Sepedi 2000 (NSO00)
19

Bogolo bja Modimo tlholegong le melaong ya gagwe

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

191Magodimo a anega letago la Modimo;

leratadima le kwalakwatša mediro ya atla tša gagwe.

2Letšatši le e anegela la go le latela,

le bošego bo e begela bjo bongwe.

3Ga go kwale polelo goba mantšu,

le wona modumo ga o gona;

4

19:4
Bar. 10:18
eupša molaetša wa magodimo o ya lefaseng lohle,

le mantšu a ona a fihla magomong a lefase.

Letšatši lona Modimo o le agetše ngwako leratadimeng,

5le tšwa bjalo ka monyadi a tsatsanka

a etšwa ntlong;

le etša sekitimi se phalela lebelo.

6Le hlaba ka thoko ye nngwe ya legodimo,

la kgokologela ka go ye nngwe.

Ga go se se ka utamelago phišo ya lona.

7Melao ya Morena ke ye e phethegilego,

e tsošološa motho.

Ditaelo tša Morena di a botega,

di lemoša ba ba se nago temogo.

8Melao ya Morena e lokile,

e thabiša motho.

Ditaelo tša Morena di kwešišega gabotse,

di ediša monagano wa motho,

9Go boifa Modimo go lokile;

ke ga go ya go ile.

Dikahlolo tša Morena di nepagetše;

ka moka ke tša toka.

10Di kganyogega go fetiša gauta,

go fetiša le gauta ye ntši ye bohlokwahlokwa;

di bose go phala le todi ya nose,

todi ye e rothago lemapong.

11Di laya nna, mohlanka wa gago,

ka go di hlompha ke bona moputsomogolo.

12Ke mang yo a ka iponago diphošo?

Hle, Morena, ntebalele le tše ke sa di tsebego!

13Nthibele le go dira dibe ka boomo;

tšona di se ke tša mpuša.

Ke gona ke tlago hloka bosodi,

ka se go tsogele maatla.

14Anke o kgahlwe ke mantšu a ka le dikgopolo tša ka,

wena Morena, setšhabelo sa ka,

wena Mophološi wa ka!

20

Go rapelela kgoši ge ntwa e tsogile

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

201Anke Morena a go arabe tšatšing la tlalelo!

Modimo wa Jakobo a go šireletše!

2Anke a go thuše a le Felong mo Gokgethwa;

a go thekge a le thabeng ya Sione.

3Anke a gopole dibego tša gago ka moka,

a thabele le dihlabelo tša gago. Sela

4Anke a go nee tše o di dumago, a dire gore le diakanywa tšohle tša gago di atlege.

5Ke mo re tlago hlalalela ge o fentše,

ra hlomela Modimo wa rena difoka.

Anke Morena a go fe tšohle tše o di kgopelago!

6Bjale ke tseba gore Morena o dira gore motlotšwa wa gagwe a fenye;

o mo araba a dutše legodimong la gagwe le lekgethwa,

mme ka ditiro tša gagwe tše maatla o mo dira gore a fenye.

7Batho ba bangwe ba botile dikoloi tša ntwa,

bangwe ba botile dipere tša bona;

ge e le rena re botile Morena Modimo wa rena.

8Bona ba a thetšwa ba wa,

fela rena re ema re hlophologile,

re tiile.

9Morena, dira gore kgoši a fenye,

le rena ge re go bitša o re arabe.20:9 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “o re arabe.” Seheberu se re “o tla re araba.”

21

Sereto sa go thabela go fenywa ga manaba

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

211Morena, kgoši o thabile,

gobane wena o yo maatla;

o thabile kudu ka ge o mo dirile gore a fenye.

2O mo file se a bego a se duma;

se a bego a se kgopela wa se mo ganele sona. Sela

3O mo tletše ka ditšhegofatšo tše kgolo,

wa ba wa mo rweša mphapahlogo wa gauta ye e sego ya tswakwa.

4O ikgopeletše bophelo bjo botelele,

mme wa mo fa bjona;

wa mo phediša nako ye telele e le ruri.

5O mo thušitše gore a be le seriti se segolo;

o mo file botšhepi le borena.

6Ditšhegofatšo tša gago di mo okametše go ya go sa felego,

mme ge o le gona o a thaba.

7Kgoši o botile Morena;

ka lebaka la leratorato la Yogodimodimo a ka se tekateke.

8Wena, kgoši, o tla fihlelela manaba a gago ka moka;

ka maatla a gago o tla fenya bagohloi.

9Mohlang o tšwelela o tla ba fediša mo nkego ba swa sebešong.

Morena o tla ba fediša a befetšwe,

mme ba jewa ke mollo.

10Wena, kgoši,

o tla fediša bana ba bona lefaseng;

ditlogolwana tša bona o tla di tloša bathong.

11Le ge ba go lakana,

ba go logela maanomabe,

ba ka se atlege.

12Ge o ba šupa ka mesebe,

o tla dira gore ba tšhabe.

13Re go tumišetša bogolo bja gago, Morena.

Re tla opela ra tumiša maatla a gago!