Sepedi 2000 (NSO00)
27

Morena ke Mošireletši wa ka

Ke pesalome ya Dafida.

271Morena ke seetša sa ka le Mophološi wa ka –

nka se boife motho.

Morena ke botšhabelo bja ka –

nka se tšhoge motho.

2Ge batho ba babe ba ntlhasela gore ba mpolaye,

e lego bona batlaiši le manaba a ka, go thetšwa bona ba wa.

3Le ge madira a ka ntikanetša,

nka se ke ka boifa;

le ge manaba a ka ntlhasela,

ke tla no fela ke botile Modimo.

4Ke selo se tee se ke se kgopetšego Morena,

seo ke sona ke tlago se nyaka:

ke go ba ka ngwakong wa Morena bophelo bja ka ka moka,

go bogela botho bja gagwe,

le go kgahlwa ke bjona.

5Mohla wa matshwenyego o tla ntšhireletša ka ngwakong wa gagwe,

o tla nkutamiša ka Tempeleng ya gagwe ka bolokega;

o tla nkuka a mpea godimo ga lerako.

6Ka gona ke tla fenya manaba a a ntikologilego;

ke tla duduetša mekgolokwane ke dira dihlabelo Tempeleng;

ke tla opela ke tumiša Morena!

7Ntshekegele tsebe, Morena,

ge ke go llela,

nkgaugele o nkarabe!

8Ke gopola taelo ya gago ye e rego:

“Tlaang le nkhunamele.”

Ka gona ke tletše go go khunamela,

wena Morena.

9O se ke wa nkhutela, hle!

O se ke wa nthaka o nkgalefetše,

nna, mohlanka wa gago.

O hlwa o nthuša;

hle, se ntlogele, se ntahle,

wena Modimo, Mophološi wa ka!

10Le ge tate le mme ba ka ntahla,

Morena yena o tla mpabalela.

11Nthute ditsela tša gago, Morena,

mme o ntlhahle tseleng ya polokego,

gore manaba a ka a se atlege.

12Hle, se nkgafele thatong ya manaba a ka,

gobane dihlatse tšeo tša maaka di nkemetše ka maoto,

di ntsošetša mpherefere.

13Ge nkabe ke se ka dumela gore ke tla bona botho bja Morena

mo bophelong bjo nkabe ke hwile.27:13 “nkabe ke hwile” Seheberu ga se ne mantšu a.

14Bota Morena! O se ke wa tlalelwa!

Ee, bota Morena.