Sepedi 2000 (NSO00)
130

Thapelo ya go kgopela thušo

Ke sefela sa ge go iwa Tempeleng Jerusalema go rapela.

1301Morena, ke go bitša ke le fasefase

sekoting sa dibe tša ka.

2Ekwa sello sa ka, hle, Mong wa ka;

ntlhwaele tsebe ge ke go kgopela thušo!

3Ge o ka be o eya le makgopo a rena, Morena,

ke mang yo a ka bego a ka phela, Mong wa ka?

4Eupša o re swarela dibe,

gore re tle re go boife.

5Ke dula ke letetše go thušwa ke Morena,

ke letetše ka mafolofolo,

ke emetše gore go phethege se a se boletšego.

6Ke dula ke letetše Morena

go feta bahlapetši ba ba letago masa,

ee, bahlapetši ba ba letago masa.

7Israele, holofela Morena,

gobane lerato la gagwe ga le fetoge,

gomme o dula a itokišeditše go phološa.

8

130:8
Mat. 1:21
Tit. 2:14
O tla phološa Baisraele makgopong a bona.

131

Go kgotsofatšwa ke go bota Morena

Ke sefela sa ge go iwa Tempeleng Jerusalema go rapela. Ke sa Dafida.

1311Morena, nna ga ke ikgantšhe,

goba ka hlaetša ba bangwe mahlo.

Ga ke ipofe ka dilo tše di mphetago,

goba tša go nkgakgamatša.

2Nka upša ka thekga ditho ke ikhomoletše,

ka fola maswafo go etša lesea le le tshwešitšwego letswele difarong tša mmalo.

3Baisraele, botang Morena,

go tloga bjale le go ya go ile.

132

Tša Tempele le se Morena a ikannego ka sona go Dafida

Ke sefela sa ge go iwa Tempeleng Jerusalema go rapela.

1321Morena, gopola Dafida le mathata a gagwe ohle.

2Gopola se a ikannego ka sona,

a ikana go wena, Ramaatla wa Jakobo, a re:

3“Nka se tsene ka ntlong ya ka goba ka robala malaong a ka,

4ke tla itima boroko,

ešita le gona go potuma,

5go fihlela ke hweletša Morena bodulo,

moago wa yena Ramaatla wa Jakobo.”

6

132:6-10
2 Dikr. 6:41-42
Kua Efrata re kwele ka Polokelo ya Kgwerano,

ra e hwetša mašemong a kua Jaare.

7A re yeng bodulong bja Morena go mo khunamela gona.

8Morena, eya bodulong bjoo bja gago,

o ye le Polokelo ya Kgwerano,

e lego sona sešupo sa maatla a gago.

9A baprista ba gago ka mehla ba dire tše di lokilego,

ba ba go botegelago le bona ba gobele.

10Ka lebaka la Dafida, mohlanka wa gago,

o se gane motlotšwa wa gago.

11

132:11
2 Sam. 7:12-16
1 Dikr. 17:11-14
Pes. 89:3-4
Dit. 2:30
Morena o ikanne a tiišitše go Dafida,

ebile a ka se hlaname, o rile:

“Ke tla bea yo mongwe wa barwa ba gago kgoši ya go go hlatlama.

12Ge bana ba gago ba ka botegela kgwerano ya ka le ditaelo tše ke ba fago tšona,

le bona bana ba bona ba tla go hlatlama go ya go ile.”

13Ruri, Morena o ikgethetše Sione;

o kganyogile gore e be bodulo bja gagwe, a re:

14“Bjo ke bjona bodulo bja ka go ya go ile;

mo ke mo ke nyakago go dula gona go ya ka mo ke ratilego.

15Ke tla atla ba Sione ka tšohle tše ba di hlokago,

bahloki ba gona ka ba khoriša dijo.

16Baprista ba gona ke tla ba atla go tšohle tše ba di dirago;

bampotegedi ba gona ba tla gobela ba hlaletše.

17

132:17
1 Dikg. 11:36
Mo ke mo ke tlago bea setlogolo sa Dafida kgošikgolo,

ke gona mo ke tlago lotola bogoši bja motlotšwa wa ka.

18Manaba a gagwe ke tla a apeša kgobogo,

eupša yena mmušo wa gagwe ke tla o atla.”