Sepedi 2000 (NSO00)
8

Bohlale bo a retwa

81

8:1-3
Diema 1:20,21
Theetšang! Bohlale bo a bitša,

tlhaologanyo e a goeletša!

2Bohlale bo eme kua godimo ga meboto kgauswi le tsela,

le kua magahlanong a mebila.

3Bo bitša bo le ka ntle ga dikgoro tša motse,

ka thoko ga masoro bo re:

4“Hee, ke bitša lena banna!

Ke goeletša yo mongwe le yo mongwe lefaseng.

5Lena bahlokatemogo,

ithuteng go ba le kwešišo.

Lena ditlatla,

ithuteng go ba le kgopolo.

6Theetšang, gobane mantšu a ka ke a therešo;

ge ke bula molomo ke bolela tša go loka.

7Ganong ga ka go tšwa nnete;

ke ila go bolela bobe.

8Se sengwe le se sengwe se ke se bolelago ke therešo;

ga go seo e lego maaka goba seo se lahletšago.

9Go motho wa tlhaologanyo taba tše di bonala gabotse;

go yo a nago le tsebo taba tše di a kwešišega.

10Ikgetheleng dithuto tša ka, e sego silibera,

ikgetheleng tsebo go na le gauta ye botsebotse.

11“Ke nna Bohlale,

ke phala le magakabje;

ga go se le ka se nyakago,

bana ba ka,

se se ka swantšhwago le nna.

12Nna, Bohlale,

ke na le tlhaologanyo;

ke na le tsebo,

gomme ke kgona go itokišetša tše di sa tlago.

13Go boifa Morena ke go hloya bobe;

ke hloile boikgogomošo le boikgantšho,

tsela tše mpe le mantšu a boradia.

14Ke a eletša gomme ka atlega.

Ke na le tlhaologanyo,

le gona ke tiile.

15Ke thuša magoši go buša;

babuši ba bea melao ya toka ka thušo ya ka.

16Babuši bohle lefaseng –

magoši le balaodi –

ba buša ka go thušwa ke nna.

17Ke rata ba ba nthatago;

ba ba nnyakago ba a nkhwetša.

18Ke na le mahumo le tlhompho,

le thoto ye e sa onalego, gotee le katlego.

19Se o se hwetšago go nna se phala le gauta ye e sego ya tswakwa;

se ke se fago motho se phala le silibera ye e hlwekilego.

20Ke sepela tseleng ya toka;

ke latela ditsela tša go loka,

21ke fa ba ba nthatago mahumo,

ka tlatša le dišego tša bona.

22

8:22
Kut. 3:14
“Morena o mpopile pele ga dilo ka moka,

kgalekgale, pele a hlola tšohle.

23Ke bopilwe mathomongthomong,

mathomong pele lefase le hlolwa.

24Ke belegwe pele mawatle a magolo a eba gona,

pele methopo ya meetse e phulega.

25Ke tswetšwe pele ga ge dithaba di hlongwa madulong a tšona,

pele ga ge meboto e bopša,

26pele ga ge Modimo a hlola lefase le melala ya lona,

le pele ga ge dithorwana tša mathomo tša mobu di hlolwa.

27Ke be ke le gona ge a bea leratadima madulong a lona,

ge a dira mo go gomago mahlo ka lewatleng,

28ge a bea maru legodimong,

ge a phula methopo ya mawatle.

29A laela meetse a lewatle gore a se ke a kuboga

go feta ka moo a a laetšego ka gona,

a tshela mellwane ya ona.

Ke be ke le gona ge a hloma metheo ya lefase.

30Ke be ke le kgauswi ga gagwe bjalo ka ngwana yo e lego mmamoratwa.

Ke be ke mo thabiša letšatši ka letšatši;

ka mehla ke be ke thaba ge ke na le yena –

31ke thabela lefase le a le hlodilego,

ke kgahlwa ke batho ba lona.

32“Bjale, masogana, ntheetšeng.

Go lehlogonolo ba ba dirago

tše ke di bolelago.

33Theetšang tše le di rutwago mme le tla ba ba bohlale;

le se ke la di hlokomologa.

34Go lehlogonolo yo a ntheetšago,

yo a dulago mojako

wa ngwako wa ka letšatši ka letšatši,

a letetše seferong sa lapa la ka.

35Motho yo a nthwetšego o hwetša bophelo,

gomme o tla kgahla Morena.

36Yo a palelwago ke go nkhwetša,

o tla hwa la pitšana.

Bohle ba ba ntlhoilego ba rata lehu.”