Sepedi 2000 (NSO00)
33

Sefela sa go tumiša

331Lena ba go loka,

hlalalang ka ge le le ba Morena!

Go mo reta go swanela baloki.

2Retang Morena ka sekgapa,

le mo opeleleng le letša harepa ya metato ye lesome!

3Mo opeleleng sefela se sefsa;

letšang diletšo tša metato ka bothakga,

le gobele ka lethabo!

4Mantšu a Morena a a tshephagala,

le mediro ya gagwe ka moka e a botega.

5Morena o rata tša go loka le tše dibotse;

leratorato la gagwe le tletše lefase.

6Magodimo a hlodilwe ka taelo ya Morena;

letšatši le ngwedi le dinaledi di hlodilwe ka lentšu la gagwe.

7O kgobokantše meetse a mawatle felo gotee;

a tswalelela madiba a mawatle ka dikheseng.

8A lefase lohle le boife Morena!

A badudi bohle ba lefase ba mo hlomphe!

9Gobane o rile ge a bolela la hlolega;

ge a laela, la ba gona.

10Morena o šitiša merafe maikemišetšong a yona;

o thibela ditšhaba mererong ya tšona.

11Eupša maikemišetšo a Morena ona a tieletše ruri;

menagano ya gagwe e tieletše go ya go ile.

12Go lehlogonolo setšhaba

se Modimo wa sona e lego Morena;

go lehlogonolo setšhaba

se a ikgethetšego sona.

13Morena o lebelela a le legodimong,

mme o bona batho bohle.

14O lebelela badudi bohle ba lefase

a dutše setulong sa gagwe sa bogoši,

15yena yo a bopago megopolo ya bona ka moka,

a tsebago tšohle tše ba di dirago.

16Kgoši ga e fenye ntweng ka madira a mantši,

le mohlabani ga a phološwe ke bonatla bja gagwe.

17Ke lefeela go ikanya go phološwa ke pere;

le ye e tiilego e ka se phološe motho.

18Ke Morena yo a babalelago ba ba mmoifago,

bao ba botilego lerato la gagwe,

kilaphetogo,

19gore a ba phološe lehung,

a ba babalele mehleng ya tlala.

20Rena re holofetše Morena;

ke yena Mothuši le Mošireletši wa rena.

21Re thaba ka gobane re le ba gagwe,

ka gobane re tshephile yena Mokgethwa.

22Morena, anke leratorato la gago

le be le rena, ka ge re botile wena.