Sepedi 2000 (NSO00)
142

Thapelo ya go kgopela thušo

Ke sereto sa Dafida mola a le ka leweng. Ke thapelo.

1421

142 Hlogo
1 Sam. 22:1
24:3
Ke llela Morena ke goeletša,

ke re a nkgaugele.

2Ke mmegela dillo tša ka tšohle,

ke mmotša mathata a ka.

3Ge ke šetše ke nolega moko, o tseba se ke swanetšego go se dira.

Tseleng ye ke sepelago go yona,

manaba a ka a ntheile ka sefu.

4Ge ke gadima ka thoko,

ke bona go se monthuši;

ga ke na botšhabelo,

ga ke na montšhetši.

5Ke llela wena, Morena, ke re:

“O botšhabelo bja ka.

O wa ka, Morena,

ke le mo lefaseng.”

6Ela sello sa ka hloko,

gobane ke feletšwe ke tshepo.

Ntlhakodiše go bantlhomari,

ka ge ba mpalela.

7O nntšhe ka kgolegong,

gore ke tle ke go tumiše;

ke mo baloki ba tlago go bokanela,

ka ge o ntoketše.

143

Thapelo ya go kgopela thušo

Ke pesalome ya Dafida.

1431Morena, ekwa thapelo ya ka;

ntheeletše ge ke go llela;

o nkarabe ka ge o botega ebile o le yo botho.

2

143:2
Bar. 3:20
Bag. 2:16
O se ntshekiše, nna, mohlanka wa gago,

gobane mo pele ga gago ga go motho mohlokabosodi.

3Sera sa ka se ntlhomere se nkgatakela fase;

se mphediša swiswing boka ba ba hwilego kgale.

4Ke nolegile moko,

ebile ke šetše ke itlhobogile.

5Ke elelwa tša mehleng ya kgale,

ke gopola ditiro tšohle tša gago;

tše o kilego wa di dira ga ke di lebale.

6Ke phagamiša matsogo ke go rapela;

ke go nyoretšwe boka naga e nyoretšwe meetse.

7Morena, akgofa o nthuše, ke go hlolosetše;

se iphihlele nna, ka tla ka ba bjalo ka ba ba theogelago bodulabahu.

8Mo mosong o nkgopotše leratorato la gago,

ka gobane nna ke botile wena.

O mpontšhe tsela ye ke swanetšego go tšea ka yona,

gobane ke go hlolosetše e le ruri.

9O ntlhakodiše manabeng a ka,

ka ge nna ke khuta ka wena.

10O nthute go phetha thato ya gago,

gobane ke wena Modimo wa ka.

Moya wa gago o lokile;

a ke sepetšwe ke wona tseleng ye e lokilego.

11O ntote ke phele, Morena,

ka ge o le Morena wa lešoko,

mme o ntlhakodiše tlaišegong ya ka ka botho bja gago.

12Ka ge o nthata ka leratorato la gago,

o tloše manaba a ka tšatšing;

bagateledi ba ka o ba fediše molokwanarite,

ka gobane ke mohlanka wa gago.

144

Thapelo ya kgoši

Ke pesalome ya Dafida.

1441A go tumišwe Morena,

yena setšhabelo sa ka,

yena a nthutago go lwa ntwa,

yena a ntlwaetšago go hlabana.

2Ke yena mošireletši wa ka le sebo sa ka;

ke botšhabelo bja ka le mophološi wa ka;

ke kotse ya ka, ke sefahlelo sa ka;

o mpea mmuši wa ditšhaba.

3

144:3
Jobo 7:17,18
Pes. 8:4
Morena, motho ke selomang,

ge o bile o mo šetša;

ke ra motho wa nama,

ge o bile o mo ela hloko?

4Gape motho ga se selo;

nako ya gagwe e feta bjalo ka moriti.

5Morena, sekamiša legodimo,

o theogele fase;

kgwatha dithaba, di tupe muši.

6Gadimiša magadima,

o šwalalanye manaba;

betša mesebe ya gago,

ba hlanole direthe.

7Otlolla diatla o le moo godimo,

o nkinole bodibeng, o mphološe;

ntlhakodiše dinaleng tša bašele,

8bona ba go dula ba bolela maaka,

ba a bolela le ka go ikana.

9Modimo, a ke go opelele sefela se sefsa,

ke go opelele ke letša harepa ya metato ye lesome,

10-11wena o kgontšhago magoši go fenya,

wena Mohlakodiši wa Dafida,

mohlanka wa gago.

Mphološe go bakgopo ba ba nyakago go mpolaya;

ntlhakodiše dinaleng tša bašele,

bona ba go dula ba bolela maaka,

ba a bolela le ka go ikana.

12A barwa ba rena ba godišwe bjalo ka dimelana tše di nošetšwago;

barwedi ba rena ba etše dikokwane tša dikhutlo

tše di kgabišitšwego ka meseto,

tše di thekgilego ntlo ya mošate.

13A matlolo a rena a tlale dijo tša mehutahuta,

dihuswane tša rena di tswale ka diketekete kua mafulong a gaborena.

14A dikgomo tša rena di none,

le rena re se hlaselwe ra išwa bothopša.144:14 “le rena ... bothopša” goba “di se hwe, di se folotše”

A go hlokege sello mapatlelong a rena.

15Go lehlogonolo tšhaba se se šegofatšwago bjalo;

go lehlogonolo tšhaba seo Morena

e lego yena Modimo wa sona.