Sepedi 2000 (NSO00)
46

Modimo o na le rena

Go tsebišwa moopediši gore ke kopelo ya Bakorage; e opelwe ka modumo wa kopelo “Dikgarebe”.

461Modimo ke setšhabelo sa rena le maatla a rena;

ke komana madulaabapile mabakeng a mathata.

2Ka gona,

le ge lefase le ka šikinyega,

le dithaba tša kgeregela ka garegare ga lewatle;

3le ge mawatle a ka rora a galefile,

le dithaba tša thothomedišwa ke kgalefo yeo, re ka se tšhoge. Sela

4Go na le noka ye nngwe yeo dinokana tša yona di thabišago motse wa Modimo,

le ngwako wo mokgethwa wa Yogodimodimo.

5Modimo o mo motseng woo,

gomme wona o ka se thubje.

Yena o tla tlo o phalalela ge letšatši le hlaba.

6Modimo o kwatša lentšu la gagwe –

ditšhaba di a gakanega,

mebušo e nyaka go wa,

lefase le a fedišwa. Sela

7Morena Ramaatlaohle o na le rena;

Modimo wa Jakobo ke setšhabelo sa rena!

8Etlang le bone ditiro tša Morena,

dimakatšo tše a di dirago lefaseng!

9O fediša dintwa lefaseng ka moka;

o roba mara, a robaganya le marumo,

dikoloi tša ntwa a di tšhuma ka mollo.

10O re: “Lesang go lwa,

mme le tsebe gore ke nna Modimo.

Ke nna Kokamaditšhaba,

ke nna Kokamalefase.”

11Morena Ramaatlaohle o na le rena;

Modimo wa Jakobo ke setšhabelo sa rena!