Sepedi 2000 (NSO00)
57

Thapelo ya go kgopela thušo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya go opelwa ka modumo wa kopelo “O se ke wa senya”. Ke ya go lefela dibe ye Dafida a e ngwadilego mola a tšhabetše Saulo, a khutile ka leweng.

571

57 Hlogo
1 Sam. 22:1
24:4
Ntšhokele, hle, Modimo, ntšhokele,

gobane ke tšhabela go wena.

Ke tla khuta ka fase ga diphego tša gago go fihlela ge kotsi e fetile.

2Ke bitša Modimo, Ragodimodimo,

Modimo yo a mphethelago tšohle.

3O nthuša a le legodimong,

a mphološa;

a goboša ba ba ntlhomarago. Sela

Modimo o nthuša ka leratorato la gagwe le potego ya gagwe.

4Ke dikaneditšwe ke manaba,

ditau dijabatho,

baisa ba meno nke marumo le mesebe,

ba maleme maetša tšhoša tše bogale.

5Modimo, bontšha bogolo bja gago magodimong a godimodimo,

letago la gago le aparele lefase lohle.

6Manaba a ka a ntheile ka sefu,

ke tlaišegile kudu.

Ba nkepetše mokoti tseleng,

eupša go wetše bona ka gare. Sela

7Ke itiišitše pelo, Modimo,

ke itiišitše pelo.

Ke tla opela ke go tumiša.

8A ke itsogele!

A ke tsoge ka mahwibi ke letša harepa le sekgapa.

9Morena,

ke tla go tumiša ditšhabeng,

ke tla go reta merafeng,

10gobane leratorato la gago ga le kaaka,

le phagame go fihla magodimong,

le potego ya gago e fihla marung.

11Modimo,

bontšha bogolo bja gago magodimong a godimodimo,

letago la gago le aparele lefase lohle.