Sepedi 2000 (NSO00)
124

Modimo ke Mošireletši wa tšhaba sa gagwe

Ke sefela sa ge go iwa Tempeleng Jerusalema go rapela. Ke sa Dafida.

1241Ge nkabe Morena a se eme le rena – a Baisraele ba realo, ba re:

2“Ge nkabe Morena a se eme le rena mola manaba a be a re hlasela,

3nkabe ba re kwameditše re phela,

ge ba be ba re tukela bogale;

4nkabe morwalela o re gogotše,

nkabe lefula le re pipeditše;

5ee, meetse a sephalo nkabe a re pipeditše.”

6A re tumišeng Morena,

yo a sa kago a ba lesa ba re rwaetša.

7Re phonyokgile boka nonyana seropong sa mothei;

seropo sa re go robega, ra phonyokga.

8Thušo ya rena e tšwa go Morena,

yena Mohlodi wa legodimo le lefase.