Sepedi 2000 (NSO00)
20

Go rapelela kgoši ge ntwa e tsogile

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

201Anke Morena a go arabe tšatšing la tlalelo!

Modimo wa Jakobo a go šireletše!

2Anke a go thuše a le Felong mo Gokgethwa;

a go thekge a le thabeng ya Sione.

3Anke a gopole dibego tša gago ka moka,

a thabele le dihlabelo tša gago. Sela

4Anke a go nee tše o di dumago, a dire gore le diakanywa tšohle tša gago di atlege.

5Ke mo re tlago hlalalela ge o fentše,

ra hlomela Modimo wa rena difoka.

Anke Morena a go fe tšohle tše o di kgopelago!

6Bjale ke tseba gore Morena o dira gore motlotšwa wa gagwe a fenye;

o mo araba a dutše legodimong la gagwe le lekgethwa,

mme ka ditiro tša gagwe tše maatla o mo dira gore a fenye.

7Batho ba bangwe ba botile dikoloi tša ntwa,

bangwe ba botile dipere tša bona;

ge e le rena re botile Morena Modimo wa rena.

8Bona ba a thetšwa ba wa,

fela rena re ema re hlophologile,

re tiile.

9Morena, dira gore kgoši a fenye,

le rena ge re go bitša o re arabe.20:9 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “o re arabe.” Seheberu se re “o tla re araba.”

21

Sereto sa go thabela go fenywa ga manaba

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

211Morena, kgoši o thabile,

gobane wena o yo maatla;

o thabile kudu ka ge o mo dirile gore a fenye.

2O mo file se a bego a se duma;

se a bego a se kgopela wa se mo ganele sona. Sela

3O mo tletše ka ditšhegofatšo tše kgolo,

wa ba wa mo rweša mphapahlogo wa gauta ye e sego ya tswakwa.

4O ikgopeletše bophelo bjo botelele,

mme wa mo fa bjona;

wa mo phediša nako ye telele e le ruri.

5O mo thušitše gore a be le seriti se segolo;

o mo file botšhepi le borena.

6Ditšhegofatšo tša gago di mo okametše go ya go sa felego,

mme ge o le gona o a thaba.

7Kgoši o botile Morena;

ka lebaka la leratorato la Yogodimodimo a ka se tekateke.

8Wena, kgoši, o tla fihlelela manaba a gago ka moka;

ka maatla a gago o tla fenya bagohloi.

9Mohlang o tšwelela o tla ba fediša mo nkego ba swa sebešong.

Morena o tla ba fediša a befetšwe,

mme ba jewa ke mollo.

10Wena, kgoši,

o tla fediša bana ba bona lefaseng;

ditlogolwana tša bona o tla di tloša bathong.

11Le ge ba go lakana,

ba go logela maanomabe,

ba ka se atlege.

12Ge o ba šupa ka mesebe,

o tla dira gore ba tšhabe.

13Re go tumišetša bogolo bja gago, Morena.

Re tla opela ra tumiša maatla a gago!

22

Sello sa molahlegi le phološo ya gagwe

Go tsebišwa moopediši gore e opelwe ka moopelo wa kopelo “Kgama ya Mahube”. Ke pesalome ya Dafida.

221

22:1
Mat. 27:46
Mar. 15:34
Modimo wa ka, Modimo wa ka,

o ntlogeletšeng?

Ke golola ke nyaka thušo,

eupša o no fela o le kgole le nna.

2Mosegare ke hlwa ke go llela,

Modimo wa ka,

eupša ga o nkarabe;

le bošego ke lala ke go llela,

eupša khomotšo ga ke e hwetše,

3etšwe o dutše sa borena o le Mokgethwa,

moo go kwalago direto tša Israele.

4Borakgolokhukhu ba rena ba be ba go botile,

mme wena o ba hlakodiša.

5Ba be ba go llela mme ba phološwa,

ba go botile mme ba sa swabišwe.

6Ge e le nnayena ga ke sa le motho,

ke no ba seboko,

ke nyatšwa ke batho,

ke hlaswa ke setšhaba sa gešo.

7

22:7
Mat. 27:39
Mar. 15:29
Luk. 23:35
Ba ba mponago ka moka ba a nkwera;

ba šonya melomo ba šišinya dihlogo

8

22:8
Mat. 27:43
ba re: “Yena o botile Morena.

A a mo hlakodiše,

a mo phološe ge eba o a mo rata!”

9Ke wena o dirilego gore ke belegwe,

ke iketle difarong tša mma.

10Ke botile wena go tloga mola ke belegwago,

go tloga mola mma a mpelegago o bile Modimo wa ka.

11Hle, se nkatologe,

ditlaišego di kgauswi!

Ga go yo a ka nthušago.

12Manaba a mantši a ntikaneditše bjalo ka dipoo,

a ntikologile boka dipoo tše šiišago tša Bashane.

13A nkahlamela bjalo ka tau ye e gabutlago e rora.

14Ke bjalo ka meetse a a tšhologilego;

marapo a ka ka moka a a kgwelekgwehla;

pelo ya ka e tologa bjalo ka moti.

15Magalagapa22:15 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Magalagapa” Seheberu se re “Maatla”. a ka a gagaletše boka lekopelo,

leleme le kgomaretše mehlagare.

O nthapaladitše gore ke hwele thogorogong.

16Lekoko la dikebeka le ntikologile,

le ntikaneditše bjalo ka dimpša.

Ba ntlema22:16 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ntlema” Seheberu se re “bjalo ka tau”. maoto le matsogo;

17ke kgona go ipala marapo.

Manaba a ka a ntomoletše mahlo.

18

22:18
Mat. 27:35
Mar. 15:24
Luk. 23:34
Joh. 19:24
Ba abelana diaparo tša ka,

kobo ya ka ba e direla matengwa.

19Hle, wena Morena, se nkatologe!

Wena maatla a ka,

phakiša o nthuše!

20Ntlhakodiše go ba ba ntlhaselago ka ditšhoša,

o mphološe dimpšeng tšeo.

21Ntlhakodiše molomong wa ditau tše,

o mphološe le manakeng a tšona dinare tše.

22

22:22
Bah. 2:12
Morena, o kwele thapelo ya ka;

ke tla anegela magagešo tše o ntiretšego tšona.

23Ke tla go reta phuthegong ka re:

“Mo reteng, lena bahlanka ba Morena!

Mo hlompheng,

lena ditlogolo tšohle tša Jakobo!

Mo khunameleng,

lena setšhaba ka moka sa Israele!

24Ga a lahle motlaišegi,

ga a mo hlokomologe ditlaišegong tša gagwe.

Ga a mo furalele, fela ge a mo llela o a mo thuša.”

25Phuthegong ka moka ke tla go tumiša ka lebaka la tše o di dirilego;

ke tla go direla dihlabelo tše ke go tshephišitšego tšona mahlong a ba ba go khunamelago.

26Badiidi ba tla ja nama ya tšona go khora,

bao ba tlago go Morena Tempeleng ba tla mo reta.

Nke ba atlege go ya go ile!

27Batho ba lefase ka moka

ba tla dumela go Morena,

ba sokologela go yena;

ditšhaba tšohle di tla mo khunamela,

28ka gobane ke kgoši, o a di buša.

29Bahumi ka moka ba tla mo obamela;22:29 “ba tla mo obamela” Seheberu se re “ba tla ja ba obama”.

bohle ba ba boelago leroleng ba tla mo khunamela.

30Le ba ba sa tlago tswalwa ba tla mo hlankela,

le ditlogolo tša bona tša anegelwa tša Morena,

31le tšona tša anegela tše di tlago ba di tswetšwe tša re:

“Morena o phološitše setšhaba sa gagwe.”