Sepedi 2000 (NSO00)
21

Sereto sa go thabela go fenywa ga manaba

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

211Morena, kgoši o thabile,

gobane wena o yo maatla;

o thabile kudu ka ge o mo dirile gore a fenye.

2O mo file se a bego a se duma;

se a bego a se kgopela wa se mo ganele sona. Sela

3O mo tletše ka ditšhegofatšo tše kgolo,

wa ba wa mo rweša mphapahlogo wa gauta ye e sego ya tswakwa.

4O ikgopeletše bophelo bjo botelele,

mme wa mo fa bjona;

wa mo phediša nako ye telele e le ruri.

5O mo thušitše gore a be le seriti se segolo;

o mo file botšhepi le borena.

6Ditšhegofatšo tša gago di mo okametše go ya go sa felego,

mme ge o le gona o a thaba.

7Kgoši o botile Morena;

ka lebaka la leratorato la Yogodimodimo a ka se tekateke.

8Wena, kgoši, o tla fihlelela manaba a gago ka moka;

ka maatla a gago o tla fenya bagohloi.

9Mohlang o tšwelela o tla ba fediša mo nkego ba swa sebešong.

Morena o tla ba fediša a befetšwe,

mme ba jewa ke mollo.

10Wena, kgoši,

o tla fediša bana ba bona lefaseng;

ditlogolwana tša bona o tla di tloša bathong.

11Le ge ba go lakana,

ba go logela maanomabe,

ba ka se atlege.

12Ge o ba šupa ka mesebe,

o tla dira gore ba tšhabe.

13Re go tumišetša bogolo bja gago, Morena.

Re tla opela ra tumiša maatla a gago!