Sepedi 2000 (NSO00)
127

Tšohle ke lefeela ge di sa šegofatšwe ke Morena

Ke sefela sa ge go iwa Tempeleng Jerusalema go rapela. Ke sa Solomone.

1271Ntlo ya se agwe ke Morena,

baagi ba yona ba itapišetša lefeela;

motse wa se šireletšwe ke Morena,

baleti ba wona ba o letela lefeela.

2Ke lefeela ge le itapiša ka tša go iphediša,

le tsoga e sa le bošego,

le diega go robala;

gobane Morena, bao a ba ratago,

o ba direla ba ntše ba robetše.

3Gape bana ke mpho ya Morena;

dikgohlwana ke moputso wa go tšwa go yena.

4Barwa bao motho a ba tswalago e sa le yo mofsa

ba swana le mesebe atleng sa mogale.

5Go lehlogonolo monna wa kgotlopo ye e tletšego mesebe ya mohuta woo.

A ka se boife ge a rerišana le manaba kgorong ya motse.

128

Morena o šegofatša ba ba mmoifago

Ke sefela sa ge go iwa Tempeleng Jerusalema go rapela.

1281Go lehlogonolo bohle ba ba boifago Morena,

ba ba sepelago ka tsela tša gagwe.

2Wena o tla ja tše o di šometšego;

o yo lehlogonolo gomme o tla atlega.

3Mosadi wa gago o tla etša morara wo o enywago ka lapeng la gago;

bana ba gago ba tla swana le mahlogedi a mohlware ge ba potapotile tafola ya gago.

4Ruri, motho yo a boifago Morena o tla šegofatšwa ka tsela yeo.

5Morena a go šegofatše a le Sione!

Nke o ka bona katlego ya Jerusalema mehleng yohle ya ge o sa phela.

6O phele go fihlela o bona ditlogolwana tša gago.

Israele a go rene khutšo!

129

Thapelo ya gore Modimo a otle manaba a Israele

Ke sefela sa ge go iwa Tempeleng Jerusalema go rapela.

1291Manaba a ka e sa le a ntshwara gasehlogo go tloga bjaneng bja ka –

a Baisraele ba realo, ba re:

2“Manaba a ka e sa le a ntshwara gasehlogo go tloga bjaneng bja ka,

fela ke ba paletše.

3Mokokotlo wa ka ba o kgathile,

ba o fetoša boleme.

4Morena o lokile,

o ntokolotše go bakgopo.”

5A bahloi bohle ba Sione ba segišwe batho,

ba bušetšwe morago.

6A ba etše bjang bjo bo metšego tlhakeng,

bjo bo ponago bo sešo bja gola.

7Ga bo be le mosegi,

ga bo be le wa go bo bofa digola.

8Ga go mofeti yo a tlago ba dumediša a re:

“Morena a le šegofatše!

Re le šegofatša leineng la Morena.”