Sepedi 2000 (NSO00)
12

Thapelo ya go kgopela thušo mathateng

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida; e opelwe e letšwa ka diletšo tša metato ye seswai.

121Thuša hle, Morena,

gobane ga go sa na le morapedi yo a šetšego;

babotegi ga ba sa le gona mo bathong.

2Batho bohle ba botšana maaka;

ba na le maleme a boreledi,

ba hloka botshepegi.

3Nke Morena a fediše bohle ba maleme a boreledi le baikgogomoši ba go re:

4“Maleme a rena a a re thekga;

re itaola ka go bolela;

kgane ke mang yo a ka re laolago?”

5Morena o re:

“Ka gobane bahlaki ba a hlakolwa,

bagatelelwa ba a tsetla,

bjale ke tla di tsena,

ka hlakodiša ba ba nyoretšwego tlhakodišo.”

6Tše di bolelwago ke Morena di hlwekile;

di hlwekišitšwe go no swana le silibera ye e hlwekišitšwego sebešong gašupa.

7-8Bakgopo ba tsatsanka mo gohle,

tše mpe di retwa ke batho.

Fela rena, o a re lota, Morena,

o re šireletša ka mehla go ba babjalo.

13

Morena, o tla nkwa neng?

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

131Morena, o tla ntebala go fihlela neng?

E tla ba go ya go ile na?

A o tla mphuralela go fihlela neng?

2Ke tla khupela bohloko go fihla neng?

Ke tla phela ke nyamile letšatši ka letšatši go fihlela neng?

Manaba a ka a tla ntaola go fihlela neng?

3Ntebelele hle, Morena, Modimo wa ka,

mme o nkarabe ge ke go rapela.

Ntapološe gore ke se nape ka hwa,

4gore lenaba la ka le se re:

“Ke mo swinne!”

gore dira tša ka di se thabele go wa ga ka.

5Ge e le nna ke itshepetše lerato la gago, kilaphetogo;

ke tla hlalalela ge o ntlhakoditše.

6A ke go opelele, Morena,

gobane o ntoketše.

14

Bokgopo bja batho

(Pes. 53)

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

141Mašilo ka pelong a re:

“Modimo ga a gona.”

Ba dira bokgopo le tše di šiišago –

ga go le o tee modiratoka.

2Morena yena o lebeletše batho a le legodimong,

gore a bone ge eba go na le wa temogo,

yo a mo khunamelago.

3Eupša bohle ba kgelogile, ka moka ba senyegile.

Ga go le o tee modiratoka,

ee, le o tee ga a gona.

4Morena o a botšiša o re:

“A badirakgopo bohle ba ga ba tsebe selo?

Ba phela ka go radia setšhaba sa ka,

le gona ga ba nthapele, nna, Morena.”

5Eupša ba tla thothomela ka letšhogo,

gobane Modimo o ema le baloki.

6Badirakgopo ba leka go folodiša merero ya batlaišegi,

fela botšhabelo bja batlaišegi bao ke Morena.

7A Sione go tšwe phološo ya Israele!

Mohla Morena a bušetšago setšhaba sa gagwe sekeng sa sona,

ditlogolo tšeo tša Jakobo di tla gobela megobo;

setšhaba sa Israele se tla hlalala.