Sepedi 2000 (NSO00)
3

Thapelo ya mosong

Ke pesalome ya Dafida mola a tšhabela Absalomo, morwagwe.

31

3 Hlogo
2 Sam. 15:13 – 17:22
Morena, manaba a ka a atile e le ruri;

ba ba ntsogelago maatla ga ba kaaka.

2Ke ba bantši ba ba mpolelago ba re:

“Modimo a ka se mo hlakodiše.” Sela

3Fela wena, Morena,

o ntšhireletša ka mathoko ohle;

o mpušetša seriti,

wa dira gore batho ba buše ba ntlhomphe.

4Ge ke llela Morena,

o nkaraba thabeng ya gagwe ye kgethwa. Sela

5Ke a sekama ka robala,

ka ba ka tsoga,

gobane Morena o lala a ntšhireleditše.

6Ga ke tšhoge diketekete tša batho

bao ba ntikaneditšego.

7Nanoga, Morena!

Modimo wa ka, ntlhakodiše!

Manaba ohle a ka o a kgitla mohlagare ka letswele,

wa kgola bakgopo meno.

8Phološo e tšwa go wena, Morena;

anke o šegofatše setšhaba sa gago. Sela

4

Thapelo ya mantšiboa

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida; e opelwe e letšwa ka diletšo tša metato.

41Ge ke go kgopela thušo, o nthuše,

hle, Modimo, Moemedi wa ka.

Mola ke le tlalelong o ntlhakodišitše.

Bjale nkgaugele, o nkwe, hle,

ge ke go rapela.

2Lena boramaemo, le tla feletša kae le go mpolela gampe?

Le tla rata lefeela le maaka go fihlela neng? Sela

3Tsebang gore Morena o direla mmotegi wa gagwe dimakatšo;

ge ke mo kgopela thušo,

o a nkwa.

4

4:4
Baef. 4:26
Le ge le galefile le se dire sebe;

le nagantšhiše taba ye ka dikobong,

mme le se dire selo. Sela

5Le neele dihlabelo tše di laetšwego,

gomme le bote Morena.

6Ke ba bantši ba ba rego:

“Nke nkabe re ka atlega!

Nke o re edišetše sefahlego, Morena!”

7Fela nna lethabo le o mphilego lona le feta la ba ba bolailego mabele le beine.

8Gomme bjale ke robala boroko ka re kgu;

gobane ke wena fela o ntudišago ka boiketlo, Morena.

5

Thapelo ya go kgopela tšhireletšo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida; e opelwe e letšwa ka dinaka.

51Morena, o ntlhwaele tsebe,

ke a go rapela;

o ele mefegelo ya ka hloko.

2O ntheeletše ge ke go llela,

wena Kgoši ya ka le Modimo wa ka,

gobane ke wena yo ke go rapelago.

3O kwa lentšu la ka mosong, Morena;

ke go neela thapelo ya ka e sa le gosasa,

gomme ka letela gore o nkarabe.

4Ga o Modimo wa go kgahlwa ke bokgopo;

modiradibe ga a dule le wena.

5Baikgogomoši ga o nyake

le go ba bona;

bakgopo ka moka o ba hloile.

6Ba maaka o a ba fediša;

babolai le dihwirihwiri o a ba šišingwa.

7Fela, ka lebaka la lerato la gago le legolo,

nna ke kgona go tsena ka ntlong ya gago;

ke kgona go go khunamela Tempeleng ya gago ye kgethwa ke go hlompha.

8Morena, o ntlhahle ka go loka ga gago,

ka gobane manaba a ka a ntaletše;

o ntokišetše tsela ya gago gore ke tšee ka yona.

9

5:9
Bar. 3:13
Tše di bolelwago ke manaba a ka ga di tshephagale;

sa bona ke go nagana tshenyo fela.

Dipolelo tša bona di a bolaya,

ba na le maleme a boreledi.

10Ba sekiše o ba otle, Modimo;

a ba ipolae ka maanomabe a bona.

Ba rake mo pele ga gago ka lebaka la dibe tša bona tše dintši,

gobane ba go tsogela maatla.

11Bohle ba ba tšhabelago go wena a ba thakgale,

a ba fele ba hlalala.

O šireletše ba ba go ratago,

gore ba thakgale ka lebaka la gago.

12Ba ba lokilego o a ba šegofatša, Morena;

o ba šireletša ka kotse ya botho bja gago.