Sepedi 2000 (NSO00)
3

Masogana a a eletšwa

31Ngwanaka,

o se lebale tše ke go rutilego tšona,

o fele o gopola ditaelo tša ka,

2gobane di tla go okeletša bophelo bja katlego.

3O se lese go ba le leratorato le potego;

o ikgabiše ka tšona bjalo ka pheta molaleng,

o di boloke ka pelong ya gago.3:3 “o di boloke ka pelong ya gago” Diphetolelo tše dingwe tša kgale ga di na mantšu a.

4

3:4
Luk. 2:52
Ge o ka dira bjalo o tla kgahla Modimo le batho,

wa ba le seriti mo go bona.

5O tshephe Morena ka pelo ya gago ka moka.

O se ke wa tshepha kwešišo ya gago.

6O gopole Morena dilong tšohle tše o di dirago,

gomme yena o tla go lokišetša ditsela.

7

3:7
Bar. 12:16
O se ke wa iphora wa re o hlalefile,

eupša o boife Morena,

gomme o gane go dira tše mpe.

8Go dira bjalo e tla ba mo nkego ke sehlare se se fodišago,

sa go lapološa mmele.

9O hlomphe Morena ka go mo fa kabelo ya tše o nago natšo,

le ya tšohle tše kaonekaone tše o di bunago tšhemong ya gago.

10Ke moo dišego tša gago di tlago tlala mabele,

gomme le mapitlelo a gago a diterebe a tla falala beine.

11

3:11
Jobo 5:17
3:11,12
Bah. 12:5,6
Ngwanaka,

ge Morena a go otla o se ke wa belaela,

le ge a go kgala o se ke wa tsota,

12

3:12
Kut. 3:19
gobane Morena o kgala yo a mo ratago, bjalo ka ge tatagongwana a kgala morwagwe yo a mo kgahlago.

13Go lehlogonolo motho yo a ikhweletšago bohlale,

yo a ikhweletšago kwešišo.

14Bohlale bo na le poelo go feta silibera,

mohola wa bjona o phala wa gauta.

15Bohlale bo feta magakabje ka bohlokwa;

ga go se o ka se nyakago, ngwanaka,

se se swanago nabjo.

16Bo go fa bophelo bjo botelele ka letsogo la go ja,

mme ka la nngele bja go fa mahumo le tlhomphego.

17Bohlale bo dira gore motho a tsefelwe ke bophelo,

le gore a phele a bolokegile.

18Yo a nago le bohlale o phela gabotse;

ba lehlogonolo ke ba ba bo kgomarelago.

19Morena o theile lefase ka bohlale,

mme ka tlhaologanyo a bea leratadima madulong a lona.

20O aroganya phamphamadiba ka tsebo ya gagwe;

o neša pula ka maru.

21Ngwanaka,

o itshwarelele ka bohlalehlale le tebeledišišo;

dilo tše di se ke tša ba tša go tšhabela.

22Di tla go phediša,

wa ikgabiša ka tšona bjalo ka pheta molaleng.

23Ke mo o tlago phela o šireletšegile,

wa se kgopše.

24Ge o robala o ka se boife,

ge o robetše o tla robala boroko.

25O ka se šie go welwa ke madimabe,

goba kotsi ye e welago bakgopo,

26gobane Morena o tla go lotola,

a go phemiša sefu.

27O se time motho se sebotse se a se hlokago,

ge o ka kgona go mo thuša.

28O se re go motho:

“Sepela, o boe gosasa ke tla go fa,”

etšwe o na le se a se kgopelago.

29Mongwekawena yo a phelago nago a go tshephile o se mo logele maanomabe.

30O se rumole motho a se a go dira se sebe.

31O se hufegele kgowa,

le gona o se tšee le ka e tee ya tsela tša gagwe,

32gobane Morena o šišingwa modiratšempe,

kganthe moloki yena o a mo tshepha.

33Lapa la yo kgopo le rogakilwe ke Morena,

mola la baloki lona a le šegofaditše.

34

3:34
Jak. 4:6
1 Pet. 5:5
Bakodutli o a ba kodutla,

kganthe baikokobetši bona o ba direla tše dibotse.

35Ba bohlale ba itirela seriti,

mola mašilo sa bona e le bogoboga.