwe.

17Wena maatla a ka,

ke tla go opelela tumišo,

gobane o sebo sa ka, wena Modimo;

o Modimo yo a nthatago ka leratorato.