Sepedi 2000 (NSO00)
139

Tsebo le tlhokomelo ye e feletšego ya Modimo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

1391Morena, o ntekotše mme o a ntseba.

2O tseba tšohle tše ke di dirago;

o tseba tša pelo ya ka o le kgole.

3O laola mesepelo ya ka le marobalo a ka;

ditsela tša ka o di tseba gabotse.

4Le pele ga ge ke ahlama, Morena,

o tseba ka botlalo se ke tlago se bolela.

5O ntikaneditše ka gohle;

o mpontšha gore ke nna wa gago.

6Go kwešiša taba ye go a mpalela,

go šita tlhaologanyo ya ka.

7Na nka go tšhabela kae?

Ke kae mo nka go khutelago gona?

8Ge nka rotogela legodimong,

ke yo hwetša o le gona;

ge nka yo patlama bodulabahu,

o tla be o le gona kua.

9Ge nka fofela kua bohlabatšatši,

goba ka yo dula ka mafelelong a bodikelatšatši,

10le gona moo o tla ntlhahla ka seatla sa gago,

o tla ntshwara ka seatla sa la go ja.

11Le ge nka re leswiswi le mpipe,

goba seetša e be bošego go ntikologa,

12go wena leswiswi ga le fifale,

le bošego bo taga bjalo ka mosegare –

go wena leswiswi le swana le seetša.

13Ditho tša ka tšohle di hlodilwe ke wena;

ke wena o di kgomagantšego ka popelong ya mma.

14Ke go reta ka ge o mpopile ka mo go makatšago gape go tlabago;

ditiro tša gago di a makatša.

Seo ke se ke se tsebago gabotse.

15Mola ke bopša ka sephiring,

mola ditho tša ka di kgomaganywa ka hloko ka popelong ya mma,

ga go na le le tee la marapo a ka le o bego o sa le bone.

16O mpone le pele ke belegwa.

Matšatši ohle a ka a go phela a be a šetše a ngwadilwe ka pukung ya gago,

go sešo gwa tšwelela le le tee la ona.

17Aowii, Modimo, tše o di naganago

nna di a mpalela; ga se ka bontši!

18Ge nka re ke a di bala,

di feta dithorwana tša lešabašaba.

Ge ke fetša, ke tla ikhwetša ke sa na le wena.

19Joo, Modimo, nke nkabe o bolaya bakgopo!

Nke nkabe babolai ba ntlogela!

20Ba bolela tše kgopo ka wena;

ba bolela leina la gago ba sa le hlomphe.139:20 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ba bolela ... hlomphe” Seheberu ga se kwagale gabotse.

21Mmalo, Morena,

nka nama ka se hloye ba ba go hloilego?

Nka nama ka se šišingwe ba ba go tsogelago maatla?

22Ke ba hloile hloihloi, gobane le nna ke manaba a ka.

23Mphetleke, Modimo,

o tsebe pelo ya ka;

ntekole, o bone khuduego ka go nna.

24Ntebelele ge ke na le bobe,

gomme o nkiše tseleng ya go sa felego.