Sepedi 2000 (NSO00)
5

Tšhaba bootswa

51Ngwanaka,

ela bohlale bja ka hloko;

hlwaya tsebe,

o kwe tša tlhaologanyo ya ka.

2Ke mo o tlago tseba go dira ka tebeledišišo,

wa bolela ka tsebo.

3Melomo ya seotswa e rotha todi;

leleme la gagwe le boreledi go feta makhura a mohlware,

4eupša mafelelo a tša gagwe a baba wa lengana;

o gobatša bjalo ka tšhoša ya magalemabedi.

5O theošetša motho bodulabahu;

tsela ye a sepelago ka yona e iša lehung.

6Ga a swarelele tseleng ye e išago bophelong;

tsela tša gagwe di manyokenyoke,

fela yena ga a lemoge.

7Bjale o ntheetše, ngwanaka,

o phethe tše ke go botšago tšona.

8O se batamele mosadi wa mohuta woo;

o se sepelele kgauswi le mojako wa ngwako wa gagwe,

9gore seriti se o bego o na le sona se se fiwe bangwe,

mme wena wa loba mengwaga ya bofsa bja gago

ka yena mohlokalešoko yoo.

10Bašele ba tla ithabiša ka mahumo a gago,

gomme tšeo o di katanetšego ya ba tša yo mongwe.

11Mafelelong a bophelo bja gago,

mola o fela nama tša mmele,

o tla tsetla

12wa re: “Ke be ke reng ke hloya go kgalwa,

le go solwa ke go nyatša?

13Ke be ke sa theetše ba ba nthutago;

ba ba ntayago ke be ke sa ba hlwaele tsebe.

14Ke nyakile go welwa ke kotsi ya mafelelo phuthegong.”

15Mosadi wa gago ke sediba,

ke mothopo wa meetse a a hlwekilego;

o inyorolle ka yena fela.

16O reng o nyaka go tšhollela bonna bja gago

basading ba bangwe, wa senya peu ya gago go metlabo?

17O e šomiše go mosadi wa gago fela,

e sego go ba bangwe.

18A sediba sa gago,

yena mosadi yo o mo nyetšego o sa le lesogana, se atlege;

o ithabiše ka yena,

19yena wa botse bja kgama,

wa go bopega a etša kome.

A matswele a gagwe a go kgotsofatše ka mehla;

ka mehla lerato la gagwe le go thabiše.

20Ngwanaka, o reng o ka thabišwa ke seotswa?

O reng o ka gokarela mosadi wa monna yo mongwe?

21Morena o bona tšohle tše motho a di dirago;

o lebeletše mesepelo yohle ya gagwe.

22Yo kgopo o tanywa ke dikarogo tša gagwe,

o tlengwa ke molaba wa dibe tša gagwe.

23O tla hwa a bolawa ke go hloka boitshwaro;

a timetšwa ke botlatla bja gagwe bjo bogolo.