Sepedi 2000 (NSO00)
34

Go tumišwa botho bja Morena

Ke pesalome ya Dafida, yo a ilego a itira tše nkego o a gafa mo pele ga Abimeleke, mme Abimeleke a mo raka.

341

34 Hlogo
1 Sam. 21:13-15
Ke tla tumiša Morena ka mehla;

nka se ke ka kgaotša go mo reta.

2Ke tla mo tumiša;

baikokobetši ba tla di kwa mme ba thaba.

3A re reteng Morena re le mmogo,

re mo tumišeng re le gotee!

4Ke kgopetše Morena thušo,

mme a nkaraba;

o ntlhakodišitše mo go tše ke bego ke di boifa.

5Mo lebeleleng mme le tla ela difahlego,

la se lewe ke dihlong.

6Nna ke mohlaki yo ke bego ke bitša Morena, mme a nkwa,

a ntlhakodiša ditlaišegong tša ka tšohle.

7Bao ba obamelago Morena ba hlapetšwa ke morongwa wa gagwe gabotse,

mme o ba phološa kotsing.

8

34:8
1 Pet. 2:3
Lebeledišišang le itemogele gore Morena ke yo botho bjang.

Go lehlogonolo motho yo a tšhabelago go yena.

9Boifang Morena,

lena bakgethwa ba gagwe,

gobane ba ba mmoifago ga ba hloke selo.

10Le ditawana di fela di hloka dijo di bolawa ke tlala,

eupša bao ba kgopelago Morena

ga go se sebotse se ba se hlokago.

11Tlaang le ntheeletše, lena banabešo,

ke le rute go boifa Morena.

12

34:12-16
1 Pet. 3:10-12
Na le rata go ipshina ka bophelo?

Le nyaka go phela galelele ka lethabo?

13Gona le itlhokomele gore le se bolele tše mpe,

le gore le se radie batho.

14Le tlogele tše mpe le dire tše dibotse;

le katanele khutšo mme le e phegelele.

15Morena o bea baloki leihlo,

le dillo tša bona o di hlwaela tsebe.

16Badiratšekgopo bona o a ba lwantšha,

gore lefaseng ba se sa gopolwa.

17Baloki ba llela Morena gore a ba thuše,

mme o a ba kwa.

O ba ntšha ditlaišegong tša bona ka moka.

18Morena o kgauswi le bao ba nolegilego moko;

o phološa bao ba feletšwego ke tshepo.

19Moloki o atelwa ke madimabe,

eupša Morena o mo ntšha go ona ka moka;

20

34:20
Joh. 19:36
Morena o mo šireletša mmele wohle;

ga go lerapo la gagwe le le robegago.

21Bakgopo ba bolawa ke bobe bja bona;

bahloyabaloki ba tla otlelwa molato wa bona.

22Morena o tla phološa bahlankedi ba gagwe,

mme bohle ba ba humelago ka yena ba ka se otlelwe melato ya bona.