Sepedi 2000 (NSO00)
31

Thapelo ya yo a botilego Modimo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

311Ke tšhabela go wena, Morena,

ke se tsoge ke jelwe ke dihlong.

O ntlhakodiše ka maatla a gago a go phološa.

2Ntlhwaele tsebe!

Ntlhakodiše ka pela!

Eba mošireletši wa ka yo ke tšhabelago go yena,

le sebo sa go ntšhireletša.

3O mošireletši wa ka le sebo sa ka.

Ka ge o ntlhokomela,

o tla ntlhahla wa nketetša.

4Ntanyolle sefung se ba ntheilego ka sona.

gobane ke wena setšhabelo sa ka.

5

31:5
Luk. 23:46
Ke gafela moya wa ka diatleng tša gago,

gobane o tla mphološa, Morena.

wena Modimo yo a botegago.

6Nna ke hloile ba ba khunamelago medingwana ya lefeela;

ke botile Morena.

7Ke tla thaba ka gobela ka lebaka la leratorato la gago,

gobane o bone mohlako wa ka,

wa ntlhokomela ke le ditlaišegong.

8Ga se wa nkgafela diatleng tša manaba a ka;

o ntumeletše go ya boratapelo.

9Ntšhokele, Morena,

gobane ke mo tlalelong.

Mahlo a ka a gohlometše ka lebaka la sello;

ke lapile mmele le moya.

10Mahloko a mphokoleditše bophelo,

mefegelo e nthipetše mengwaga.

Ke fokodišitšwe ke mohlako,31:10 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “mohlako” Seheberu se re “molato”.

le marapo a ka a a opa.

11Manaba a ka ka moka a a nnyatša,

gagolo ba e lego baagišani ba ka;

ba ba ntsebago ba a mpoifa;

ge ba mpona mekgotheng,

ba a ntšhaba.

12Bohle ba itebadišitše nna mo nkego ke hwile;

ke bjalo ka selotsoko se se lahlilwego.

13Ke kwa sehebehebe sa ba bantši ba ba ntikaneditšego mme se a ntšhoša.

Ba ntogela maano,

ba lakana go mpolaya.

14Fela nna ke botile wena, Morena,

ke re: “O Modimo wa ka.”

15Bophelo bja ka bo laolwa ke wena;

ntlhakodiše diatleng tša manaba a ka,

le go tša bantlhomari.

16Nke o nkedišetše sefahlego sa gago,

nna, mohlanka wa gago;

ntlhakodiše ka leratorato la gago.

17A bakgopo ba se ntshege, Morena,

ka gobane ke a go bitša.

A e be bona ba ba segwago;

a ba ye bodulabahu ka setu.

18Thiba boramaaka bao melomo

ba go bolela baloki ka lenyatšo,

ba bolediša matepe le boikgogomošo.

19Botho bja gago bo kaakang

bjo o bo beetšego ba ba go boifago!

O bo bontšha ba ba tšhabelago go wena,

gore batho bohle ba bo bone.

20O ba khutiša pele ga gago ba bolokega,

gore ba se lakanwe ke batho;

o ba fihla ka botšhabelong,

gore ba se rogwe ke batho.

21Retang Morena,

gobane ge ke be ke le tlalelong

o ile a mpontšha lerato la gagwe ka mokgwa wo o makatšago.

22Ke be ke tšhogile ke re o nthakile pele ga gago.

Eupša o kwele sello sa ka mola ke go llela ke nyaka thušo.

23Ratang Morena,

lena bohle ba le mmotegelago.

Morena o šireletša babotegi ba gagwe;

baikgogomoši bona o ba dira go feta tše di ba swanetšego.

24Tiang maatla, betang dipelo,

lena bohle ba le botilego Morena!