Sepedi 2000 (NSO00)
131

Go kgotsofatšwa ke go bota Morena

Ke sefela sa ge go iwa Tempeleng Jerusalema go rapela. Ke sa Dafida.

1311Morena, nna ga ke ikgantšhe,

goba ka hlaetša ba bangwe mahlo.

Ga ke ipofe ka dilo tše di mphetago,

goba tša go nkgakgamatša.

2Nka upša ka thekga ditho ke ikhomoletše,

ka fola maswafo go etša lesea le le tshwešitšwego letswele difarong tša mmalo.

3Baisraele, botang Morena,

go tloga bjale le go ya go ile.