Sepedi 2000 (NSO00)
57

Thapelo ya go kgopela thušo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya go opelwa ka modumo wa kopelo “O se ke wa senya”. Ke ya go lefela dibe ye Dafida a e ngwadilego mola a tšhabetše Saulo, a khutile ka leweng.

571

57 Hlogo
1 Sam. 22:1
24:4
Ntšhokele, hle, Modimo, ntšhokele,

gobane ke tšhabela go wena.

Ke tla khuta ka fase ga diphego tša gago go fihlela ge kotsi e fetile.

2Ke bitša Modimo, Ragodimodimo,

Modimo yo a mphethelago tšohle.

3O nthuša a le legodimong,

a mphološa;

a goboša ba ba ntlhomarago. Sela

Modimo o nthuša ka leratorato la gagwe le potego ya gagwe.

4Ke dikaneditšwe ke manaba,

ditau dijabatho,

baisa ba meno nke marumo le mesebe,

ba maleme maetša tšhoša tše bogale.

5Modimo, bontšha bogolo bja gago magodimong a godimodimo,

letago la gago le aparele lefase lohle.

6Manaba a ka a ntheile ka sefu,

ke tlaišegile kudu.

Ba nkepetše mokoti tseleng,

eupša go wetše bona ka gare. Sela

7Ke itiišitše pelo, Modimo,

ke itiišitše pelo.

Ke tla opela ke go tumiša.

8A ke itsogele!

A ke tsoge ka mahwibi ke letša harepa le sekgapa.

9Morena,

ke tla go tumiša ditšhabeng,

ke tla go reta merafeng,

10gobane leratorato la gago ga le kaaka,

le phagame go fihla magodimong,

le potego ya gago e fihla marung.

11Modimo,

bontšha bogolo bja gago magodimong a godimodimo,

letago la gago le aparele lefase lohle.

58

Thapelo ya go kgopela Modimo gore a otle bakgopo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya go opelwa ka modumo wa kopelo “O se ke wa senya”. Ke ya go lefela dibe; ke ya Dafida.

581Hee, lena ba maatla!58:1 “lena ba maatla” goba “medimo”

Afa le ahlola ka toka?

Le sekiša batho ka maleba?

2Ga go bjalo!

Etse ka dipelo le rera bokgopo.

Ke lena le tsošago kgaruru mo nageng.

3Bakgopo ba tswalwa le bokgopo;

ba kgeloga go tloga tswalong,

ba a aka.

4Ba na le bohloko go swana le noga;

ba ithiba ditsebe boka peetla ya setholo

5ye e sa kwego lentšu la moupadinoga,

ešita le ge e ka ba moupimakgona.

6Hle, Modimo, ba kgole meno;

kgola tawana tše meno, Morena.

7A ba nyamelele boka meetse a sephalo,

ba pone sa bjang bjo bo gataketšwego.58:7 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ba pone ... gataketšwego” Seheberu ga se kwagale gabotse.

8A ba tologe ba etše kgopa ge e gagaba,

ba etše sefolotšana,

sona se sa bonego letšatsi.

9E tla re ba sešo ba lemoga,

ba rengwa boka moselaphala;

Modimo o tla ba gogola ka ledimo a ba galefetše ba sa phela.58:9 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

10Moloki o tla thabela go bona badiradibe ba otlwa.

O tla hlapa maoto ka madi a bakgopo.

11Batho ba tla re:

“Ruri, moloki o lefeleditšwe;

ka kgonthe o gona Modimo wa go ahlola lefaseng.”

59

Thapelo ya go kgopela tšhireletšo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya go opelwa ka modumo wa kopelo “O se ke wa senya”. Ke ya go lefela dibe ye Dafida a e ngwadilego mola Saulo a romile batho go yo mo lalela ntlong ya gagwe, gore ba mmolaye.

591

59 Hlogo
1 Sam. 19:11
Modimo wa ka,

ntamolele manabeng a ka;

mphahlele go ba ba ntsogetšego maatla.

2Ntlhakodiše go badirakgopo,

o ntamolele go babolai.

3Šebao, ba ntaletše gore ba mpolaye;

dioka di ntlhasela ke se ka tshela molao

goba ka dira sebe, Morena.

4-5Ba potlakela go mpotapota,

etšwe go se phošo ye ke e dirilego.

Morena Modimo Ramaatlaohle,

Modimo wa Israele,

tsoga o tle o nkgahlanetše,

mme o iponele.

Tsoga, o otle baditšhaba bohle;

o se šokele le o tee wa majelathoko a. Sela

6Ba lala ba boa mašego,

ba rora boka dimpša,

ba tšhakatšhaka le motse.

7Šebao, ba tshwa mahlapa ka melomo;

tše ba di bolelago ga di phediše, eupša ba ipotša ge Modimo a sa ba kwe.

8Fela wena o a ba sega, Morena,

ditšhaba ka moka o a di kwera.

9Nna ke tshephile wena,

maatla a ka,

gobane o botšhabelo bja ka,

wena Modimo.

10Modimo wa ka o nthata ka leratorato;

o tla tla a nthuša,

ka thabela go fenywa ga manaba a ka.

11O se ba bolaye, hle, Modimo,

gore setšhaba sa ka se se ba lebale.

O ba gašanye le naga ka maatla a gago,

gomme o ba wiše, Morena,

wena kotse ya rena.

12Sengwe le sengwe se ba se bolelago ke sebe;

ka gona a ba tanywe ke boikgogomošo bja bona,

ka lebaka la mahlapa le maaka a bona.

13Ba fediše o ba galefetše,

ba fediše molokwanarite;

ke mo bohle ba tlago tseba gore ga Jakobo le go fihla magomong a lefase go buša Modimo. Sela

14Ba lala ba boa mašego,

ba rora boka dimpša,

ba tšhakatšhaka le motse.

15Ba putlaputla ba nyaka diyamaleng;

ge ba se ba khore ba lale ba popoduma.

16Nnaena la gago lerato, kilaphetogo,

ke tla le bega ka pelo ye tšhweu,

gobane o bile sebo sa ka,

o bile botšhabelo bja ka mola ke tlaletšwe.

17Wena maatla a ka,

ke tla go opelela tumišo,

gobane o sebo sa ka, wena Modimo;

o Modimo yo a nthatago ka leratorato.