Sepedi 2000 (NSO00)
112

Katlego ya yo a boifago Morena

1121Retang Morena!

Go lehlogonolo motho yo a boifago Morena,

yo a kgahlwago kudu ke go phetha melao ya gagwe.

2Ditlogolo tša gagwe e tla ba tše maatla mo lefaseng;

e tla ba moloko wo lehlogonolo wa baloki.

3Ka ga gagwe go tla ba le mahumo le maruo,

le go loka ga gagwe go tla dulela sa ruri.

4Mo go baloki o taga boka seedi leswiswing;112:4 “Mo go baloki ... leswiswing” goba “Le nakong tša mathata seedi se bonegela baloki, se bonegela ba botho, ba lešoko, ba go loka”.

ke yo botho, ke wa lešoko le wa go loka.

5Yo a adimago bangwe a sa dikadike;

yo a phethago taba tša gagwe ka mo go mo lebanego,

tša gagwe di a mo lokela.

6A ka se tsoge a paletšwe go tše a di dirago;

moloki o gopolwa go ya go ile.

7Ga a tšhošwe ke taba tše bohloko;

o na le sebete, o botile Morena.

8O beta pelo, ga a boife selo,

a be a fetše ka go bogela manaba a gagwe a fentšwe.

9

112:9
2 Bakor. 9:9
Ke mafakudu wa bahloki;

go loka ga gagwe ke ga go ya go ile.

E tla ba yo maatla,

wa go hlomphega.

10Yo kgopo a di bona,

a lomantšha meno,

a tšewa ke pelo, a nyamelela;

gape bakgopo ga ba ke ba tšwelela ditumong tša bona.

113

Go reta Morena ka ge ke yo botho

1131Retang Morena!

Lena bahlanka ba Morena, mo reteng!

2A go tumišwe Morena go tloga bjale go ya go ile.

3Go tloga bohlabatšatši go ya bodikelatšatši a go tumišwe yena Morena.

4Morena o okametše ditšhaba tšohle,

letago la gagwe le okametše magodimo.

5Ke mang wa go lekana le Morena,

Modimo wa rena,

e lego yena Ramadulagodimo,

6yena wa go okamela legodimo le lefase,

mme a di bonela fasefase?

7O tsoša mohlaki leroleng,

le mohloki o mo ntšha mathateng a gagwe,

8a mo dudiša le bakgomana,

bakgomana ba tšhaba sa gagwe.

9O fa mosadi wa moopa maduledi ka gae,

a mo dira mmagobana yo a thabilego.

Retang Morena!

114

Mehlolo ya mola Baisraele ba etšwa Egepeta

1141

114:1
Eks. 12:51
Ge Baisraele ba tloga Egepeta,

ge ditlogolo tša Jakobo di tloga morafeng wola wa go bolela leleme le šele,

2Juda e ile ya ba tšhaba se sekgethwa sa Modimo,

Israele ya ba mmušo wa gagwe.

3

114:3
Eks. 14:21
Josh. 3:16
Lewatle le rile go di bona la tšhaba,

Jordane ya katakata ka sa morago.

4Dithaba tša tsheletshela boka dikgapa,

meboto ya kganakgana boka dikwanyana.

5Wena lewatle, o tšhabelang?

Wena Jordane, o reng o katakata?

6Lena dithaba,

le reng le tsheletshela boka dikgapa?

Lena meboto,

ke eng le kganakgana boka dikwanyana?

7Wena lefase,

thothomela ge go etla Mong wa gago,

ee, ge go etla Modimo wa Jakobo,

8

114:8
Eks. 17:1-7
Num. 20:2-13
yena a fetolago leswika mogobe wa meetse,

legakabje a le fetola sediba.