Sepedi 2000 (NSO00)
129

Thapelo ya gore Modimo a otle manaba a Israele

Ke sefela sa ge go iwa Tempeleng Jerusalema go rapela.

1291Manaba a ka e sa le a ntshwara gasehlogo go tloga bjaneng bja ka –

a Baisraele ba realo, ba re:

2“Manaba a ka e sa le a ntshwara gasehlogo go tloga bjaneng bja ka,

fela ke ba paletše.

3Mokokotlo wa ka ba o kgathile,

ba o fetoša boleme.

4Morena o lokile,

o ntokolotše go bakgopo.”

5A bahloi bohle ba Sione ba segišwe batho,

ba bušetšwe morago.

6A ba etše bjang bjo bo metšego tlhakeng,

bjo bo ponago bo sešo bja gola.129:6 Mohlomongwe go swanetše go balwa “bo sešo bja gola” Seheberu ga se kwagale gabotse.

7Ga bo be le mosegi,

ga bo be le wa go bo bofa digola.

8Ga go mofeti yo a tlago ba dumediša a re:

“Morena a le šegofatše!

Re le šegofatša leineng la Morena.”

130

Thapelo ya go kgopela thušo

Ke sefela sa ge go iwa Tempeleng Jerusalema go rapela.

1301Morena, ke go bitša ke le fasefase

sekoting sa dibe tša ka.

2Ekwa sello sa ka, hle, Mong wa ka;

ntlhwaele tsebe ge ke go kgopela thušo!

3Ge o ka be o eya le makgopo a rena, Morena,

ke mang yo a ka bego a ka phela, Mong wa ka?

4Eupša o re swarela dibe,

gore re tle re go boife.

5Ke dula ke letetše go thušwa ke Morena,

ke letetše ka mafolofolo,

ke emetše gore go phethege se a se boletšego.

6Ke dula ke letetše Morena

go feta bahlapetši ba ba letago masa,

ee, bahlapetši ba ba letago masa.

7Israele, holofela Morena,

gobane lerato la gagwe ga le fetoge,

gomme o dula a itokišeditše go phološa.

8

130:8
Mat. 1:21
Tit. 2:14
O tla phološa Baisraele makgopong a bona.

131

Go kgotsofatšwa ke go bota Morena

Ke sefela sa ge go iwa Tempeleng Jerusalema go rapela. Ke sa Dafida.

1311Morena, nna ga ke ikgantšhe,

goba ka hlaetša ba bangwe mahlo.

Ga ke ipofe ka dilo tše di mphetago,

goba tša go nkgakgamatša.

2Nka upša ka thekga ditho ke ikhomoletše,

ka fola maswafo go etša lesea le le tshwešitšwego letswele difarong tša mmalo.

3Baisraele, botang Morena,

go tloga bjale le go ya go ile.