Sepedi 2000 (NSO00)
44

Go tsebišwa moopediši gore ke sereto sa Bakorage.

441Re ikwetše ka tša rena ditsebe, Modimo;

borakgolokhukhu ba re boditše ba re

o dirile ditiro tše dikgolo mehleng ya bona,

mehleng yela ya kgale:

2O rakile baditšhaba ka maatla a gago,

naga wa e fa borakgolokhukhu;

wa dira baditšhaba bošula,

borakgolokhukhu bona wa ba atla.

3Naga ye ga se ba e thopa ka tšhoša,

goba ba fenya ka a bona maatla,

eupša e bile ka maatla a gago a magolo,

le go ba lokela ga gago,

ka gobane ba be ba go kgahla.

4O kgoši ya ka, wena Modimo;

o kgontšha44:4 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “o kgontšha” Seheberu se re “kgontšha”. ditlogolo tša Jakobo go fenya.

5Ka maatla a gago re katelela manaba a rena;

re ba gatakela re laelwa ke wena.

6Nna ga ke bote mosebe,

le tšhoša e ka se ntlhakodiše.

7Yo a re phološitšego manabeng a rena ke wena,

ke wena o dirilego gore ba inyatše.

8Re hlwela go go tumiša letšatši ka moka;

re go reta go ya go ile. Sela

9Eupša bjale o re ngadile,

o re kokobeditše,

ga o sa tšwa dira le rena.

10O re katakatišitše re lebane le manaba a rena,

mme ba re thopela dithoto.

11O re lesitše re hlabja bjalo ka dinku,

wa re gašanya le ditšhaba di šele.

12Setšhaba sa gago o se rekišitše ka theko ya go se re selo,

mme wa se boelwe ke selo thekišong yeo.

13O re segiša ba ba bapilego le rena;

re fetogile dikwero le dikgegeo go baagišani.

14O re pharile seka ditšhabeng;

ba ditšhaba ba re šišinyetša dihlogo ka lenyatšo.

15Letšatši ka moka ke hlwa ke inyatša,

dihlong di nkhurumeditše sefahlego,

16ka ge ke ekwa bakodutli le barogi ba ka,

ka lebaka la tše ke di dirilwego ke manaba le baitefeletši ba ka.

17Tše ka moka di re hlagetše le ge re se ra go lebala,

goba ra lahla kgwerano ye o e dirilego le rena.

18Ga se ra go nyatša,

goba ra aroga tseleng ya gago.

19Eupša o re ripitletše ka meleteng ya diphukubje,

wa ba wa re ribega ka leswiswi le leso.

20Ge re ka be re ile ra lesa go khunamela Modimo wa rena ra rapela modimo o šele,

21ga ke re wena, Modimo,

o ka be o ile wa lemoga,

ka ge o tseba diphiri tša pelo?

22

44:22
Bar. 8:36
Fela ke ka lebaka la gago ge re bolawa ka mehla,

re swerwe bjalo ka dinku di eya go hlabja.

23Phafoga, Mong wa rena!

O reng o robetše?

Tsoga! Se re ngalele sa ruri!

24O reng o re furaletše,

o lebala ka mo re tlaišwago le ka mo re gateletšwego ka gona?

25Re sobeletše lerupurupung,

re rapaletše fase.

26Nanoga, o re thuše!

Re phološe, ka ge o re rata ka lerato, kilaphetogo.