Sepedi 2000 (NSO00)
105

Ka mo Modimo a bego a hlokometše Baisraele

(1 Dikr. 16:8-22)

1051Lebogang Morena, le mo rapele;

begelang ditšhaba ditiro tša gagwe.

2Mo opeleleng le mo tumiše,

le anege mehlolo yohle ya gagwe.

3Mo tumišeng ka ge e le yo mokgethwa;

bohle ba ba mo khunamelago a ba hlalale.

4Nyakang thušo go Morena,

le dule le mo khunamela.

5-6Lena ditlogolo tša Abrahama,

mohlanka wa Morena,

lena bana ba Jakobo le kgethilwego,

gopolang mehlolo ye Morena a e dirilego,

dimakatšo le dikahlolo tša gagwe.

7Morena ke yena Modimo wa rena;

ke yena a ahlolago lefase ka moka.

8Kgwerano ya gagwe ga a e lebale,

e lego se a se holofeditšego meloko ye sekete,

9

105:9
Gen. 12:7
17:8
26:3
kgwerano ye a e dirilego le Abrahama,

keno ye a e enetšego Isaka.

10

105:10-11
Gen. 28:13
A tiišetša kgwerano ya ba molao mo go Jakobo,

kgwerano ye e tlago dulela sa ruri go yena Israele,

11a re: “Ke tla go fa naga ya Kanana,

ya ba lefa le ke go abelago lona.”

12Ke ge e sešo ya ba ba bantši,

e le ba mmalwa fela,

le gona e le bafaladi mo nageng,

13ba ralala le ditšhaba,

ba tloga mmušong wo mongwe ba eya go wo mongwe.

14

105:14-15
Gen. 20:3-7
Fela Morena a se dumelele motho go ba gatelela,

a kgala magoši e le go ba šireletša a re:

15“Le se kgome batlotšwa ba ka;

baprofeta ba ka le se ba kweše bohloko.”

16

105:16
Gen. 41:53-57
A wiša tlala mo nageng;

dijo ka moka tša fela.

17

105:17
Gen. 37:28
45:5
A roma monna a ba etelela pele,

e lego Josefa,

yo a bego a rekišitšwe ya ba lekgoba.

18

105:18-19
Gen. 39:20 – 40:23
A kgokwa maoto ka diketane, a tlengwa le molala,

19go fihlela go phethega se a se boletšego.

Lentšu la Modimo la mo hlatsela gore o rerešitše.

20

105:20
Gen. 41:14
Ke mo kgoši a laetšego gore a kgokollwe;

a lokollwa ke yena mmuši wa ditšhaba.

21

105:21
Gen. 41:39-41
A mmea molaodi ka lapeng la gagwe,

ya ba mohlokomedi wa thoto yohle ya gagwe,

22gore a laole105:22 “laole” Seheberu se re “tleme”. bahlankedi ba ka mošate ka mo a bonago go lebane,

le gore a rute bakgomana bohlale.

23

105:23
Gen. 46:6
47:11
Ya ba gona Israele a yago Egepeta,

ee, Jakobo a falalela nageng ya Hamo.

24

105:24-25
Eks. 1:7-14
Morena a atiša tšhaba sa gagwe,

gomme a se tiiša go feta manaba a sona.

25A hloiša tšhaba sa gagwe manaba,

a a dira gore a sware bahlanka bao ba gagwe ka bomenetša.

26

105:26
Eks. 3:1 – 4:17
A roma Moshe, mohlanka wa gagwe,

le Arone yo a bego a mo kgethile.

27Ba dira mehlolo gare ga manaba,

le dimakatšo nageng ya Hamo.105:27 “nageng ya Hamo” Ke go re nageng ya Egepeta. Lebelela temana 23.

28

105:28
Eks. 10:21-23
A romela leswiswi mme la swara,

fela ba gana.105:28 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ba gana” Seheberu se re “ba se gane”.

29

105:29
Eks. 7:17-21
A fetola meetse a bona madi,

mme a bolaya hlapi tša bona.

30

105:30
Eks. 7:26 – 8:2
Naga ya bona ya tlala digwagwa,

ešita le ka diphapošing tša mošate.

31

105:31
Eks. 8:12-13,16-20
A laela gore diboba le menang di tle,

mme tša tlala naga.

32

105:32-33
Eks. 9:22-25
A ba nešetša sefako bakeng sa pula,

le magadima a ratha mo nageng ya bona.

33A rothotha merara le mego ya bona,

a ratha le mehlare ya naga ya bona.

34

105:34-35
Eks. 10:12-15
A laela tšie gore e tle,

gwa nyeuma metšhitšhi ya bojane.

35Ya ja dimela lailai mo nageng,

e lego dibjalo tšohle tša bona.

36

105:36
Eks. 12:29
A bolaya maitšibolo ohle mo nageng,

maitšibolo ka moka a bona.

37

105:37-38
Eks. 12:33-36
Ke moka a huduša Baisraele ba rwaleletše silibera le gauta,

dikgorong tša bona go se na yo a šalelago.

38Baegepeta ba thaba ge Baisraele ba tloga,

gobane ba be ba ba boifa kudu.

39

105:39
Eks. 13:21-22
Morena a ba apeša leru la ba khurumetša,

bošego a ba bonegela ka mollo.

40

105:40
Eks. 16:2-15
Ya re ge ba105:40 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ba” Seheberu se re “a”. kgopela a tliša dikhwiri,

a ba khoriša ka dijo tša legodimong.

41

105:41
Eks. 17:1-7
Num. 20:2-13
A pharola leswika, meetse a falala,

a ela lešokeng bjalo ka noka.

42Ke ka gobane a be a se a lebala kholofetšo ye kgethwa ye a e filego Abrahama,

mohlanka wa gagwe.

43A huduša setšhaba sa gagwe ka tlhalalo,

bona ba a ba kgethilego a ba ntšha ka megobelo.

44

105:44
Josh. 11:16-23
A ba fa dinaga tša baditšhaba,

ba tšea le tše merafe ye mengwe e ikhweleditšego tšona ka bothata,

45gore ba phethe ditaelo tša gagwe,

ba hlomphe melao ya gagwe.

Retang Morena!

106

Go se botege ga Baisraele le go botega ga Modimo

1061

106:1
1 Dikr. 16:34
2 Dikr. 5:13
7:3
Esra 3:11
Pes. 100:5
107:1
118:1
136:1
Jer. 33:11
Retang Morena!

Mo tumišeng ka gobane ke yo botho;

lerato la gagwe ke la go ya go ile.

2Ke mang yo a ka anegago ditiro tša gagwe tše maatla?

Ke mang yo a ka begago ditumišo tša gagwe ka botlalo?

3Go lehlogonolo ba ba phethago taelo tša gagwe,

ba ka mehla ba dirago tše di lokilego.

4Morena,

o nkgopole ge o dira tšhaba sa gago ka botho;

o mpale le bona ge o ba phološa,

5gore ke bone katlego ya ba o ba kgethilego,

gore ke thabe le tšhaba sa gago se se thabilego,

gore ke ikgantšhe ka wena le ba e lego ba gago.

6Re dirile dibe ra etša borakgolokhukhu ba rena;

re ikobetše molato.

7

106:7
Eks. 14:10-12
Borakgolokhukhu ba rena kua Egepeta

ba be ba sa hlathe mehlolo ya gago,

ba be ba sa nagane ka lerato la gago le o ba bontšhitšego lona gantšintši,

ba go tsogela maatla kua lebopong la Lewatle la Mahlaka.106:7 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ba go tsogela ... Mahlaka.” Diphetolelo tše dingwe di re “ba tsogela Ramaatlaohle maatla Lewatleng la Mahlaka.”

8Le ge go le bjalo,

Morena a fela a ba phološa ka ge e le Modimo,

gore a ba bontšhe maatla a gagwe.

9

106:9-12
Eks. 14:21-31
A kgalema Lewatle la Mahlaka, la pšha;

a ba sepetša ka bodibeng boka mo go omilego.

10A ba hlakodiša dinaleng tša bahloi ba bona,

a ba phološa diatleng tša manaba a bona.

11Meetse a khupetša manaba ao,

gwa se šale le o tee.

12

106:12
Eks. 15:1-21
Ke mo setšhaba se dumetšego tše a ba holofeditšego tšona,

gomme sa mo opelela ditumišo.

13Fela ba lebala ka pela tše a ba diretšego tšona;

ba se letele maele a go tšwa go yena.

14

106:14-15
Num. 11:4-34
Ba laolwa ke ditumo tša bona šokeng,

gomme ba leka Modimo leganateng.

15Yena a ba fa se ba se kgopelago,

kganthe o tla ba tlišetša le bolwetši bja go ba otiša.

16

106:16-18
Num. 16:1-35
Kua mešašeng ba be ba tsebafela Moshe,

le yena Arone, mokgethwa wa Morena.

17Ke mo lefase le pharogilego la metša Datane a wela;

le Abiramo a ribegetšwa le lekokwana la gagwe.

18Gwa tuka mollo ka gare ga lekokwana leo,

bakgopo bao ba tšhungwa ke kgabo ya wona.

19

106:19-23
Eks. 32:1-14
Ba bopa powana kua thabeng ya Horebe,

ba khunamela seswantšhobopša seo.

20Bakeng sa go khunamela Modimo yo a swanelwago ke go tumišwa,

ba khunamela seswantšho sa poo ye e fulago bjang.

21Ba lebala Modimo, Mophološi wa bona,

yena wa go dira tše dikgolo kua Egepeta,

22wa go dira mehlolo nageng yeo ya Hamo,

le tše di gakgamatšago Lewatleng la Mahlaka.

23Yena a re o a ba fediša,

eupša Moshe,

yo Modimo a mo kgethilego,

a ba phophothela,

gore a se sa ba fediša a ba galefetše.

24

106:24-26
Num. 14:1-35
Ba galala naga ye botse ka ge ba be ba sa kgolwe se a ba holofeditšego sona.

25Ba munamuna ba le mešašeng ya bona,

ba se theeletše tše Modimo a di bolelago.

26Ke ge a ikana go bona a emišitše letsogo a re o tla ba lesa ba hwela lešokeng,

27

106:27
Lef. 26:33
ditlogolo tša bona a di phatlalatša le dinaga,

a di lesa di hwela baditšhabeng.

28

106:28-31
Num. 25:1-13
Ba khunamela Baale, modimo wa Bapeore;

ba ja didimo tša medingwana ya go se phele.

29Ba rumola Morena ka ditiro tša bona,

mme ba tsenwa ke bolwetši bja leuba.

30Finease a nanoga a otla basenyi;

ya ba gona leuba le kgaotšago.

31Se Finease a se dirilego sa bonwa se lokile go iša go sa felego.

32

106:32-33
Num. 20:2-13
Kua meetseng a Meriba ba ile ba galefiša Morena,

Moshe a ba a senyegelwa ke ditaba ka lebaka la bona.

33Ba be ba mo tenne mo a ilego a ba a phonyokgwa ke leleme.

34

106:34-36
Baahl. 2:1-3
3:5-6
Le gona ba be ba se ba fediša baditšhaba ka mo Morena a bego a ba laetše;

35ba nyalelana le bona, ba phela bjalo ka bona.

36Ba khunamela medingwana ya bona,

mme yona ya ba mereo go bona.

37

106:37
2 Dikg. 17:17
Ba direla bademone didimo ka barwa le barwedi ba bona.

38

106:38
Num. 35:33
Ba bolaya bana ba ba se nago molato ka go direla medingwana ya Kanana didimo ka barwa le barwedi ba bona.

39Ba itšhilafatša ka ditiro tše dibjalo,

gomme ka mediro ya bona ba bontšha go se botegele Modimo.

40

106:40-46
Baahl. 2:14-18
Ka gona Morena a galefela tšhaba sa gagwe;

a šišimišwa ke ba e lego lefa la gagwe.

41A ba gafela ditšhaba,

gomme ba bušwa ke dira tša bona.

42Manaba a bona a ba gatelela,

a ba šitiša go tsoša hlogo.

43Ke gantši a ba hlakodiša,

eupša bona ba mo tsogela maatla ka boomo;

ba bolawa ke bokgopo bja bona.

44Le ge go le bjalo,

ge a ekwa ba lla ba le tlalelong,

o be a ba šokela.

45Ka lebaka la bona a se lebale kgwerano ya gagwe,

a upša a ba hlomogela pelo,

ka ge a ba rata kudu.

46A dira gore bathopi bohle ba bona ba ba kwele bohloko.

47

106:47-48
1 Dikr. 16:35-36
Re phološe, Morena,

Modimo wa rena;

re kgoboketše re boe ditšhabeng,

gore re tle re go tumiše, wena Yomokgethwa,

re ikgantšhe ka ditiro tša gago tše di makatšago.

48A go tumišwe Morena Modimo wa Israele,

go tloga le go tloga,

le go iša go sa felego!

A setšhaba ka moka se re: “Amene!”

Retang Morena!

107

PUKU YA BOHLANO

(Pesalome 107 – 150)

Modimo, Mohlakodiši wa ba ba lego tlalelong

1071

107:1
1 Dikr. 16:34
2 Dikr. 5:13
7:3
Esra 3:11
Pes. 100:5
106:1
118:1
136:1
Jer. 33:11
Retang Morena,

gobane ke yo botho;

lerato la gagwe ke la go ya go ile.

2A ba realo,

baphološwa ba Morena,

bona ba go phološwa maatleng a manaba a bona,

3bao a ba kgobokeditšego go tšwa mafaseng,

go tšwa bohlabela le bodikela,

leboa le borwa.107:3 Mohlomongwe go swanetše go balwa “borwa” Seheberu se re “lewatleng”.

4Bangwe ba be ba ebela le lešoka leganateng,

ba sa bone tsela ya go ya motseng mo ba kago dula gona.

5Ba be ba swarwa ke tlala le lenyora,

gomme ba felelwa ke maatla.

6Ke mo ba bego ba llela Morena ba gakanegile,

gomme a ba hlakodiše tlalelong ya bona.

7A ba tšeiša ka tsela ya nnete,

ya go ba iša motseng mo ba kago dula gona.

8A ba rete Morena ka lebaka la lerato la gagwe, kilaphetogo,

le mehlolo ye a e direlago batho.

9O kgodiša yo a swerwego ke lenyora,

mme monatlala o mo khoriša tše dibose.

10Bangwe ba be ba dula swiswing le lesoleso,

ba tlemilwe ka diketane mme ba tlaišwa kudu,

11ka ge ba be ba nyaditše taelo tša Modimo,

ba ganne le leano la yena Ragodimodimo.

12Yena a ba nyamiša dipelo ka go ba šomiša gaboima;

ya re ge ba thetšwa,

ba hloka mothuši.

13Ke mo ba lletšego Morena ba gakanegile,

gomme yena a ba hlakodiša tlalelong ya bona.

14A ba ntšha swiswing le lesoleso,

a kgaola ditlemo tša bona.

15A ba rete Morena ka lebaka la leratorato la gagwe,

le tše dikgolo tše a di direlago batho.

16Gobane o robagantše dikgoro tša metse tša mphiri,

a robaganya le mapheko a tšona a tshipi.

17Bangwe ba be ba šilofatšwa ke go hlokomologa melao ya Modimo,

gomme ba otlwe ka lebaka la bokgopo bja bona.

18Ba be ba šišingwa sejo sefe le sefe,

ba eba kgauswi le go hwa.

19Ke mo ba bego ba llela Morena ba gakanegile,

gomme a ba hlakodiše tlalelong ya bona.

20O be a ba fodiša ka taelo fela,

gomme a ba hlakodiše lehung.

21A ba rete Morena ka lebaka la leratorato la gagwe,

le mehlolo ye a e direlago batho.

22A ba mo direle dihlabelo tša tebogo,

ka megobo ba bege tše a di dirilego.

23Bangwe ba be ba thala mawatleng ka maselawatle,

ba gweba ka go rwala diphahla ka tšona.

24Ba be ba bona tiro tša Morena,

dimakatšo tša gagwe phampheng ya bodiba,

25tša ge a laela, mme go tsoga ledimo,

la galefiša maphoto.

26Boralewatle ba be ba fefeulelwa godimodimo sebakeng,

ba boe ba lahlelwe fase bodibeng,

mme kotsing tše bjalo ba itlhoboge.

27Ba be ba tlaruma,

ba thekesela boka ditagwa,

gomme bokgoni bja bona bo sa ba thuše ka selo.

28Ke mo ba bego ba llela Morena ba gakanegile,

gomme a ba ntšhe tlalelong ya bona.

29A homotša ledimo,

gomme maphoto ale a se sa gakala.

30Ba thaba ge go thotše,

gomme a ba iša boemakepeng bjo ba bo nyakago.

31A ba rete Morena ka lebaka la lerato la gagwe, kilaphetogo,

le mehlolo ye a e direlago batho.

32A ba mo tumiše phuthegong ya setšhaba sa gagwe,

ba mo rete lekgotleng la ba bagolo.

33O pšheša dinoka ya ba lešabašaba fela,

meela ya meetse ya oma.

34Mobu wa go nona o o fetola lehwafa ka lebaka la bokgopo bja badudi ba moo.

35Leganata o le fetola megobe,

lekwala a le fetola methopo ya meetse.

36Ba ba hlokago dijo o ba dudiša moo,

ba ikagela motse ya ba bodulo bja bona.

37Ba lema mašemo ba bjala le merara,

mme ba buna gagolo.

38A ba šegofatša mme ba ata kudu;

a ba okeletša le maruo.

39Fela palo ya bona e ile ya fokotšega,

mme ba nyamišwa ke go imelwa ke dikotsi le mahloko.

40Babuši a ba nyatšiša batho,

a ba raladiša le mašoka a a se nego ditsela.

41Bahloki bona a ba ntšha mahlomoleng a bona,

a ba atišetša meloko ya etša dihuswane.

42Baloki ge ba di bona ba thaba,

bakgopo bona ba hloka molomo.

43Ba ba hlalefilego a ba šetše taba tše,

gomme ba nagane leratorato la Morena.