Sepedi 2000 (NSO00)
50

Borapedi bja mmakgonthe

Ke pesalome ya Asafo.

501Modimo Ramaatla, yena Morena,

o a bolela;

o bitša lefase lohle,

go tloga bohlabatšatši go ya bodikelatšatši.

2Modimo o taga a le Sione,

motseng wo mobotsebotse.

3Modimo wa rena o etla,

gomme a ka se homole;

o etilwe pele ke mollo wo o laumago;

o dikaneditšwe ke ledimo le le tšubutlago.

4O bitša legodimo kua godimo,

o bitša le lefase go tlo hlatsela tshekong ya setšhaba sa gagwe.

5O re:

“Nkgobokeletšeng babotegi ba ka,

ba ba tiišeleditšego kgwerano le nna ka sehlabelo.”

6Magodimo a bega go loka ga gagwe,

gobane Modimo ka noši ke moahlodi. Sela

7“Theeletša, wena setšhaba sa ka,

ke a bolela;

ke tla go latofatša, wena Israele.

Ke nna Modimo, Modimo wa gago.

8Ga ke go kgalele dihlabelo tša gago,

goba dihlabelo tša ditšhungwakamoka tše o felago o ntlišetša tšona.

9Powana ya šaka la gago ga ke e nyake,

le ge e le phooko ya mehlape ya gago,

10gobane phoofolo tšohle tša sethokgwa ke tša ka,

le dibata tše diketekete dithabeng.

11Ke tseba dinonyana tšohle tša thaba,

le diphedi tšohle tša lešoka ke tša ka.

12“Ge nkabe ke swerwe ke tlala ke be nka se botše wena,

gobane lefase ke la ka le tšohle tša lona.

13Kgane nna ke ja nama ya dipoo,

goba ke nwa madi a diphooko?

14Ditebogo a e be sona sehlabelo sa gago se o se neelago Modimo,

gomme o phethe dikeno tše o di anetšego Yogodimodimo.

15Ke mo ke tlago go hlakodiša ge o mpitša mohla wa mathata,

gomme wena o tla ntlhompha.”

16Fela go yo kgopo Modimo o re:

“O reng o bolela melao ya ka,

o bile o ikamanya le kgwerano ya ka,

17etšwe o gana go solwa ke nna,

o bile o nyatša ditaelo tša ka?

18Ge o kopana le lehodu o gwerana nalo,

le diotswa o kgotsana le tšona.

19“O bolela tše mpe o sa itshware;

o dula o radia batho ka dipolelo tša gago.

20O dulela go bolela ngwaneno gampe le go seba ngwana wa mmago.

21Na o re ke homole ge o dira tša mohuta wo?

Kgane o bona nke ke swana le wena?

Nna ke go sola ke go botša mahlong.

22“Gopodišiša taba ye,

wena wa go itebatša nna;

go sego bjalo ke tla go rathaganya mme wa hloka mohlakodiši.

23Yo a ntlhomphago ke yo a nneelago sehlabelo sa tebogo,

gomme yo ke tlago mo phološa ke yo a itlhokomelago mesepelong.”