Sepedi 2000 (NSO00)
148

Tšohle a di rete Morena

1481Retang Morena!

Retang Morena le le magodimong;

mo reteng, lena le lego godimo.

2Mo reteng, lena barongwa ka moka;

mo reteng, lena dihlolwa tša legodimong.

3Mo reteng, lena letšatši le ngwedi;

mo reteng, lena dinaledi tšohle le phadimago.

4Mo reteng, lena magodimo a godimodimo,

le lena meetse a ka godimo ga leratadima.148:4 “meetse a ka godimo ga leratadima” Lebelela Gen. 1:6-7.

5Tšohle a di rete Morena,

yo e rilego ge a laela, tša hlolega.

6O di beetše ruri madulong a tšona ka taelo ya go ya go ile.

7Retang Morena mo lefaseng,

lena bommamogašwa le lena diphamphamadiba tšohle;

8lena magadima le sefako le lehlwa le kgodi,

le lena madimo, le kwago taelo tša gagwe;

9lena dithaba le meboto yohle,

le lena meremelewa le mesedere yohle;

10lena phoofolo tša nageng le diruiwa;

lena digagabi le dinonyana tša go fofa,

11lena magoši a lefase le lena merafe yohle;

lena babuši le lena balaodi ba lefaseng;

12lena masogana le lena makgarebe;

lena batšofadi le lena bafsa.

13Bohle a ba rete Morena;

ke yena fela a phagamego,

bogoši bja gagwe bo okametše lefase le legodimo.

14O tiišitše Baisraele, tšhaba sa gagwe,

bona ka moka ba ba mmotegelago,

sona tšhaba se se lego kgauswi le yena,

gore se mo rete.

Retang Morena!

149

Sereto sa go tumiša Morena

1491Retang Morena!

Opelelang Morena sefela se sefsa;

opelang sereto sa gagwe le le phuthego ya ba ba mmotegelago.

2Baisraele a ba thabele Mmopi wa bona;

ba Sione a ba gobele Kgoši ya bona megobo;

3a ba mo rete ba opela;

ba mo opelele ba letša meropa le dikgapa.

4Gobane Morena o kgahlwa ke tšhaba sa gagwe;

baikokobetši o ba godiša ka go ba phološa.

5Ba ba mmotegelago a ba hlalale ba mo godiše;

a ba mo thabele ba le malaong a bona.

6A ba mo rete ba goeletša,

ba swere tšhoša tša magalemabedi

7go itefeletša go baditšhaba;

go otla merafe e šele,

8le go bofa dikgoši tša bona ka diketane,

le babuši ba bona ka ditshipi,

9le go ba otla ka mo go laetšego Modimo,

ya ba gona go godiša bohle ba ba mmotegelago.

Retang Morena!

150

Retang Morena!

1501Retang Morena!

Retang Modimo ka Ntlongkgethwa ya gagwe!

Mo reteng ka fase ga leratadima la gagwe le legolo!

2Mo reteleng tše maatla tše a di dirilego,

mo reteleng maatla a gagwe a magolo!

3Mo reteng ka diphalafala,

mo reteng ka diharepa le dikgapa!

4Mo reteng ka meropa le megobo,

mo reteng ka dikwadi le dinaka!

5Mo reteng ka masenkana a medumomebotse,

mo reteng ka masenkana a magolo!

6Tšohle tše di phelago a di rete Morena!

Retang Morena!