Sepedi 2000 (NSO00)
25

Diema tše dingwe tša Solomone

251Tše dingwe diema tša Solomone tše di ngwalolotšwego ke bahlankedi ba Hiskia, kgoši ya Juda, šedi:

2Modimo o hlomphelwa ge a bipa ditaba;

magoši a hlomphelwa ge a bipolla ditaba.

3Tša ka pelong ya kgoši ga di tsebje,

di etša go akalala ga legodimo le boteng bja lefase.

4Hlokolang silibera, makgone a bope se sengwe ka yona.

5Ntšhang yo kgopo ka mošate,

kgoši e tle e buše ka toka.

6

25:6,7
Luk. 14:8-10
Se ithete pele ga kgoši goba wa ipea le ba maemo.

7-8Go kaone ge o ka botšwa gore o ye madulong a ka pele,

go na le gore o kokobetšwe pele ga bakgomana.

O se kitimele kgorong ya tsheko go yo bega se o se bonego;

o tla reng ge hlatse ye nngwe e ka go bontšha gore o fošitše?

9Ge o sekišana le moagišani kgorong,

sephiri sa mongwe sona o se se utolle.

10Ka gore ge a ka tseba a ka go sola,

wa napa wa kgomarelwa ke bogoboga.

11Lentšu le le boletšwego ka nako ye e lebanego

le etša mekgabišo ya diapola tša gauta

tše di tlokilwego sebjaneng sa silibera.

12Go motho wa tsebe go kgalwa ke motho yo bohlale

go etša lengina la gauta goba sekgabišo sa gauta.

13Morongwammotegi o lapološa baromi ba gagwe

go etša lehlwa le le timolago phišo nakong ya ge go bunwa.

14Mokgantšhampho tša molomo o swana le maru

le phefo ye e sa tlišego pula.

15Bopelotelele bo kgona le babuši;

leleme le boleta le fetša manganga.

16Morafadinose o di ja ka tekanyo;

sejagobe se kgonwa ke go hlatša.

17Se etele moagišani kgafetšakgafetša,

ka gore o ka mo tena a ba a go hloya.

18Mpharamongwe o bjalo ka thoka,

goba tšhoša,

goba mosebe wa mantsi.

19Go ikanya sefelele tlalelong

ke go sohla ka ino la go bola,

goba go gata ka leoto la go hlotša.

20Go opelela mojapelo koša ya lethabo

go etša go apola motho kobo mohla go tonya,

goba go tšhaša ntho ka sekanama.

21

25:21,22
Bar. 12:20
Ge lenaba la gago le swerwe ke tlala o le fe dijo;

ge le nyorilwe o le fe meetse le nwe.

22Ka mokgwa woo o tla le leša dihlong,

gomme Morena o tla go putsa.

23Lesebo le hlola kgalefo

bjalo ka ge phefo e tšwago ka leboa e hlola pula.

24Go itulela nkhutlwaneng ya tlhaka

go phala go dula le mosadi wa go ngamola hlogo.

25Ditaba tše di thabišago tša go tšwa nagakgole

di etša meetsematonya go yo a nyorilwego.

26Moloki yo a palelwago ke yo kgopo

o swana le sediba se se dubegilego,

goba mothopo wo o hlapetšwego.

27Go ja dinose kudu ga se gwa loka;

go ithatiša batho go feta tekanyo

le gona go bjalo.25:27 “go ithatiša ... bjalo” Seheberu ga se kwagale gabotse.

28Motho yo a tshelwago ke pelo o kotsing

go swana le motse wo manaba a o kgerešitšego merako.