Sepedi 2000 (NSO00)
52

Kotlo ya Modimo le kgaugelo ya gagwe

Go tsebišwa moopediši gore ke sereto se Dafida a se ngwadilego mola Doege, Moedomo, a seno ya go Saulo a mo tsebiša gore Dafida o ile ka ga Ahimeleke.

521

52 Hlogo
1 Sam. 22:9-10
O reng o ikgantšha ka bobe, seoka?

Tseba, lerato la Modimo ke la ka mehla.

2O loga maano a go lahletša bangwe;

leleme la gago le bogale boka legare,

mokadikadi wa morara towe!

3O rata bobe go feta bolo,

le go bolela maaka go feta therešo. Sela

4O rata polelo tša go ferekanya batho,

mpheane towe!

5Ka gona, Modimo o tla go fedišetša ruri;

o tla go komola a go goga ka ga gago,

a go tloša go baphedi mo lefaseng. Sela

6Baloki ge ba di bona ba tla gakgamala,

wena ba tla go sega ba re:

7“Owaa!

Šoowe motho wa go se tšhabele go Modimo,

motho wa go ikanya mahumo a gagwe,

wa go dira dithoto tša gagwe botšhabelo.”

8Nnaena, ka ntlong ya Modimo,

ke bjalo ka mohlware wo motalana;

ke botile lerato la gagwe, kilaphetogo;

ke le botile go ya go ile.

9Morena, ke tla dula ke go tumiša ka lebaka la tše o di dirilego;

ke tla anega botho bja gago ke na le babotegi ba gago.

53

Bokgopo bja batho

(Pes. 14)

Go tsebišwa moopediši gore ke sereto sa Dafida sa go opelwa ka modumo wa kopelo “Bolwetši”.53 Hlogo: “Bolwetši” Hlathollo ya lentšu le ka Seheberu ga e kwagale gabotse.

531

53:1-3
Bar. 3:10-12
Mašilo ka pelong a re:

“Modimo ga a gona.”

Ba dira tše kgopo le tše di šiišago –

ga go le o tee wa go dira tše di lokilego.

2Modimo yena o lebeletše batho a le legodimong

go bona ge eba go na le wa kwešišo,

yo a mo khunamelago.

3Eupša bohle ba kgelogile,

ka moka ba senyegile.

Ga go le o tee wa go dira tše di lokilego,

ee, le o tee ga a gona.

4Modimo o a botšiša o re:

“Na badirakgopo ga ba na temogo?

Ba phela ka go radia tšhaba sa ka,

le gona ga ba nthapele, nna, Modimo.”

5Eupša ba tla thothomela ka letšhogo,

etšwe go se na sa go tšhoša.

Modimo o tla gašanya marapo a bao ba dikaneditšego setšhaba sa gagwe.

Setšhaba sa gagwe sona se tla ba hlabiša dihlong ka ge Modimo a ba lahlile.

6A Sione go tšwe phološo ya Israele!

Mohla Modimo a bušetšago setšhaba sa gagwe sekeng sa sona,

ditlogolo tšeo tša Jakobo di tla thakgala,

setšhaba sa Israele se tla hlalala.

54

Thapelo ya go kgopela tšhireletšo manabeng

Go tsebišwa moopediši gore ke sereto sa Dafida sa go opelwa se letšwa ka diletšo tša metato. Ke se Dafida a se ngwadilego ka morago ga ge Basife ba seno ya go Saulo go mmotša gore Dafida o khutile nageng ya gabobona.

541

54 Hlogo
1 Sam. 23:19
26:1
Mphološe ka bogolo bja gago, hle, Modimo;

ka maatla a gago a ke ahlolwe ka maleba.

2Ekwa thapelo ya ka, hle, Modimo;

tše ke di bolelago o di hlwaele tsebe,

3gobane baipoti ba ntsogetše maatla;

dikgowa di nyaka go mpolaya,

batho ba go se nagane ka Modimo.

4Fela nna ke thušwa ke yena Modimo;

Mong wa ka ke yena momphediši.

5A Modimo a ntefeletše manabeng a ka ka bobe bjo ba ntirilego bjona.

A a ba fediše ka ge a botega.

6Ke tla ithaopa ka go neela sehlabelo, Morena;

ke tla go leboga ka ge o le yo botho.

7O ntlhakodišitše mathateng ohle,

ka bogela manaba a ka a fentšwe.