Sepedi 2000 (NSO00)
19

Bogolo bja Modimo tlholegong le melaong ya gagwe

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

191Magodimo a anega letago la Modimo;

leratadima le kwalakwatša mediro ya atla tša gagwe.

2Letšatši le e anegela la go le latela,

le bošego bo e begela bjo bongwe.

3Ga go kwale polelo goba mantšu,

le wona modumo ga o gona;

4

19:4
Bar. 10:18
eupša molaetša wa magodimo o ya lefaseng lohle,

le mantšu a ona a fihla magomong a lefase.

Letšatši lona Modimo o le agetše ngwako leratadimeng,

5le tšwa bjalo ka monyadi a tsatsanka

a etšwa ntlong;

le etša sekitimi se phalela lebelo.

6Le hlaba ka thoko ye nngwe ya legodimo,

la kgokologela ka go ye nngwe.

Ga go se se ka utamelago phišo ya lona.

7Melao ya Morena ke ye e phethegilego,

e tsošološa motho.

Ditaelo tša Morena di a botega,

di lemoša ba ba se nago temogo.

8Melao ya Morena e lokile,

e thabiša motho.

Ditaelo tša Morena di kwešišega gabotse,

di ediša monagano wa motho,

9Go boifa Modimo go lokile;

ke ga go ya go ile.

Dikahlolo tša Morena di nepagetše;

ka moka ke tša toka.

10Di kganyogega go fetiša gauta,

go fetiša le gauta ye ntši ye bohlokwahlokwa;

di bose go phala le todi ya nose,

todi ye e rothago lemapong.

11Di laya nna, mohlanka wa gago,

ka go di hlompha ke bona moputsomogolo.

12Ke mang yo a ka iponago diphošo?

Hle, Morena, ntebalele le tše ke sa di tsebego!

13Nthibele le go dira dibe ka boomo;

tšona di se ke tša mpuša.

Ke gona ke tlago hloka bosodi,

ka se go tsogele maatla.

14Anke o kgahlwe ke mantšu a ka le dikgopolo tša ka,

wena Morena, setšhabelo sa ka,

wena Mophološi wa ka!