Sepedi 2000 (NSO00)
9

Modimo o tumišetšwa go ahlola ka toka ga gagwe

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida; e opelwe ka modumo wa kopelo ya “Khwelamorwagwe”.9 Hlogo: Mohlomongwe go swanetše go balwa “e opelwe ka modumo wa kopelo ya ‘Khwelamorwagwe’ ” Seheberu ga se kwagale gabotse.

91Pesalome 9 le 10 Go ya ka diphetolelo tše dingwe Pesalome 9 le 10 mathomong e be e le pesalome e tee.Ke tla go tumiša ka pelo ya ka ka moka, wena, Morena;

ke tla laodiša mehlolo yohle ya gago.

2Ke tla thaba ka gobela ka lebaka la tše o ntiretšego tšona;

ke tla go opelela tumišo,

wena Yogodimodimo.

3Ge o tšwelela,

manaba a ka a a goma,

a wela fase, a hwa.

4O šeditše gore ke direlwe ka toka tshekong;

o dutše setulong sa gago sa kahlolo,

o le Moahlodi wa go se kgetholle.

5O kgalemile baditšhaba,

wa fediša bakgopo,

mme ba ka se hlwe ba gopolwa.

6Manaba a ka a fedišeditšwe sa ruriruri.

O pšhatlagantše metse ya bona,

mme ga e sa tlo gopolwa.

7Eupša Morena ke Kgoši go ya go ile;

setulo sa gagwe sa bogoši o se beetše go ahlola.

8O sekiša batho ba lefase ka toka;

o ahlola ditšhaba a sa kgethologanye.

9Morena ke setšhabelo sa bao ba gateletšwego;

ke sebo mabakeng a mathata.

10Bao ba go khunamelago ba go botile;

bao ba go kgopelago thušo ga o ba lahletše, Morena.

11Opelelang Morena yo a bušago Sione ditumišo!

Begelang ditšhaba dilo tše Morena a di dirilego.

12Modimo o gopola bao ba tlaišwago;

ga a hlokomologe dillo tša bona,

o lefeletša ba ba bolailwego.

13Ntšhokelwe, Morena!

Bona ka moo bantlhoi ba ntlaišago ka gona.

Ke wena o ntlhakodišago lehung,

14gore ke eme pele ga batho ba Jerusalema,

ke ba anegele tšohle tše ke go tumišago ka tšona,

ke hlalalele ge o mphološitše.

15Baditšhaba ba wetše ka moleteng wo ba o epilego;

ba itantše dinao ka moreo wo ba o reilego.

16Morena o ikutolotše ka dikahlolo tša go loka;

bakgopo bona ba tantšwe ke ditiro tša bona. Higayone. Sela

17Bodulabahu ke boyo bja bakgopo,

ke bja ditšhaba tšohle tše di itebatšago Modimo.

18Bahloki ba ka se hloke ka mehla;

bahlaki ba ka se dule ba holofetše lefeela.

19Nanoga, Morena!

O se nyatšwe ke motho!

Bokanya baditšhaba pele ga gago o ba sekiše.

20Ba tsentšhe letšhogo, Morena;

ba lemoše gore ke batho ba nama. Sela

10

Thapelo ya go kgopela thušo

101Morena, o reng o emela kgole?

O reng o iphihla mohla wa mathata?

2Bakgopo ka go ipona ba tlaiša bahlaki;

ba ba tanya ka maanomabe a ba ba logetšego ona.

3Ba ikgantšha ka ditumo tša bona tše mpe;

ba megabaru ba rogaka Morena ba mo nyefola.

4Ba bolela ba šinyaletše ba re:

“Modimo ga a lefeletše.”

Menaganong ya bona ye mebe ga ba bee Modimo felo.

5Ba atlega go tšohle tše ba di dirago.

Ga ba nagane ka dikahlolo tša Modimo;

ba nyatša manaba a bona ohle.

6Motho wa bona o ipotša a re:

“Nna nka se palelwe;

nka se tsoge ke wetše mathateng.”

7

10:7
Bar. 3:14
Magano a bona a tletše mahlapa le boradia le ditšhošetšo.

Ge ba bolela,

ba tshwa mantšu a mabe le a makgopo.

8Ba lalela batho kgauswi le metse;

ba bolaya ba ba se nago molato ka go ba khukhunetša.

Ba lalela bahlokamahlatse.

9Ba batalala bjalo ka tau ka serobeng.

Ba lalela bahlaki gore ba ba sware.

Ba ba tanya ka difu tša bona ba ba goga.

10Ba hlasela bahlokamahlatse ba ba pšhatlaganya,

ba ba hlasela gasehlogo.

11Motho wa bona o gopola gore Modimo ga a di šetše.

O ikhurumeditše sefahlego,

a ka se mmone le gatee.

12Nanoga, Morena!

Hle, Modimo, tsenya letsogo;

baikokobetši bona o se ba lebale!

13Bakgopo ba reng ba nyatša Modimo,

motho wa bona a gopola gore yena Modimo a ka se mo otle?

14Eupša wena, Modimo, o a di bona;

matshwenyego le mahlomola o a ela hloko,

wa a fediša.

Mohlokamahlatse o bota wena;

ka mehla Mothuši wa ditšhiwana ke wena.

15Robaganya yo kgopo le yo mobe maatla;

mo otlele bokgopo bja gagwe go fihlela a se sa bo dira.

16Morena ke Kgoši go iša go sa felego;

baditšhaba ba rakilwe nageng ya gagwe.

17Morena, o kwele dillo tša banyatšegi;

o tla ba bea pelo, wa kwa

18dillo tša ditšhiwana le tša ba ba gateletšwego,

wa ba lamolela,

gore ba se sa tšhošwa ke motho mo lefaseng.

11

Go itshwarelela ka Morena

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

111Nna ke tšhabela go Morena.

Le reng le re go nna:

“Fofela dithabeng11:1 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Fofela dithabeng” Seheberu se re “Fofelang thabeng ya gabolena”. bjalo ka nonyana,

2gobane bakgopo ba nganga bora bja bona,

ba lebantšha baloki ka mesebe go ba tsetsemetša ka leswiswing.

3Ge dilo di šetše di hlakahlakane,

ke eng se moloki a ka hlwago a sa se dira?”

4Morena o ka Tempeleng ya gagwe ye kgethwa;

setulo sa gagwe sa bogoši se legodimong.

O lebeletše batho ba lefase;

o a ba lebelediša a bona tše ba di dirago.

5O lekodišiša moloki le mokgopo go swana;

ntwadumela yena o mo hloile.

6O nešetša bakgopo magala11:6 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “magala” Seheberu se re “difu”. a a tukago le tshebela;

ya bona kabelo ke phefo ye e fišago.

7Morena o lokile mme o rata boloki;

baloki ba tla dula le yena.