Sepedi 2000 (NSO00)
50

Borapedi bja mmakgonthe

Ke pesalome ya Asafo.

501Modimo Ramaatla, yena Morena,

o a bolela;

o bitša lefase lohle,

go tloga bohlabatšatši go ya bodikelatšatši.

2Modimo o taga a le Sione,

motseng wo mobotsebotse.

3Modimo wa rena o etla,

gomme a ka se homole;

o etilwe pele ke mollo wo o laumago;

o dikaneditšwe ke ledimo le le tšubutlago.

4O bitša legodimo kua godimo,

o bitša le lefase go tlo hlatsela tshekong ya setšhaba sa gagwe.

5O re:

“Nkgobokeletšeng babotegi ba ka,

ba ba tiišeleditšego kgwerano le nna ka sehlabelo.”

6Magodimo a bega go loka ga gagwe,

gobane Modimo ka noši ke moahlodi. Sela

7“Theeletša, wena setšhaba sa ka,

ke a bolela;

ke tla go latofatša, wena Israele.

Ke nna Modimo, Modimo wa gago.

8Ga ke go kgalele dihlabelo tša gago,

goba dihlabelo tša ditšhungwakamoka tše o felago o ntlišetša tšona.

9Powana ya šaka la gago ga ke e nyake,

le ge e le phooko ya mehlape ya gago,

10gobane phoofolo tšohle tša sethokgwa ke tša ka,

le dibata tše diketekete dithabeng.

11Ke tseba dinonyana tšohle tša thaba,

le diphedi tšohle tša lešoka ke tša ka.

12“Ge nkabe ke swerwe ke tlala ke be nka se botše wena,

gobane lefase ke la ka le tšohle tša lona.

13Kgane nna ke ja nama ya dipoo,

goba ke nwa madi a diphooko?

14Ditebogo a e be sona sehlabelo sa gago se o se neelago Modimo,

gomme o phethe dikeno tše o di anetšego Yogodimodimo.

15Ke mo ke tlago go hlakodiša ge o mpitša mohla wa mathata,

gomme wena o tla ntlhompha.”

16Fela go yo kgopo Modimo o re:

“O reng o bolela melao ya ka,

o bile o ikamanya le kgwerano ya ka,

17etšwe o gana go solwa ke nna,

o bile o nyatša ditaelo tša ka?

18Ge o kopana le lehodu o gwerana nalo,

le diotswa o kgotsana le tšona.

19“O bolela tše mpe o sa itshware;

o dula o radia batho ka dipolelo tša gago.

20O dulela go bolela ngwaneno gampe le go seba ngwana wa mmago.

21Na o re ke homole ge o dira tša mohuta wo?

Kgane o bona nke ke swana le wena?

Nna ke go sola ke go botša mahlong.

22“Gopodišiša taba ye,

wena wa go itebatša nna;

go sego bjalo ke tla go rathaganya mme wa hloka mohlakodiši.

23Yo a ntlhomphago ke yo a nneelago sehlabelo sa tebogo,

gomme yo ke tlago mo phološa ke yo a itlhokomelago mesepelong.”

51

Thapelo ya go kgopela tebalelo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida ka morago ga ge moprofeta Nathane a seno bolela le yena, ka ge a be a robetše le Batseba.

511

51 Hlogo
2 Sam. 12:1-15
Ntšhokelwe hle, Modimo,

ka ge o nthata ka leratorato.

Phumola dibe tša ka ka kgaugelo ya gago ye kgolo.

2Ntlhatswe bokgopo bja ka,

o ntire yo a hlatswitšwego sebe.

3Diphošo tša ka ke a di tseba,

le sebe sa ka ke dula ke se gopola.

4

51:4
Bar. 3:4
Ke phošeditše wena, wena fela,

mme ke dirile se o bonago e le se sebe.

Ka gona go a swanela ge o nkahlola.

Go lebane ge o mpona molato.

5Ke tswetšwe ke le yo kgopo,

ke imilwe ke le modiradibe.

6Ka ge therešo e le se se go kgahlago pelong ya motho,

nthute ka pelong ka mo ke swanetšego go phela.

7Ntlhwekiše sebe ka hisopo,51:7 “hisopo” Ke semela sa ntšhuthana se se bego se šomišwa ke Baisraele go hlwekiša batho. Lebelela Num. 19:6.

ke mo ke tlago hlweka.

Ntlhapiše ke tage go feta leswela.

8Nke o nkweše mekgolokwane ke boele ke thabe,

mme le ge o nthobagantše marapo ke tla buša ka thaba.

9Budulala o se hlwe o bona dibe tša ka,

mme o phumole bokgopo bja ka bjohle.

10Modimo, hle,

mpopele pelo ye e hlwekilego,

mme o ntsenye moya wo mofsa wa potego.

11Se nthake pele ga gago;

se nkamoge moya wa gago wa bomodimo.

12Buša o mphe lethabo la motho yo o mo phološitšego,

mme o dire gore ke rate go go theeletša,

13ke gona ke tlago ruta batshelamolao ditaelo tša gago,

mme badiradibe bao ba sokologela go wena.

14Ntokolle molatong wa polao, Modimo,

wena Modimo, Mophološi wa ka,

gore ke opelele go loka ga gago.

15Mong wa ka,

nthuše gore ke bolele ke lokologile,

ke mo ke tlago go tumiša.

16Wena ga o nyake dihlabelo;

ge o be o di nyaka,

nkabe ke go direla tšona;

ga o kgahlwe le ke dihlabelo tša go tšhungwa ka moka.

17Modimo,

sa ka sehlabelo ke boitsholo bja nnete;

motho yo a ikokobetšago mme a itsholelago dibe tša gagwe ga o mo lahle.

18Eba yo botho go Sione ka lešoko la gago;

tsošološa merako ya Jerusalema.

19Ke gona o tla kgahlwago ke dihlabelo tše di laetšwego tša go tšhungwa ka moka,

le dipoo tša hlabja aletareng ya gago.

52

Kotlo ya Modimo le kgaugelo ya gagwe

Go tsebišwa moopediši gore ke sereto se Dafida a se ngwadilego mola Doege, Moedomo, a seno ya go Saulo a mo tsebiša gore Dafida o ile ka ga Ahimeleke.

521

52 Hlogo
1 Sam. 22:9-10
O reng o ikgantšha ka bobe, seoka?

Tseba, lerato la Modimo ke la ka mehla.

2O loga maano a go lahletša bangwe;

leleme la gago le bogale boka legare,

mokadikadi wa morara towe!

3O rata bobe go feta bolo,

le go bolela maaka go feta therešo. Sela

4O rata polelo tša go ferekanya batho,

mpheane towe!

5Ka gona, Modimo o tla go fedišetša ruri;

o tla go komola a go goga ka ga gago,

a go tloša go baphedi mo lefaseng. Sela

6Baloki ge ba di bona ba tla gakgamala,

wena ba tla go sega ba re:

7“Owaa!

Šoowe motho wa go se tšhabele go Modimo,

motho wa go ikanya mahumo a gagwe,

wa go dira dithoto tša gagwe botšhabelo.”

8Nnaena, ka ntlong ya Modimo,

ke bjalo ka mohlware wo motalana;

ke botile lerato la gagwe, kilaphetogo;

ke le botile go ya go ile.

9Morena, ke tla dula ke go tumiša ka lebaka la tše o di dirilego;

ke tla anega botho bja gago ke na le babotegi ba gago.