Sepedi 2000 (NSO00)
121

Morena ke Mošireletši wa rena

Ke sefela sa ge go iwa Tempeleng Jerusalema go rapela.

1211Ke lelalela kua dithabeng;

ke botile go thušwa ke mang?

2Ke botile go thušwa ke Morena,

Mohlodi wa legodimo le lefase.

3A ka se go lese o kgopša;

Mošireletši wa gago ga a potume.

4Ee, Mošireletši wa Israele ga a potume,

le gona ga a robale.

5Morena ke Mošireletši wa gago;

o šika le wena go go leta.

6Letšatši le ka se go dire selo mosegare,

le ge e le wona ngwedi bošego.

7Morena o tla go šireletša kotsing tšohle,

o tla šireletša bowena bja gago ka moka.

8O tla go šireletša mayong le maboong a gago,

gonabjale le go ya go ile.