Sepedi 2000 (NSO00)
40

Kopelo ya tumišo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

401Ke be ke letile Morena ka tlhologelo,

mme a ntlhwaela tsebe,

a nkwa ge ke mo llela.

2A nntšha moleteng wa tahlego,

moo tebetebeng ya leraga,

a mpea sebong,

a ntshepediša mo go omilego.

3A mpha kopelo ye mpsha,

sereto sa Modimo wa rena.

Ba bantši ba tla re go kwa kopelo ya ka ba gakgamala, ba tshepha Morena.

4Go lehlogonolo motho yo a tshephilego Morena,

yo a sa fadišego baikgogomoši,

goba ba ba itharetšago ka bofora.

5Morena Modimo wa ka,

mehlolo ye o e dirilego ga e kaaka.

Merero ya gago ke ya go re hola.

Moswananago ga a gona.

Ge nka re ke a e anega goba ke bolela ka yona,

e ka mpatla ka bontši bja yona.

6

40:6-8
Bah. 10:5-7
Wena ga o kgahlwe ke dihlabelo le dikabelo tša bupi;

ga o nyake dihlabelo tša go tšhungwa ka moka,

goba dihlabelo tša go tloša dibe.

Bakeng sa tšeo o mphile ditsebe tša go kwa.

7Ke ka lebaka leo nna ke rilego:

“Bona, ke ikemišeditše go phetha tše ke di laetšwego ka pukung ya melao ya gago.

8Ke thabela go dira tše di kgahlago wena, Modimo wa ka.

Melao ya gago e ka pelong ya ka.”

9Ge phuthego e kgobokane ka bontši,

ke e anegela taba ye botse ya gore o mphološitše.

O a tseba, Morena,

gore nka se lese go e anegela.

10Ga se ka uta gore ke phološitšwe ke wena.

Ka mehla ke anega tša potego ya gago le phološo.

Ge phuthego ya gago e kgobokane ka bontši,

ke be ke sa lese go e begela tša leratorato la gago le tša potego ya gago.

11Morena, etse o ka se lese go ntšhokela;

o tla fela o ntotile ka lerato le potego ya gago.

Thapelo ya go kgopela thušo

(E bapetše le Pes. 70)

12Ke dikaneditšwe ke mathata a mantši –

ke a mantši mo ke šitwago go a bala!

Makgopo a ka a ntshwere,

mme ga ke sa kgona go bona tsela.

A feta le meriri ya ka ka bontši,

mme ke nolegile moko.

13Hle, Morena, ntlhatlole!

Itlhaganele o nthuše!

14A ba inyatše ba itshesengwe bohle ba ba lekago go mpolaya.

A ba katakate ba gobogile ba ba ntlholelago mathata.

15A ba gakantšhwe ke go fenywa ba ba rego go nna: “Agaa! Swine!”

16Bohle ba ba go nyakago a ba thabe ba gobele ka ge e le ba gago.

Bohle ba ba hloloselago go phološwa ke wena a ka mehla ba re:

“Morena ke yo mogolo!”

17Nnaena ke mohlaki ebile ke mohloki,

eupša wena, Mong wa ka, ga o ntebale.

Ke wena Mothuši wa ka le Mophološi wa ka;

se diege, hle, Modimo wa ka!