Sepedi 2000 (NSO00)
22

Sello sa molahlegi le phološo ya gagwe

Go tsebišwa moopediši gore e opelwe ka moopelo wa kopelo “Kgama ya Mahube”. Ke pesalome ya Dafida.

221

22:1
Mat. 27:46
Mar. 15:34
Modimo wa ka, Modimo wa ka,

o ntlogeletšeng?

Ke golola ke nyaka thušo,

eupša o no fela o le kgole le nna.

2Mosegare ke hlwa ke go llela,

Modimo wa ka,

eupša ga o nkarabe;

le bošego ke lala ke go llela,

eupša khomotšo ga ke e hwetše,

3etšwe o dutše sa borena o le Mokgethwa,

moo go kwalago direto tša Israele.

4Borakgolokhukhu ba rena ba be ba go botile,

mme wena o ba hlakodiša.

5Ba be ba go llela mme ba phološwa,

ba go botile mme ba sa swabišwe.

6Ge e le nnayena ga ke sa le motho,

ke no ba seboko,

ke nyatšwa ke batho,

ke hlaswa ke setšhaba sa gešo.

7

22:7
Mat. 27:39
Mar. 15:29
Luk. 23:35
Ba ba mponago ka moka ba a nkwera;

ba šonya melomo ba šišinya dihlogo

8

22:8
Mat. 27:43
ba re: “Yena o botile Morena.

A a mo hlakodiše,

a mo phološe ge eba o a mo rata!”

9Ke wena o dirilego gore ke belegwe,

ke iketle difarong tša mma.

10Ke botile wena go tloga mola ke belegwago,

go tloga mola mma a mpelegago o bile Modimo wa ka.

11Hle, se nkatologe,

ditlaišego di kgauswi!

Ga go yo a ka nthušago.

12Manaba a mantši a ntikaneditše bjalo ka dipoo,

a ntikologile boka dipoo tše šiišago tša Bashane.

13A nkahlamela bjalo ka tau ye e gabutlago e rora.

14Ke bjalo ka meetse a a tšhologilego;

marapo a ka ka moka a a kgwelekgwehla;

pelo ya ka e tologa bjalo ka moti.

15Magalagapa22:15 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Magalagapa” Seheberu se re “Maatla”. a ka a gagaletše boka lekopelo,

leleme le kgomaretše mehlagare.

O nthapaladitše gore ke hwele thogorogong.

16Lekoko la dikebeka le ntikologile,

le ntikaneditše bjalo ka dimpša.

Ba ntlema22:16 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ntlema” Seheberu se re “bjalo ka tau”. maoto le matsogo;

17ke kgona go ipala marapo.

Manaba a ka a ntomoletše mahlo.

18

22:18
Mat. 27:35
Mar. 15:24
Luk. 23:34
Joh. 19:24
Ba abelana diaparo tša ka,

kobo ya ka ba e direla matengwa.

19Hle, wena Morena, se nkatologe!

Wena maatla a ka,

phakiša o nthuše!

20Ntlhakodiše go ba ba ntlhaselago ka ditšhoša,

o mphološe dimpšeng tšeo.

21Ntlhakodiše molomong wa ditau tše,

o mphološe le manakeng a tšona dinare tše.

22

22:22
Bah. 2:12
Morena, o kwele thapelo ya ka;

ke tla anegela magagešo tše o ntiretšego tšona.

23Ke tla go reta phuthegong ka re:

“Mo reteng, lena bahlanka ba Morena!

Mo hlompheng,

lena ditlogolo tšohle tša Jakobo!

Mo khunameleng,

lena setšhaba ka moka sa Israele!

24Ga a lahle motlaišegi,

ga a mo hlokomologe ditlaišegong tša gagwe.

Ga a mo furalele, fela ge a mo llela o a mo thuša.”

25Phuthegong ka moka ke tla go tumiša ka lebaka la tše o di dirilego;

ke tla go direla dihlabelo tše ke go tshephišitšego tšona mahlong a ba ba go khunamelago.

26Badiidi ba tla ja nama ya tšona go khora,

bao ba tlago go Morena Tempeleng ba tla mo reta.

Nke ba atlege go ya go ile!

27Batho ba lefase ka moka

ba tla dumela go Morena,

ba sokologela go yena;

ditšhaba tšohle di tla mo khunamela,

28ka gobane ke kgoši, o a di buša.

29Bahumi ka moka ba tla mo obamela;22:29 “ba tla mo obamela” Seheberu se re “ba tla ja ba obama”.

bohle ba ba boelago leroleng ba tla mo khunamela.

30Le ba ba sa tlago tswalwa ba tla mo hlankela,

le ditlogolo tša bona tša anegelwa tša Morena,

31le tšona tša anegela tše di tlago ba di tswetšwe tša re:

“Morena o phološitše setšhaba sa gagwe.”