Sepedi 2000 (NSO00)
18

Kopelo ya Dafida mola a fentše

(2 Sam. 22:1-51)

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida, mohlanka wa Morena, yo a ilego a opelela Morena kopelo ye mohla wola Morena a mo phološitše manabeng a gagwe ka moka, le go Saulo,

181mme a re: Ke go rata bjang, Morena, wena maatla a ka!

2Morena ke setšhabelo sa ka;

ke sebo sa ka le mophološi wa ka.

Ke Modimo wa ka le botšhabelo bjo ke tšhabelago go bjona.

Ke kotse ya ka,

ebile ke montlhabanedi,

ke bokhuto bja ka.

3Ke bitša Morena yo a lebanwego ke go tumišwa,

a mphološa manabeng a ka.

4Ke be ke rarilwe ke ditlemo tša lehu;

ke tšhošwa ke tahlego ye nkego mafula.

5Ke be ke tateditšwe ke dithapo tša bodulabahu,

mme ke theilwe ka melaba ya lona lehu.

6Tlalelong yeo ya ka ka bitša Morena,

ka bitša Modimo wa ka gore a nthuše.

A kwa lentšu la ka a le Tempeleng ya gagwe,

a theetša ge ke mo llela.

7Lefase la šišinyega, la roromela,

metheo ya dithaba ya reremela,

ya tekateka,

ka gobane Modimo o be a befetšwe.

8A thuntšha muši ka dinko;

molomong wa gagwe gwa lauma kgabo;

magalamahubedu a tšhologa go yena.

9A sekamiša legodimo a theogela fase,

maru a masomaso a le ka fase ga maoto a gagwe.

10O fofile a rwelwe ke mokerubi,

a akaletše ka diphego tša phefo;

11a ipipeditše ka leswiswi;

a dikaneditšwe ke marumaso a a tletšego meetse.

12Mo letagong la gagwe gwa tšwa sefako le magadima go putla maru.18:12 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

13Morena a kidimetša legodimong,

gwa kwala lentšu la Ramadulagodimodimo.

14A betša mesebe ya gagwe,

a šwalalanya manaba a gagwe;

a bekentšha magadima a ba tšhoša ba tšhaba.

15Lebato la lewatle la šala molaleng,

metheo ya lefase ya apoga ge wena, Morena,

o kgala manaba a gago mme o ba tšubotla ka ledimo.

16Nna a nkobelela ka letsogo a le godimo a ntshwara;

a nkinola bodibeng.

17A mphološa manabeng a ka a maatla le go bantlhoi bohle –

ba be ba mpheta kudu ka maatla.

18Mola ba ntlhasela ke ile ka ba bothateng,

eupša Morena ya ba lehlotlo la ka.

19O ile a nntšha kotsing;

a mphološa ka gobane ke be ke mo kgahla.

20Morena o mputsa go ya ka go loka ga ka;

o a ntšhegofatša ka gobane ga ke na molato.

21Ke obametše melao ya Morena;

ga se ka hlanamela Modimo wa ka.

22Ke phethile melao ya gagwe ka moka;

ga se ka nyatša ditaelo tša gagwe.

23O tseba gore ga ke na phošo,

le gore ke ithibetše go dira tše mpe.

24Morena o mputsetša go loka ga ka,

ka ge a bona go se phošo ye ke e dirilego.

25Wena, Morena,

o botegela bagoboti,

ebile o lokela bao ba lokilego.

26O hlweketše bao ba hlwekilego,

mme go baikaketsi o itira moikaketši.

27O phološa baikokobetši,

o kokobetša baikgantšhi.

28Wena, Morena,

o mphediša ka boiketlo;

wena, Modimo wa ka,

o ntlošetša mathata a ka ka moka.

29O mpha maatla a go hlasela manaba a ka,

le a go tshela morako wa motse wa bona.

30Ditiro tša Modimo yo di lokile kudu,

mantšu a gagwe a hlwekile.

O bjalo ka kotse go bohle bao ba nyakago a ba šireletša.

31Morena a le noši ke Modimo;

Modimo a nnoši ke setšhabelo sa rena.

32Modimo yo o a ntiiša,

o nthuša go phela ke se na bosodi.

33

18:33
Hab. 3:19
O nkgontšha go kitima bjalo ka tshephe;

o nkemiša ke fentše kua mebotong.

34O nthuta go lwa

gore ke tle ke šomiše mosebe wo maatlamaatla.

35Wena, Morena,

o a ntšhireletša wa mpoloka;

o nthekga ka maatla a gago;

ka thušo ya gago ke na le seriti.

36O nkgontšhitše go tšhabela manaba a ka,

gomme ga se ka thetšwa.

37Ke lelekiša manaba a ka ka a swara;

ga ke gome ke sešo ka a feleletša.

38Ke a ba kgitla mme ba se kgone go tsoga;

ba rapalala pele ga ka.

39O mpha maatla a ntwa,

wa nkgontšha go fenya manaba a ka.

40O dira gore manaba a ka a hlanole direthe,

le gore bantlhoi ke ba feleletše.

41Ba hlaba mokgoši,

eupša ba hloka molamoledi;

ba llela Morena,

eupša ga a ba fetole.

42Ke a ba šilaganya ba fetoga lerole la go tšewa ke phefo;

ke ba gataka bjalo ka leraga mekgotheng.

43O mphološitše diphapanong tša setšhaba sa ka,

wa ntira mmuši wa ditšhaba;

setšhaba se ke bego ke sa se tsebe bjale ke sa ka.

44Bašele ba ithapeletša go nna;

ge ba ekwa ke bolela,

ba a ntheetša.

45Ba nolega moko gomme ba tšwa dibong tša bona ba thothomela.

46Morena o a phela!

Tumišang mošireletši wa ka!

Godišang Modimo yo a mphološitšego!

47O ntefeletša manabeng a ka;

o mphenyetša ditšhaba,

48gomme o mphološa manabeng a ka.

Wena Morena,

o gafela manaba a ka diatleng tša ka,

wa mphološa banneng ba dintwa.

49

18:49
Bar. 15:9
Ka gona ke go reta gare ga ditšhaba;

ke go opelela ditumišo.

50Modimo o kgontšha kgoši ya gagwe go fenyetša manaba a gagwe sa ruri;

o rata Dafida, motlotšwa wa gagwe,

le ditlogolo tša gagwe go ya go ile.