Sepedi 2000 (NSO00)
144

Thapelo ya kgoši

Ke pesalome ya Dafida.

1441A go tumišwe Morena,

yena setšhabelo sa ka,

yena a nthutago go lwa ntwa,

yena a ntlwaetšago go hlabana.

2Ke yena mošireletši wa ka le sebo sa ka;

ke botšhabelo bja ka le mophološi wa ka;

ke kotse ya ka, ke sefahlelo sa ka;

o mpea mmuši wa ditšhaba.

3

144:3
Jobo 7:17,18
Pes. 8:4
Morena, motho ke selomang,

ge o bile o mo šetša;

ke ra motho wa nama,

ge o bile o mo ela hloko?

4Gape motho ga se selo;

nako ya gagwe e feta bjalo ka moriti.

5Morena, sekamiša legodimo,

o theogele fase;

kgwatha dithaba, di tupe muši.

6Gadimiša magadima,

o šwalalanye manaba;

betša mesebe ya gago,

ba hlanole direthe.

7Otlolla diatla o le moo godimo,

o nkinole bodibeng, o mphološe;

ntlhakodiše dinaleng tša bašele,

8bona ba go dula ba bolela maaka,

ba a bolela le ka go ikana.

9Modimo, a ke go opelele sefela se sefsa,

ke go opelele ke letša harepa ya metato ye lesome,

10-11wena o kgontšhago magoši go fenya,

wena Mohlakodiši wa Dafida,

mohlanka wa gago.

Mphološe go bakgopo ba ba nyakago go mpolaya;

ntlhakodiše dinaleng tša bašele,

bona ba go dula ba bolela maaka,

ba a bolela le ka go ikana.

12A barwa ba rena ba godišwe bjalo ka dimelana tše di nošetšwago;

barwedi ba rena ba etše dikokwane tša dikhutlo

tše di kgabišitšwego ka meseto,

tše di thekgilego ntlo ya mošate.

13A matlolo a rena a tlale dijo tša mehutahuta,

dihuswane tša rena di tswale ka diketekete kua mafulong a gaborena.

14A dikgomo tša rena di none,

le rena re se hlaselwe ra išwa bothopša.144:14 “le rena ... bothopša” goba “di se hwe, di se folotše”

A go hlokege sello mapatlelong a rena.

15Go lehlogonolo tšhaba se se šegofatšwago bjalo;

go lehlogonolo tšhaba seo Morena

e lego yena Modimo wa sona.

145

Sereto sa go tumiša Modimo

Ke sereto sa Dafida.

1451Wena Modimo wa ka, wena Kgoši,

a ke go tumiše,

ke go rete go ya go ile.

2Ke tla go tumiša ka mehla;

ke tla go godiša go ya go ile.

3Morena ke yo mogolo,

a a retwe gagolo;

bogolo bja gagwe ke phetatlhaologanyo.

4Meloko ka go hlatlamana e tla reta mediro ya gagwe,

ya bega le ditiro tša gagwe tše maatla.

5Ba tla anega letago la gago le bogoši bja gago,

le ditiro tša gago tše di makatšago.

6Ba tla anega maatla a gago ao ka ona o dirago ditiro tša go gakgamatša,

gomme nna ke tla bega bogolo bja gago.

7Ba tla tsebagatša botho bjo bogolo bja gago,

ba gobela go loka ga gago.

8Morena o na le kgaugelo le lešoko;

ga a befelwe ka pela,

mme o tletše leratorato.

9O loketše dihlolwa tša gagwe ka moka,

mme o di šokela tšohle.

10Dihlolwa tša gago ka moka di tla go tumiša;

ba ba go botegelago le bona ba tla go reta.

11Ba tla anega letago la gago le bogoši bja gago,

ba bega le maatla a gago,

12gore bohle ba tsebe tiro tša gago tše maatla,

le letago la gago le bogoši bja gago.

13Bogoši bja gago ke bja go ya go ile,

le mmušo wa gago ke wa go dulela ruri melokong ka moka.

Morena o botegela dikholofetšo tšohle tša gagwe,

le gona o na le botho go tšohle tše a di dirago.145:13 “Morena ... tše a di dirago” Sengwalwakaseatla se sengwe le diphetolelo tše dingwe tša kgale di oketša ka mantšu ao.

14Morena o thekga bohle ba ba wago;

o kgothatša bohle ba ba nyamilego.

15Diphedi tšohle di go lebelela di holofetše,

gomme o di fa dijo lebakeng la gona.

16O khuporolla seatla sa gago,

wa fa diphedi tšohle tše di di nyakago.

17Morena o lokile go tšohle tše a di dirago;

o na le botho medirong ya gagwe ka moka.

18Morena o kgauswi le bohle ba ba mo llelago,

ke ra ba ba mo llelago ka mmannete.

19O phethagatša ditumo tša ba ba mmoifago;

ba ba mo llelago o a ba kwa mme a ba hlakodiša.

20Morena o babalela bohle ba ba mo ratago;

bakgopo ka moka bona o a ba fediša.

21Nna ke tla tumiša Morena;

batho bohle a ba mo tumiše go ya go ile,

ka ge e le yo mokgethwa.

146

Retang Morena

1461Retang Morena!

A ke tumiše Morena!

2Ke tla mo reta bophelong bja ka ka moka;

ge ke sa phela ke tla opelela Modimo wa ka ditumišo.

3Le se ke la ikanya babuši,

batho ba nama,

ba go se kgone go phološa.

4Motho wa nama ge a ehwa o boela mobung;

ke mohla merero ya gagwe e phuhlamago.

5Go lehlogonolo

yo a thušwago ke Modimo wa Jakobo,

yo a botilego Morena Modimo wa gagwe,

6

146:6
Dit. 4:24
14:15
yena yo a hlodilego legodimo le lefase le lewatle le tšohle tše di lego ka go ona.

Ka mehla o a botega.

7Ba ba gateletšwego o ba dira ka toka,

ba ba swerwego ke tlala o ba fa dijo.

Morena o lokolla bagolegwa,

8o budulla difofu,

o kgothatša ba ba nyamilego,

o rata baloki.

9Morena o babalela bafaladi,

ke mmabaledi wa ditšhiwana le bahlologadi,

mola bakgopo bona a ba kgopamišetša ditsela.

10Morena o tla buša go ya go ile;

Modimo wa gago, wena Sione,

o tla buša ka go sa felego.

Retang Morena!