Sepedi 2000 (NSO00)
51

Thapelo ya go kgopela tebalelo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida ka morago ga ge moprofeta Nathane a seno bolela le yena, ka ge a be a robetše le Batseba.

511

51 Hlogo
2 Sam. 12:1-15
Ntšhokelwe hle, Modimo,

ka ge o nthata ka leratorato.

Phumola dibe tša ka ka kgaugelo ya gago ye kgolo.

2Ntlhatswe bokgopo bja ka,

o ntire yo a hlatswitšwego sebe.

3Diphošo tša ka ke a di tseba,

le sebe sa ka ke dula ke se gopola.

4

51:4
Bar. 3:4
Ke phošeditše wena, wena fela,

mme ke dirile se o bonago e le se sebe.

Ka gona go a swanela ge o nkahlola.

Go lebane ge o mpona molato.

5Ke tswetšwe ke le yo kgopo,

ke imilwe ke le modiradibe.

6Ka ge therešo e le se se go kgahlago pelong ya motho,

nthute ka pelong ka mo ke swanetšego go phela.

7Ntlhwekiše sebe ka hisopo,51:7 “hisopo” Ke semela sa ntšhuthana se se bego se šomišwa ke Baisraele go hlwekiša batho. Lebelela Num. 19:6.

ke mo ke tlago hlweka.

Ntlhapiše ke tage go feta leswela.

8Nke o nkweše mekgolokwane ke boele ke thabe,

mme le ge o nthobagantše marapo ke tla buša ka thaba.

9Budulala o se hlwe o bona dibe tša ka,

mme o phumole bokgopo bja ka bjohle.

10Modimo, hle,

mpopele pelo ye e hlwekilego,

mme o ntsenye moya wo mofsa wa potego.

11Se nthake pele ga gago;

se nkamoge moya wa gago wa bomodimo.

12Buša o mphe lethabo la motho yo o mo phološitšego,

mme o dire gore ke rate go go theeletša,

13ke gona ke tlago ruta batshelamolao ditaelo tša gago,

mme badiradibe bao ba sokologela go wena.

14Ntokolle molatong wa polao, Modimo,

wena Modimo, Mophološi wa ka,

gore ke opelele go loka ga gago.

15Mong wa ka,

nthuše gore ke bolele ke lokologile,

ke mo ke tlago go tumiša.

16Wena ga o nyake dihlabelo;

ge o be o di nyaka,

nkabe ke go direla tšona;

ga o kgahlwe le ke dihlabelo tša go tšhungwa ka moka.

17Modimo,

sa ka sehlabelo ke boitsholo bja nnete;

motho yo a ikokobetšago mme a itsholelago dibe tša gagwe ga o mo lahle.

18Eba yo botho go Sione ka lešoko la gago;

tsošološa merako ya Jerusalema.

19Ke gona o tla kgahlwago ke dihlabelo tše di laetšwego tša go tšhungwa ka moka,

le dipoo tša hlabja aletareng ya gago.

52

Kotlo ya Modimo le kgaugelo ya gagwe

Go tsebišwa moopediši gore ke sereto se Dafida a se ngwadilego mola Doege, Moedomo, a seno ya go Saulo a mo tsebiša gore Dafida o ile ka ga Ahimeleke.

521

52 Hlogo
1 Sam. 22:9-10
O reng o ikgantšha ka bobe, seoka?

Tseba, lerato la Modimo ke la ka mehla.

2O loga maano a go lahletša bangwe;

leleme la gago le bogale boka legare,

mokadikadi wa morara towe!

3O rata bobe go feta bolo,

le go bolela maaka go feta therešo. Sela

4O rata polelo tša go ferekanya batho,

mpheane towe!

5Ka gona, Modimo o tla go fedišetša ruri;

o tla go komola a go goga ka ga gago,

a go tloša go baphedi mo lefaseng. Sela

6Baloki ge ba di bona ba tla gakgamala,

wena ba tla go sega ba re:

7“Owaa!

Šoowe motho wa go se tšhabele go Modimo,

motho wa go ikanya mahumo a gagwe,

wa go dira dithoto tša gagwe botšhabelo.”

8Nnaena, ka ntlong ya Modimo,

ke bjalo ka mohlware wo motalana;

ke botile lerato la gagwe, kilaphetogo;

ke le botile go ya go ile.

9Morena, ke tla dula ke go tumiša ka lebaka la tše o di dirilego;

ke tla anega botho bja gago ke na le babotegi ba gago.

53

Bokgopo bja batho

(Pes. 14)

Go tsebišwa moopediši gore ke sereto sa Dafida sa go opelwa ka modumo wa kopelo “Bolwetši”.53 Hlogo: “Bolwetši” Hlathollo ya lentšu le ka Seheberu ga e kwagale gabotse.

531

53:1-3
Bar. 3:10-12
Mašilo ka pelong a re:

“Modimo ga a gona.”

Ba dira tše kgopo le tše di šiišago –

ga go le o tee wa go dira tše di lokilego.

2Modimo yena o lebeletše batho a le legodimong

go bona ge eba go na le wa kwešišo,

yo a mo khunamelago.

3Eupša bohle ba kgelogile,

ka moka ba senyegile.

Ga go le o tee wa go dira tše di lokilego,

ee, le o tee ga a gona.

4Modimo o a botšiša o re:

“Na badirakgopo ga ba na temogo?

Ba phela ka go radia tšhaba sa ka,

le gona ga ba nthapele, nna, Modimo.”

5Eupša ba tla thothomela ka letšhogo,

etšwe go se na sa go tšhoša.

Modimo o tla gašanya marapo a bao ba dikaneditšego setšhaba sa gagwe.

Setšhaba sa gagwe sona se tla ba hlabiša dihlong ka ge Modimo a ba lahlile.

6A Sione go tšwe phološo ya Israele!

Mohla Modimo a bušetšago setšhaba sa gagwe sekeng sa sona,

ditlogolo tšeo tša Jakobo di tla thakgala,

setšhaba sa Israele se tla hlalala.