Sepedi 2000 (NSO00)
146

Retang Morena

1461Retang Morena!

A ke tumiše Morena!

2Ke tla mo reta bophelong bja ka ka moka;

ge ke sa phela ke tla opelela Modimo wa ka ditumišo.

3Le se ke la ikanya babuši,

batho ba nama,

ba go se kgone go phološa.

4Motho wa nama ge a ehwa o boela mobung;

ke mohla merero ya gagwe e phuhlamago.

5Go lehlogonolo

yo a thušwago ke Modimo wa Jakobo,

yo a botilego Morena Modimo wa gagwe,

6

146:6
Dit. 4:24
14:15
yena yo a hlodilego legodimo le lefase le lewatle le tšohle tše di lego ka go ona.

Ka mehla o a botega.

7Ba ba gateletšwego o ba dira ka toka,

ba ba swerwego ke tlala o ba fa dijo.

Morena o lokolla bagolegwa,

8o budulla difofu,

o kgothatša ba ba nyamilego,

o rata baloki.

9Morena o babalela bafaladi,

ke mmabaledi wa ditšhiwana le bahlologadi,

mola bakgopo bona a ba kgopamišetša ditsela.

10Morena o tla buša go ya go ile;

Modimo wa gago, wena Sione,

o tla buša ka go sa felego.

Retang Morena!

147

Modimo ke yo maatlamaatla

1471Retang Morena!

Ke mo gobotse go opelela Modimo wa rena ditumišo;

go a kgahliša ebile go a swanela go mo reta.

2Morena o tsošološa Jerusalema;

o kgoboketša mathopša a Israele.

3O homotša ba ba nyamilego,

o ba kgothatša manyaming a bona.

4O beile dinaledi ka palo ya tšona,

a thea ye nngwe le ye nngwe leina.

5Mong wa rena ke yo mogolo,

yo maatlamaatla,

bohlale bja gagwe ga bo elwe.

6Morena o babalela banyatšegi,

bakgopo bona o a ba kokobetša.

7Opelelang Morena sefela sa tebogo,

le opelele Modimo wa rena le letša sekgapa.

8O pipa leratadima ka maru,

o nešetša lefase pula,

o mediša bjang mebotong.

9O fa diphoofolo dijo tša tšona,

le mafotwane a magokobu ge a lla.

10Ga a iše felo ka maatla a pere,

le a mohlabani ga a mo kgahle;147:10 “le ... kgahle” goba “le lebelo la mokitimi ga le mo kgahle”

11o kgahlwa ke ba ba mmoifago,

ba ba botilego rato la gagwe, kilaphetogo.

12Reta Morena, wena Jerusalema!

Tumiša Modimo wa gago, wena Sione!

13Gobane ke yena a dudišago batho ba gagwe ka boiketlo;

ke yena a šegofatšago badudi ba gago.

14Ke yena a tlišago khutšo nageng ya lena,

gape a le khorišago ka dijo tše bosebose.

15O ntšha ditaelo tša gagwe lefaseng,

gomme di fihla ka pela.

16O neša lehlwa la šweufala bjalo ka leokodi;

šobane o e gaša bjalo ka molora.

17O neša sefako se sekoto;

botšididi bja sona bo ka kgotlelelwa ke mang?

18A ntšha taelo, tšeo ka moka tša tologa;

a fokiša phefo, meetse a tšona a ela.

19Tše a di laetšego o di tsebiša Bajakobo,

ee, bona Baisraele ditaelo le melao ya gagwe o ba begela tšona.

20Ga go tšhaba se sengwe se a se diretšego bjalo,

gomme taelo tša gagwe bona ga ba di tsebe.

Retang Morena!

148

Tšohle a di rete Morena

1481Retang Morena!

Retang Morena le le magodimong;

mo reteng, lena le lego godimo.

2Mo reteng, lena barongwa ka moka;

mo reteng, lena dihlolwa tša legodimong.

3Mo reteng, lena letšatši le ngwedi;

mo reteng, lena dinaledi tšohle le phadimago.

4Mo reteng, lena magodimo a godimodimo,

le lena meetse a ka godimo ga leratadima.148:4 “meetse a ka godimo ga leratadima” Lebelela Gen. 1:6-7.

5Tšohle a di rete Morena,

yo e rilego ge a laela, tša hlolega.

6O di beetše ruri madulong a tšona ka taelo ya go ya go ile.

7Retang Morena mo lefaseng,

lena bommamogašwa le lena diphamphamadiba tšohle;

8lena magadima le sefako le lehlwa le kgodi,

le lena madimo, le kwago taelo tša gagwe;

9lena dithaba le meboto yohle,

le lena meremelewa le mesedere yohle;

10lena phoofolo tša nageng le diruiwa;

lena digagabi le dinonyana tša go fofa,

11lena magoši a lefase le lena merafe yohle;

lena babuši le lena balaodi ba lefaseng;

12lena masogana le lena makgarebe;

lena batšofadi le lena bafsa.

13Bohle a ba rete Morena;

ke yena fela a phagamego,

bogoši bja gagwe bo okametše lefase le legodimo.

14O tiišitše Baisraele, tšhaba sa gagwe,

bona ka moka ba ba mmotegelago,

sona tšhaba se se lego kgauswi le yena,

gore se mo rete.

Retang Morena!