Sepedi 2000 (NSO00)
41

Thapelo ya molwetši

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

411Go lehlogonolo motho yo a hlokomelago bahlaki;

Morena o tla mo hlakodiša mohla a wetšego mathateng.

2Morena o tla mo šireletša a mo phediša;

o tla mo letla mo nageng ye;

a ka se mo lahletše manabeng.

3Ge a babja, Morena o tla mo thekga,

a mo fodišetša sa ruri.

4Nna ke ile ka re:

“Morena, ntšhokele o mphodiše,

le ge ke go fošeditše.”

5Manaba a ka a mpolela a mphelela pelo, a re:

“E bago o tla hwa neng, a lebalwa?”

6Motho wa bona ge a etla go ntlhola o a ikgakantšha;

o tlela fela go bona seemo sa ka se sebe,

se e rego ge a etšwa a se phatlalatše ka ntle.

7Bohle ba ba ntlhoilego ba a ntsheba.

Ka dipelo ba ntlhobogile,

8ba re: “O babja la go hwa;

ge a rapaletše bjalo a ka se sa tsoga.”

9

41:9
Mat. 26:23
Mar. 14:18
Luk. 22:21
Joh. 13:18
Ke hlanametšwe le ke yo ke bego ke re ke mogweragwera,

yo ke bego ke ntšhana naye sa inong,

yo a bego a eja le nna mogopong o tee.

10Ntšhokele, Morena, o mphodiše,

mme nna ke tla itefeletša go bona.

11Ge lenaba la ka le ka se mphenye,

ke mo ke tlago tseba gore ke a go kgahla.

12O nthekga ka ge ke se na bosodi;

o dula o mpeile kgauswi le wena.

13

41:13
Pes. 106:48
A go tumišwe Morena Modimo wa Israele,

go tloga neng le neng,

le go iša go sa felego.

Amene! Amene!

42

PUKU YA BOBEDI

(Pesalome 42 – 72)

Thapelo ya lethopša

Go tsebišwa moopediši gore ke sereto sa Bakorage.

421Bjalo ka kgama ge e llela meetse a meela,

le nna ke llela go wena, Modimo.

2Ke nyoretšwe Modimo,

Modimo yo a phelago;

ke tla ya neng go itlhagiša pele ga gagwe?

3Bošego le mosegare ke a lla,

mme megokgo ke tšona dijo tša ka;

nako yohle manaba a ka a mpotšiša a re:

“O kae Modimo wa gago?”

4Ke setlega pelo ge ke gopola tša mola ke sa fela ke eya ntlong ya Modimo le lešaba,

ke le eta pele;

re le lešaba la lethabo,

re opela re reta Modimo.

5Wena pelo ya ka,

o reng o hlokofetše gakaaka?

O reng o ferekane?

Tshepha Modimo,

gobane ke tla buša ka mo tumiša,

yena Mophološi le Modimo wa ka.

6Pelo ya ka e hlokofetše,

ka gona ke a go gopola, Morena,

ke le mošono wa Jordane,

thabeng ya Hermone le ya Mitsare,

7moo methopo e bitšanago gona

ka medumo ya diphororo tša gago.

O ntlišeditše mahloko bjalo ka maphoto a meetse ge a pipa motho.

8Mosegare Morena o tla nthata ka lerato la gagwe, kilaphetogo,

bošego ka mo opelela ke mo leboga;

ke tla rapela yena Modimo yo a mphedišago.

9Go Modimo, montwedi, ke re:

“O reng o ntebetše?

Ke ka lebaka lang ke sa tlaišwa,

ke gateletšwe ke manaba?”

10Mahlapa a bona a nkweša bohloko ge ba ntomela ba fela ba re:

“O kae Modimo wa gago?”

11Wena pelo ya ka,

o reng o hlokofetše gakaaka?

O reng o ferekane?

Tshepha Modimo,

ka gobane ke tla buša ka mo tumiša,

yena Mophološi le Modimo wa ka.

43

Thapelo ya lethopšaPesalome 42 e tšwetšwa pele.

431Modimo, kahlolong mpege go se be le molato,

mme o nkemelele go ba ba sa go khunamelego;

ntlhakodiše go baaketši bao ba kgopo!

2Gape setšhabelo sa ka ke wena;

bjale o reng o ntahlile?

Ke ka lebaka lang ke sa tlaišwa,

ke gateletšwe ke manaba?

3Nthomele seetša sa gago le therešo ya gago,

di ntlhahle di mpušetše thabeng ya gago ye kgethwa,43:3 “thabeng ye kgethwa” Ke mmoto wa Jerusalema woo go wona go bego go agilwe Tempele.

bodulong bja gago.

4E be gona ke batamelago

aletare ya gago, Modimo,

ke tle go wena o nthabišago kudu.

Ke letše sekgapa sa ka ke go opelele ditumišo,

wena Modimo, Modimo wa ka!

5Wena pelo ya ka,

o reng o hlokofetše gakaaka?

O reng o ferekane?

Tshepha Modimo,

gobane ke tla buša ka mo tumiša,

yena Mophološi wa ka,

Modimo wa ka.