Sepedi 2000 (NSO00)
13

Morena, o tla nkwa neng?

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

131Morena, o tla ntebala go fihlela neng?

E tla ba go ya go ile na?

A o tla mphuralela go fihlela neng?

2Ke tla khupela bohloko go fihla neng?

Ke tla phela ke nyamile letšatši ka letšatši go fihlela neng?

Manaba a ka a tla ntaola go fihlela neng?

3Ntebelele hle, Morena, Modimo wa ka,

mme o nkarabe ge ke go rapela.

Ntapološe gore ke se nape ka hwa,

4gore lenaba la ka le se re:

“Ke mo swinne!”

gore dira tša ka di se thabele go wa ga ka.

5Ge e le nna ke itshepetše lerato la gago, kilaphetogo;

ke tla hlalalela ge o ntlhakoditše.

6A ke go opelele, Morena,

gobane o ntoketše.

14

Bokgopo bja batho

(Pes. 53)

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

141

14:1-3
Bar. 3:10-12
Mašilo ka pelong a re:

“Modimo ga a gona.”

Ba dira bokgopo le tše di šiišago –

ga go le o tee modiratoka.

2Morena yena o lebeletše batho a le legodimong,

gore a bone ge eba go na le wa temogo,

yo a mo khunamelago.

3Eupša bohle ba kgelogile, ka moka ba senyegile.

Ga go le o tee modiratoka,

ee, le o tee ga a gona.

4Morena o a botšiša o re:

“A badirakgopo bohle ba ga ba tsebe selo?

Ba phela ka go radia setšhaba sa ka,

le gona ga ba nthapele, nna, Morena.”

5Eupša ba tla thothomela ka letšhogo,

gobane Modimo o ema le baloki.

6Badirakgopo ba leka go folodiša merero ya batlaišegi,

fela botšhabelo bja batlaišegi bao ke Morena.

7A Sione go tšwe phološo ya Israele!

Mohla Morena a bušetšago setšhaba sa gagwe sekeng sa sona,

ditlogolo tšeo tša Jakobo di tla gobela megobo;

setšhaba sa Israele se tla hlalala.

15

Motho yo a dumeletšwego go tsena ka Tempeleng

Ke pesalome ya Dafida.

151Morena, ka Tempeleng ya gago go ka tsena mang?

Ke mang a ka rapelago Sione,

thabeng ya gago ye kgethwa?

2Ke yo a phelago a se ne bosodi,

a dirago tše di lokilego,

a bolelago therešo ka pelo ya gagwe ka moka,

3a sa senyego batho maina.

Ke yo a sa phošetšego bagwera ba gagwe,

le gona a sa tšamego a seba batho.

4Ke yo a nyatšago bao ba lahlwago ke Modimo,

eupša bao ba boifago Morena bona a ba hlomphago,

yo ka mehla a phethago se a se tshephišitšego,

le ge e ka ba se sethata bjang le bjang.

5Ke yo a sa adimišego tšhelete ka go e tswadiša,

yo a sa rekwego go phara yo a se nego molato.

Yo mobjalo a ka se tlalelwe.