Sepedi 2000 (NSO00)
36

Bokgopo bja motho

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida, mohlanka wa Morena.

361

36:1
Bar. 3:18
Sebe se bolela le yo kgopo ka pelong ya gagwe,

yena ga a boife Modimo.

2Gobane motho, ka go ikgogomoša kudu,

o hloma nke dibe tša gagwe di ka se tsebje goba tša hloiwa.

3Polelo tša gagwe ke tše mpe tša boradia;

ga a sa dira tša tlhaologanyo le tše dibotse.

4O loga maanomabe le ge a robetše;

boitshwaro bja gagwe ke bjo bobe;

ga a gane tše kgopo.

Botho bja Modimo

5Morena, leratorato la gago le fihla magodimong;

potego ya gago e fihla marung.

6Go loka ga gago go phagame boka thaba tše kgolo;

dikahlolo tša gago di tebile bjalo ka phamphamadiba.

Wena, Morena,

o babalela batho le diphoofolo.

7Modimo, leratorato la gago ga se ka bohlokwa!

Batho ba nama ba tšhabela ka fase ga diphego tša gago.

8Ba khora dijo tše ntši tša ka lapeng la gago;

o ba noša moeleng wa gago wa meetse a mabose.

9O mothopo wa bophelo;

rena re bonegelwa ke seetša sa gago.

10Dula o rata ba ba go khunamelago;

ba ba lokilego o fele o ba dira ka botho.

11Se lese baikgogomoši ba ntlhasela,

goba bakgopo ba ntelekiša.

12Bona moo badiratšempe ba welego!

Šebao ba rapaletše, go tsoga nkhokho!