Sepedi 2000 (NSO00)
123

Thapelo ya go kgopela kgaugelo

Ke sefela sa ge go iwa Tempeleng Jerusalema go rapela.

1231Ke lelalela go wena o bušago o le legodimong.

2Rena re lebeletše Morena

Modimo wa rena,

re letetše gore a re gaugele.

Re etša bahlanka ge ba lebeletše seatla sa mong wa bona,

goba modiredi wa ngwanenyana ge a lebeletše seatla sa mong wa gagwe wa mosadi.

3Re gaugele, Morena, re gaugele,

gobane re gobošitšwe go feta tekanyo.

4Re segilwe go feta tekanyo ke ba ba nago le sa bona,

ra gobošwa go feta tekanyo ke ba ba ikgantšhago.

124

Modimo ke Mošireletši wa tšhaba sa gagwe

Ke sefela sa ge go iwa Tempeleng Jerusalema go rapela. Ke sa Dafida.

1241Ge nkabe Morena a se eme le rena – a Baisraele ba realo, ba re:

2“Ge nkabe Morena a se eme le rena mola manaba a be a re hlasela,

3nkabe ba re kwameditše re phela,

ge ba be ba re tukela bogale;

4nkabe morwalela o re gogotše,

nkabe lefula le re pipeditše;

5ee, meetse a sephalo nkabe a re pipeditše.”

6A re tumišeng Morena,

yo a sa kago a ba lesa ba re rwaetša.

7Re phonyokgile boka nonyana seropong sa mothei;

seropo sa re go robega, ra phonyokga.

8Thušo ya rena e tšwa go Morena,

yena Mohlodi wa legodimo le lefase.

125

Modimo o lota tšhaba sa gagwe

Ke sefela sa ge go iwa Tempeleng Jerusalema go rapela.

1251Ba ba botilego Morena ba etša thaba ya Sione,

yona e sa šikinyegego,

e ka se kego ya timelela.

2Bjalo ka ge Jerusalema e dikaneditšwe ke dithaba,

tšhaba sa Morena le sona se dikaneditšwe ke yena,

gonabjale le go iša go sa felego.

3Bakgopo ba ka se fele ba buša naga ya baloki;

ge ba ka e buša baloki ba ka no wela bokgopong.

4Morena, dira baloki ka botho,

e lego ba pelo tše dibotse.

5Ba ba kgelogetšego tseleng tša manyokenyoke bona

Morena o tla ba fediša mmogo le badiratšekgopo.

Israele a go rene khutšo!