Sepedi 2000 (NSO00)
121

Morena ke Mošireletši wa rena

Ke sefela sa ge go iwa Tempeleng Jerusalema go rapela.

1211Ke lelalela kua dithabeng;

ke botile go thušwa ke mang?

2Ke botile go thušwa ke Morena,

Mohlodi wa legodimo le lefase.

3A ka se go lese o kgopša;

Mošireletši wa gago ga a potume.

4Ee, Mošireletši wa Israele ga a potume,

le gona ga a robale.

5Morena ke Mošireletši wa gago;

o šika le wena go go leta.

6Letšatši le ka se go dire selo mosegare,

le ge e le wona ngwedi bošego.

7Morena o tla go šireletša kotsing tšohle,

o tla šireletša bowena bja gago ka moka.

8O tla go šireletša mayong le maboong a gago,

gonabjale le go ya go ile.

122

Go retwa Jerusalema

Ke sefela sa ge go iwa Tempeleng Jerusalema go rapela. Ke sa Dafida.

1221Ke ile ka thaba ge ba re go nna:

“A re yeng ntlong ya Morena.”

2Gomme bjale šemo re fihlile,

re eme ka dikgorong tša gago,

wena Jerusalema.

3Jerusalema ke motse wo o tsošološitšwego,

wa dintlo tša lenaneo le lebotse le peakanyo.

4Woo dikgoro tša Israele di rotogelago go wona, dikgoro tša Morena,

go mo tumiša ka moo a laetšego Baisraele ka gona.

5Ke mo go bego go dula magoši,

ditlogolo tša Dafida,

ge ba be ba ahlola batho ba bona.

6Kgopelelang Jerusalema khutšo, le re:

“Ba ba go ratago a ba iketle.”

7Ka gare ga gago a go be le khutšo,

le boiketlo bo be ka dintlong tša gago.

8Ka lebaka la meloko yešo le bagwera ba ka ke re go Jerusalema:

“Khutšo a e be go wena!”

9Ka lebaka la ntlo ya Morena Modimo

wa rena ke go kgopelela tše dibotse.

123

Thapelo ya go kgopela kgaugelo

Ke sefela sa ge go iwa Tempeleng Jerusalema go rapela.

1231Ke lelalela go wena o bušago o le legodimong.

2Rena re lebeletše Morena

Modimo wa rena,

re letetše gore a re gaugele.

Re etša bahlanka ge ba lebeletše seatla sa mong wa bona,

goba modiredi wa ngwanenyana ge a lebeletše seatla sa mong wa gagwe wa mosadi.

3Re gaugele, Morena, re gaugele,

gobane re gobošitšwe go feta tekanyo.

4Re segilwe go feta tekanyo ke ba ba nago le sa bona,

ra gobošwa go feta tekanyo ke ba ba ikgantšhago.