Sepedi 2000 (NSO00)
48

Sione, motse wa Modimo

Ke kopelo; ke pesalome ya Bakorage.

481Morena ke yo mogolo,

a a retwe gagolo motseng wa Modimo wa rena.

Thaba ya gagwe ye kgethwa

2

48:2
Mat. 5:35
e botse e phagame,

mme e kgahla batho bohle ba lefase.

Thaba ya Sione ka leboaboa48:2 “ka leboaboa” Seheberu se re “godimo ga thaba ya Tsafone” Bakanana ba be ba kgolwa gore thaba ya Tsafone ke bodulo bja medimo. ke bodulo bja Kgoši ye kgolo.

3Ka gare ga dibo tša motse Modimo o iponagaditše gore ke yena setšhabelo.

4Magoši a rapane mme a hlasela mmogo.

5Ba re go bona motse, ba tlabega,

ba boifa, ba tšhaba.

6Ba swarwa ke poifo le tlalelo semeetseng

go etša mosadi ge a šokwa;

7go etša ge o pšhatlaganya maselawatle a magolo ka phefo ya bohlabela.

8Tše re bego re di kwa bjale re di bone ka borena motseng wa Morena Ramaatlaohle,

wa yena Modimo wa rena.

O tla lota motse wo go ya go ile. Sela

9Modimo,

re gopola leratorato la gago re le ka Tempeleng ya gago.

10Setumo sa gago se aparetše lefase lohle,

mme o retwa gohle lefaseng.

O buša ka toka.

11Batho ba Sione ba thabile;

metse ya Juda le yona e gobela dikahlolo tša gago.

12Dikologang Sione,

le bale ditora tša yona.

13Le bone merako ya yona,

le boge dibo tša yona,

gore le tle le anegele ba meloko ya ka moso

14gore tšeo ke tša go dirwa ke Modimo,

yena Modimo wa rena go ya go ile;

o tla re eta pele.

Pesalome ye ke ya go opelwa ka modumo wa kopelo “Lehu”.48:14 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Pesalome ... ‘Lehu’ ” Seheberu ga se kwagale gabotse.
49

Motho a ka se ithekolle lehung ka lehumo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Bakorage.

491Theeletšang, lena ditšhaba ka moka!

Ekwang, lena badudi bohle ba lefase,

2lena boramaemo le lena banyatšegi,

lena bahumi le lena badiidi mmogo!

3Ke tla bolela tša bohlale;

ke tla nagana tša tlhaologanyo.

4Ke tla ela maele hloko;

ke tla nyepolla nyepo ya ka ke letša sekgapa.

5Ke tla be ke boifelang ge ke le tlalelong,

ge ke dikaneditšwe ke bomokadikadi wa morara,

6ke ra tšona dikhorane tša go ipota,

tša go kgantšha mahumohumo a tšona?

7Motho a ka se kgone go ithekolla,

a lefa Modimo se a ka itokollago ka sona,

8gobane tefo ya bophelo bja motho ke ye ntši kudu,

gomme e ka se lekane

9go mo kgontšha go phelela ruri gore a se tsoge a hwile.

10Ke taba ye e tsebjago gabotse gore bahlale ba hwa go no swana le mašilo le ditlatla,

mahumo a bona ba a tlogelele bangwe.

11Mabitla49:11 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Mabitla” Seheberu se re “Menagano”. ke legae la bona go ya go ile;

ke bodulo bja bona go iša le go iša,

etšwe dinaga di be di theeletšwe bona.

12Motho, le ge a ka ba le mahumo,

ga a phelele ruri,

o hwa go no swana le diphoofolo.

13Se se lebanego ba ba ipotilego le ba ba kwanago le polelo tša bona Sela

14ke go hwa bjalo ka dinku;

lehu e tla ba modiša wa bona,

baloki e tla ba bona babuši ba bona;

ba tla bola ka pela bodulabahu kgole le magae a bona a mabotse.49:14 Mohlomongwe go swanetše go balwa “kgole ... mabotse” Seheberu ga se kwagale gabotse.

15Nna Modimo o tla ntlhakodiša maatleng a bodulabahu,

o tla mphamola gona.

16O se inyatše ge o bona motho a huma,

ge lehumo la gagwe le ata,

17gobane mohla a ehwa a ka se tloge le selo;

a ka se ye le mahumo a gagwe ka lebitleng.

18Le ge motho a ipona a na le mahlatse ge a sa phela,

mme a retwa ka gobane a atlega,

19o tla no ya mo borakgolokhukhu ba gagwe ba ilego gona,

bona ba ba ka se sa tsogago ba bone seetša.

20Mohumi yo a hlokago kwešišo o hwa bjalo ka diphoofolo.

50

Borapedi bja mmakgonthe

Ke pesalome ya Asafo.

501Modimo Ramaatla, yena Morena,

o a bolela;

o bitša lefase lohle,

go tloga bohlabatšatši go ya bodikelatšatši.

2Modimo o taga a le Sione,

motseng wo mobotsebotse.

3Modimo wa rena o etla,

gomme a ka se homole;

o etilwe pele ke mollo wo o laumago;

o dikaneditšwe ke ledimo le le tšubutlago.

4O bitša legodimo kua godimo,

o bitša le lefase go tlo hlatsela tshekong ya setšhaba sa gagwe.

5O re:

“Nkgobokeletšeng babotegi ba ka,

ba ba tiišeleditšego kgwerano le nna ka sehlabelo.”

6Magodimo a bega go loka ga gagwe,

gobane Modimo ka noši ke moahlodi. Sela

7“Theeletša, wena setšhaba sa ka,

ke a bolela;

ke tla go latofatša, wena Israele.

Ke nna Modimo, Modimo wa gago.

8Ga ke go kgalele dihlabelo tša gago,

goba dihlabelo tša ditšhungwakamoka tše o felago o ntlišetša tšona.

9Powana ya šaka la gago ga ke e nyake,

le ge e le phooko ya mehlape ya gago,

10gobane phoofolo tšohle tša sethokgwa ke tša ka,

le dibata tše diketekete dithabeng.

11Ke tseba dinonyana tšohle tša thaba,

le diphedi tšohle tša lešoka ke tša ka.

12“Ge nkabe ke swerwe ke tlala ke be nka se botše wena,

gobane lefase ke la ka le tšohle tša lona.

13Kgane nna ke ja nama ya dipoo,

goba ke nwa madi a diphooko?

14Ditebogo a e be sona sehlabelo sa gago se o se neelago Modimo,

gomme o phethe dikeno tše o di anetšego Yogodimodimo.

15Ke mo ke tlago go hlakodiša ge o mpitša mohla wa mathata,

gomme wena o tla ntlhompha.”

16Fela go yo kgopo Modimo o re:

“O reng o bolela melao ya ka,

o bile o ikamanya le kgwerano ya ka,

17etšwe o gana go solwa ke nna,

o bile o nyatša ditaelo tša ka?

18Ge o kopana le lehodu o gwerana nalo,

le diotswa o kgotsana le tšona.

19“O bolela tše mpe o sa itshware;

o dula o radia batho ka dipolelo tša gago.

20O dulela go bolela ngwaneno gampe le go seba ngwana wa mmago.

21Na o re ke homole ge o dira tša mohuta wo?

Kgane o bona nke ke swana le wena?

Nna ke go sola ke go botša mahlong.

22“Gopodišiša taba ye,

wena wa go itebatša nna;

go sego bjalo ke tla go rathaganya mme wa hloka mohlakodiši.

23Yo a ntlhomphago ke yo a nneelago sehlabelo sa tebogo,

gomme yo ke tlago mo phološa ke yo a itlhokomelago mesepelong.”