Sepedi 2000 (NSO00)
133

Go botse ge meloko e phedišana ka boiketlo

Ke sefela sa ge go iwa Tempeleng Jerusalema go rapela. Ke sa Dafida.

1331Go botse ebile go kgahliša bjang ge ba leloko ba phedišana ka boiketlo!

2Go etša makhura a go nkga bose hlogong ya Arone,

ge a elela maledung,

maledung a gagwe,

a elela le molaleng wa seaparo sa gagwe.

3Go bjalo ka phoka ya thaba ya Hermone

ye e welago dithabeng tša Sione;

gape moo ke mo Morena a šegofatšago batho

ka go ba fa bophelo bja go ya go ile.

134

Etlang le tumišeng Morena!

Ke sefela sa ge go iwa Tempeleng Jerusalema go rapela.

1341Etlang le tumišeng Morena,

lena bahlanka bohle ba gagwe

le lalago le letetše ka ntlong ya gagwe.

2Phagamišetšang matsogo Tempeleng le tumišeng Morena.

3A Morena,

yena Mohlodi wa legodimo le lefase,

a go šegofatše a le Sione.

135

Sefela sa go reta Morena

1351Retang Morena,

retang leina la Morena!

Mo reteng,

lena bahlanka ba gagwe,

2lena le letetšego ka ntlong ya gagwe,

ka dikgorong tša Tempele ya yena Modimo wa rena!

3Retang Morena,

gobane ke yo botho;

mo opeleleng ditumišo,

gobane o lokile.

4O ikgethetše Baisraele,

ditlogolo tša Jakobo,

ya ba lefa la gagwe.

5Ruri, nna ke tseba ge e le yo mogolo;

Mong wa rena o feta medimo yohle.

6O dira se a se ratago legodimong le lefaseng,

ka lewatleng le ka madibeng a lona.

7Ke yena a hlomago maru kua bogomapono,

o neša pula ya dikgadima,

o fokiša phefo go tšwa mo a e bolokago gona.

8Ke yena wa go gagara maitšibolo a Egepeta,

a batho le a diruiwa.

9Ke gona mo a dirilego mehlolo le dimakatšo

tša go otla kgoši le bahlankedi bohle ba yona.

10A gagara ditšhaba tše dintši,

a bolaya le magoši a maatla.

11Ke bona boSihone, kgoši ya Baamore,

le Ogo, kgoši ya Bashane,

le magoši ohle a Kanana.

12Naga tša bona a di abela Baisraele,

tšhaba sa gagwe,

ya ba lefa la bona.

13Morena, ke wena wa go sa felego;

o tumile go ya go ile.

14Morena o dira tšhaba sa gagwe ka toka,

o šokela bahlanka ba ba gagwe.

15

135:15-18
Pes. 115:4-8
Kut. 9:20
Medingwana ya baditšhaba ke ya silibera le ya gauta;

ke ya go bopša ke batho ka diatla.

16E na le melomo, fela ga e bolele;

e na le mahlo, fela ga e bone.

17E na le ditsebe, eupša ga e kwe;

go hema le gona ga e heme.

18Babopi ba yona ba tla swana nayo,

le bohle ba ba e botilego.

19Lena tšhaba sa Israele,

retang Morena!

Lena lešika la Arone,135:19 “lešika la Arone” Ke go re “baprista”.

retang Morena!

20Lena lešika la Lefi,

retang Morena!

Lena ba go boifa Morena,

mo reteng!

21Mo Sione a go retwe Morena,

yena wa go dula Jerusalema.

Retang Morena!