Sepedi 2000 (NSO00)
45

Koša ya lenyalo la kgoši

Go tsebišwa moopediši gore ke sereto sa Bakorage; se opelwe ka modumo wa kopelo “Matšoba”. Ke sa lerato.

451Pelo ya ka e runyarunya mantšu a mabotse

ge ke opelela kgoši koša;

leleme la ka nke ke pene ya mongwadimakgone.

2Wena ka botse o phala batho ka moka,

mantšu a botho a falala molomong wa gago,

ka gona Modimo o go šegofaleditše saruri.

3Itlhame ka tšhoša ya gago,

wena kgoši ye maatla,

o apare tša letago le bogoši bja gago.

4Tšwela pele ka koloi ya gago ya ntwa,

o yo fenya ka maatla a bogoši o lwele therešo le toka!45:4 Mohlomongwe go swanetše go balwa “le toka” Seheberu se re “le boleta bja toka”.

Ka maatla a gago o tla fenya o fentše!

5Metsi ya gago e bogale e phuleletša pelo tša manaba,

ditšhabatšhaba tša wela pele ga gago.

6

45:6-7
Bah. 1:8-9
Bogoši bjo Modimo a go filego bjona45:6 “Bogoši ... bjona” goba “Bogoši bja gago Modimo” goba “Bogoši bja gago bja bomodimo” e tla ba bja go ya go ile.

O buša setšhaba sa gago ka toka;

7o rata toka, o hloile bobe.

Ke ka lebaka leo Modimo,

yena Modimo wa gago,

a go kgethilego mme a go tšhollela lethabo go feta a mangwe magoši.

8Diaparo tša gago ka moka di tšhetšwe senkgabose sa mira le sa sekgopha le sa kasia.

Baletši ba go tloša bodutu ka diletšo tša bona dintlong tša gago tša bogoši tše di kgabišitšwego ka nakatlou.

9Kgorong ya mošate go na le barwedi ba magoši.

Mmakgoši o ipatile le wena ka letsogong la go ja,

o tšhephile ka diala tša gauta ye bohlokwahlokwa.

10Ngwetši, ntheeletše o hlwaye tsebe:

Ba geno le meloko yeno o ba lebale.

11Ke mo botse bja gago bo tlago kgahla kgoši;

ke yena mong wa gago,

o mo hlomphe.

12Batho ba Tirose ba tla go tlišetša dimpho;

bahumi ba tla leka go ithatiša wena.

13Morwedi wa kgoši o gona ka mošate –

ga se botse ke tlaang le bone!

Kobo ya gagwe e logilwe ka tlhale ya gauta.

14O gorošwa go kgoši a apere kobo ya mebalabala,

a latelwa ke bafelesetši,

bagwera ba gagwe;

le bona ba tlišwa go kgoši.

15Ba a gorošwa ba tsenywa ka mošate ka lethabo le mekgolokwane.

16Wena kgoši,

barwa ba gago ba tla buša legatong la borakgolokhukhu ba gago,

o tla ba bea babuši ba lefase ka moka.

17Ka koša ye ya ka o tla tumišwa ke meloko le meloko;

ka gona o tla retwa ke ditšhaba go ya go ile.

46

Modimo o na le rena

Go tsebišwa moopediši gore ke kopelo ya Bakorage; e opelwe ka modumo wa kopelo “Dikgarebe”.

461Modimo ke setšhabelo sa rena le maatla a rena;

ke komana madulaabapile mabakeng a mathata.

2Ka gona,

le ge lefase le ka šikinyega,

le dithaba tša kgeregela ka garegare ga lewatle;

3le ge mawatle a ka rora a galefile,

le dithaba tša thothomedišwa ke kgalefo yeo, re ka se tšhoge. Sela

4Go na le noka ye nngwe yeo dinokana tša yona di thabišago motse wa Modimo,

le ngwako wo mokgethwa wa Yogodimodimo.

5Modimo o mo motseng woo,

gomme wona o ka se thubje.

Yena o tla tlo o phalalela ge letšatši le hlaba.

6Modimo o kwatša lentšu la gagwe –

ditšhaba di a gakanega,

mebušo e nyaka go wa,

lefase le a fedišwa. Sela

7Morena Ramaatlaohle o na le rena;

Modimo wa Jakobo ke setšhabelo sa rena!

8Etlang le bone ditiro tša Morena,

dimakatšo tše a di dirago lefaseng!

9O fediša dintwa lefaseng ka moka;

o roba mara, a robaganya le marumo,

dikoloi tša ntwa a di tšhuma ka mollo.

10O re: “Lesang go lwa,

mme le tsebe gore ke nna Modimo.

Ke nna Kokamaditšhaba,

ke nna Kokamalefase.”

11Morena Ramaatlaohle o na le rena;

Modimo wa Jakobo ke setšhabelo sa rena!

47

Mmuši yo mogologolo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Bakorage.

471Opang magoswi, lena ditšhaba tšohle!

Retang Modimo ka megobo!

2Morena, yena Yogodimodimo,

yo a gakgamatšago,

ke Kgoši ye kgolo ye e bušago lefase ka moka.

3O re fenyetša baditšhaba;

merafe o re gafela yona.

4O re kgethetše naga ya rena,

lefa leo ditlogolo tša Jakobo,

bona baratwa ba gagwe,

di ikgantšhago ka lona.

5Modimo o rotoga ka megobo,

Morena o hlatloga ka segalo sa phalafala!

6Opelelang Modimo tumišo; mo opeleleng!

Opelelang Kgoši ya rena tumišo; mo opeleleng!

7Gobane Modimo ke kgoši ya lefase lohle;

mo reteng ka ditumišo!

8Modimo o buša ditšhaba;

o dutše setulong sa gagwe se sekgethwa.

9Babuši ba ditšhaba ba kgobokana

le setšhaba47:9 Mohlomongwe go swanetše go balwa “le setšhaba” Seheberu se re “setšhaba”. sa Modimo wa Abrahama.

Magoši a lefase ke a gagwe;

o phagame e le ruri.