Sepedi 2000 (NSO00)
139

Tsebo le tlhokomelo ye e feletšego ya Modimo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

1391Morena, o ntekotše mme o a ntseba.

2O tseba tšohle tše ke di dirago;

o tseba tša pelo ya ka o le kgole.

3O laola mesepelo ya ka le marobalo a ka;

ditsela tša ka o di tseba gabotse.

4Le pele ga ge ke ahlama, Morena,

o tseba ka botlalo se ke tlago se bolela.

5O ntikaneditše ka gohle;

o mpontšha gore ke nna wa gago.

6Go kwešiša taba ye go a mpalela,

go šita tlhaologanyo ya ka.

7Na nka go tšhabela kae?

Ke kae mo nka go khutelago gona?

8Ge nka rotogela legodimong,

ke yo hwetša o le gona;

ge nka yo patlama bodulabahu,

o tla be o le gona kua.

9Ge nka fofela kua bohlabatšatši,

goba ka yo dula ka mafelelong a bodikelatšatši,

10le gona moo o tla ntlhahla ka seatla sa gago,

o tla ntshwara ka seatla sa la go ja.

11Le ge nka re leswiswi le mpipe,

goba seetša e be bošego go ntikologa,

12go wena leswiswi ga le fifale,

le bošego bo taga bjalo ka mosegare –

go wena leswiswi le swana le seetša.

13Ditho tša ka tšohle di hlodilwe ke wena;

ke wena o di kgomagantšego ka popelong ya mma.

14Ke go reta ka ge o mpopile ka mo go makatšago gape go tlabago;

ditiro tša gago di a makatša.

Seo ke se ke se tsebago gabotse.

15Mola ke bopša ka sephiring,

mola ditho tša ka di kgomaganywa ka hloko ka popelong ya mma,

ga go na le le tee la marapo a ka le o bego o sa le bone.

16O mpone le pele ke belegwa.

Matšatši ohle a ka a go phela a be a šetše a ngwadilwe ka pukung ya gago,

go sešo gwa tšwelela le le tee la ona.

17Aowii, Modimo, tše o di naganago

nna di a mpalela; ga se ka bontši!

18Ge nka re ke a di bala,

di feta dithorwana tša lešabašaba.

Ge ke fetša, ke tla ikhwetša ke sa na le wena.

19Joo, Modimo, nke nkabe o bolaya bakgopo!

Nke nkabe babolai ba ntlogela!

20Ba bolela tše kgopo ka wena;

ba bolela leina la gago ba sa le hlomphe.139:20 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ba bolela ... hlomphe” Seheberu ga se kwagale gabotse.

21Mmalo, Morena,

nka nama ka se hloye ba ba go hloilego?

Nka nama ka se šišingwe ba ba go tsogelago maatla?

22Ke ba hloile hloihloi, gobane le nna ke manaba a ka.

23Mphetleke, Modimo,

o tsebe pelo ya ka;

ntekole, o bone khuduego ka go nna.

24Ntebelele ge ke na le bobe,

gomme o nkiše tseleng ya go sa felego.

140

Thapelo ya go kgopela tšhireletšo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

1401Morena, ntamolele go bakgopo,

o mphepiše batho ba šiši.

2Ke ba ba akanyago tše mpe ka dipelong,

ba ba hlolago diphapano ka mehla.

3

140:3
Bar. 3:13
Ba lootša maleme a bona a ba bjalo ka a dinoga;

ka ganong ga bona go tšwa bohloko bja mokopa. Sela

4Morena, mphahlele bakgopo;

ntamolele go batho ba šiši,

ba ba lakanago go mphereketša.

5Baikgogomoši ba ntheile ka difu tša dithapo;

ba ntheetše mereo tseleng,

ba ntheile ka melaba. Sela

6Nna ke botša Morena ke re:

“Ke wena Modimo wa ka.”

Morena, hle, o nkwe ge ke go kgopela.

7Morena, Mong wa ka,

wena Mohlakodišitia wa ka,

ke wena o ntšhireletšago ntweng.

8Morena, bakgopo o se ba dumelele tše ba di nyakago;

maanomabeng a bona ba se atlege,

e ka tla ya ba bona bafenyi. Sela

9A ba boelwe ke bobe bjo ba mpolelago ka bjona.140:8-9 Mohlomongwe go swanetše go balwa “e ka tla ya ba bona bafenyi ... bjona” Seheberu ga se kwagale gabotse.

A ba welwe ke magala,

10ba lahlelwe ka mekoting ya leraga,

moo ba ka se kgonego go tšwa.

11Raleleme o mo hlokiše bodulo nageng ye;

rašiši a a welwe ke mašula ka go latelana.

12Nna ke tseba ge Morena a šetša gore mohlaki le mohloki ba direlwe ka toka.

13Baloki ba tla go tumiša e le ruri;

bahlokabosodi ba tla phela ba na le wena.

141

Thapelo ya go re motho a phepišwe meleko

Ke pesalome ya Dafida.

1411Morena, ke a go llela;

hle, nanoga, o tle go nna;

nkwe ge ke go llela.

2

141:2
Kut. 5:8
A thapelo ya ka e go kgahle go etša seorelo;

ge ke phagamišitše matsogo a swane le sehlabelo sa mantšiboa.

3Morena, o se ntese ke bolela tše di sego tša swanela,

goba ke bolela ka lephakuphaku.

4Ntote ke se rate go dira tše mpe,

ka dira bošaedi ka boomo le badirakgopo;

ke se je menyanyeng ya bona.

5Go otlwa le go kgalwa ke moloki ka lerato141:5 “Go otlwa ... ka lerato” goba “Go otlwa ke moloki goba go kgalwa ke mogwera” ga ke go gane;

eupša go hlompšha ke bakgopo gona ke go gana nnako;

ke tla no ba rapelela le ge ba ntira gampe.

6Mohla babuši ba bona ba thetheošwa malekelekeng,

ke mohla ba tlago dumela gore ke boletše nnete.

7Marapo a bona a gašagane mojako wa bodulabahu,

a swana le dinkgetlwana tša tšhilo ye e pšhatlaganego fase.141:5-7 Ka Seheberu ditemana tše ga di kwagale gabotse.

8Nnaena mahlo a ka a lebeletše wena,

Morena, Mong wa ka;

nna ke khuta ka wena,

o se ntlogele ke ehwa.

9Ntšhireletše difung tše ba ntheilego ka tšona,

melabeng ya bona badirakgopo bao.

10Bakgopo a ba tanywe ke melaba ya bona;

ge e le nna ke iphetele sesolo.