Sepedi 2000 (NSO00)
109

Thapelo ya motho yo a tlaletšwego

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

1091Modimo, wena Motumišwa wa ka,

se nkhomolele.

2Bakgopo le ba maaka ba a mphara,

ba mpega ka taba tša maaka.

3Ba nkgobotla ka taba tša lehloyo,

ba nthumola ntle le lebaka.

4Lerato la ka ba le lefa ka go ntlhoya,

le ge nna ke ba rapelela.109:4 Mohlomongwe go swanetše go balwa “le ge nna ke ba rapelela” Seheberu ga se kwagale gabotse.

5Ba mpušetša botse ka bobe,

lerato ba mpušetša lona ka lehloyo.

6Ba re:

“Mmeele yo kgopo gore a mmege a eme kgauswi le yena.

7Ge a sekišwa a bonwe molato;

le thapelo ya gagwe e tšewe e le bosenyi.

8

109:8
Dit. 1:20
Matšatši a gagwe a a fokotšege,

le modiro wa gagwe o tšewe ke mongwe.

9Bana ba gagwe a e be ditšhiwana,

le mosadi wa gagwe e be mohlologadi.

10Bana ba gagwe a e be bakgopedi ba go ebela,

ba ba rakilwego109:10 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ba ba rakilwego” Seheberu se re “ba nyaka”. magaeng a bobona a a fetogilego mašope.

11A a hulwe thoto yohle ke moadimi wa gagwe,

mme tše a di šometšego di thopše ke bašele.

12A a hloke wa go mmotegela,

le ditšhiwana tša gagwe di hloke mošokedi.

13A ditlogolo tša gagwe di fedišwe,

mme leina la bona le phumolwe molokong wo o tlago.

14A Morena a se lebale

dikarogo tša borakgolokhukhu ba gagwe,

le mmagwe a se ke a phumolelwa dibe tša gagwe.

15A Morena a dule a gopola dibe tša bona,

ge e le bona beng a ba lebalele sa ruri.

16“Motho yoo ga se a ka a rata go ba le botho;

sa gagwe e be e le go hlomara le go bolaya mohlaki le mohloki le ba ba hlomogilego dipelo.

17O be a rata go roga batho –

le yena a a rogwe;

o be a sa kwane le go šegofatša bangwe –

le yena tšhegofatšo a a e hloke!

18Go roga batho e be e le sona seaparo sa gagwe;

a maroga a gagwe a mmoele,

a nwelele go yena boka meetse;

a a tsenelele marapong a gagwe go etša makhura.

19A a mo tate boka kobo ye a e aparago,

a etše lepanta le a ipofago ka lona mehleng.”

20Bantlhoi a Morena a ba otle ka mokgwa woo,

bona ba ba mpolelago gampe.

21Fela wena, Morena, Mong wa ka,

o ntire ka mo go lebanego;

ka ge o nthata mme o ntoketše,

o mphološe.

22Gobane nna ke mohlaki,

ke a itlhokela,

mme ke hlomogile pelo.

23Ke feta boka moriti wo o theago,

ke hlohlorilwe bjalo ka tšie.

24Dikhuru tša ka di a ntatola

ka ge ke hloka dijo;

ke gwametše, ke otile.

25

109:25
Mat. 27:39
Mar. 15:29
Ba ba mponago ba a nkgegea,

ba šikinya dihlogo ba nnyefola.

26Nthuše, hle, Morena, Modimo wa ka;

ntlhakodiše ka ge o nthata ka leratorato.

27A ba lemoge ge tšeo e le mediro ya gago;

ba tsebe ge di dirilwe ke wena, Morena.

28Le ge ba ntswirinya,

wena o tla ntšhegofatša;

ge ba ntlhasela,

ba segwe ke batho,

gomme nna, mohlanka wa gago,

ke tla thaba.

29Bantlhoi a ba apešwe dihlong,

ba phuthelwe ka kgobogo boka ka kobo.

30Nna ke tla tumiša Morena ke ahlame;

ke tla mo reta ke le ka gare ga lešaba,

31gobane o lamolela mohlaki,

o mo lwela go ba ba ka mo tšwago.

110

Morena le kgoši ye a e kgethilego

Ke pesalome ya Dafida.

1101

110:1
Mat. 22:44
Mar. 12:36
Luk. 20:42,43
Dit. 2:34,35
1 Bakor. 15:25
Baef. 1:20-22
Bakol. 3:1
Bah. 1:13
8:1
10:12-13
Morena o rile go kgoši, mong wa ka:

“Dula ka letsogong la ka la mmagoja

ke be ke tle ke go fenyetše manaba a gago.”

2Morena o tla atiša pušo ya gago

a le Tempeleng ya gagwe a re:

“Buša manaba a gago.”

3Mohla o rapa dira setšhaba sa gago se tla ithaopa.

Masogana a gago a tla tla go wena a itlhamile ka tša ntwa ye kgethwa,

a tsarogile phoka ya masa.110:3 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Masogana ... masa” Seheberu ga se kwagale gabotse.

4

110:4
Bah. 5:6
6:20
7:17,21
Morena o ikanne gomme a ka se hlaname;

o rile: “O moprista go ya go ile wa boprista bja go swana le bja Melkitsedeke.”

5Morena o go thuša ntweng;

mohla a galefile o pšhatlaganya magoši.

6O tla ahlola ditšhaba a ba a di otla,

gwa tlala ditopo;

o tla fediša babuši110:6 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “babuši” Seheberu se re “mmuši”. gohle lefaseng.

7Kgoši e tla nwa ka nokaneng ya kgauswi ga tsela,

a re go lapologa a lwa mme a fenya.

111

Go tumišwa Morena

1111Retang Morena!

A ke tumiše Morena ka pelo ya ka yohle

ke le mo sehlopheng sa ba ba lokilego,

ke le mo phuthegong ya tšhaba sa gagwe.

2Mediro ya Morena ke ye megolo;

e swanelwa ke go nagantšhišwa ke bohle ba e ba kgahlago.

3Tše a di dirago ke tša bothakga le bogoši,

le go loka ga gagwe ke ga go ya go ile.

4Morena o re gopotša mehlolo ya gagwe;

ke yena wa botho le wa kgaugelo.

5Ba ba mmoifago o ba fa dijo,

ga a lebale kgwerano ya gagwe.

6O bontšhitše tšhaba sa gagwe maatla ao a šomago ka ona ka go se fa dinaga tša baditšhaba.

7O a botega, o lokile go tšohle tše a di dirago;

ditaelo tša gagwe tšohle di a tshephega.

8Di duletše sa ruri,

di swanetše go phethwa ka potego le ka go loka.

9O phološitše setšhaba sa gagwe;

o se laetše go botegela kgwerano ya gagwe go ya go ile.

Ke yo mokgethwa, o a tšhabega!

10

111:10
Jobo 28:28
Diema 1:7
9:10
Go boifa Morena ke ona mathomo a bohlale;

ba temogo ke bohle ba ba phelago bjalo.

O tumišwa go ya go ile.