Sepedi 2000 (NSO00)
13

131Ngwana yo bohlale o kwa kgalo ya tatagwe,

mokodutli yena ga a kwe ge a kgalwa.

2Motho o atlega ka tše a di bolelago,

mohlokabotshephegi yena ke ntwadumela.

3Moitotapolelong o tla phologa,

moitebalapolelong yena ke moipolai.

4Sebodu ga se hwetše senyakwa sa sona,

mokalokani yena o ikhweletša tšohle tše a di nyakago.

5Moloki o hloile maaka,

yo kgopo yena o dira mahlabišadihlong le manyala.

6Go phetha thato ya Modimo go šireletša mohlokabosodi,

bokgopo bjona bo wiša modiradibe.

7Ba bangwe ba itshema bahumi ba se na selo,

bangwe bona ba itshema badiidi ba humile le dinala.

8Mohumi o itokolla ka lehumo la gagwe,

modiidi ga a ke a tšhošetšwa ke motho.

9Baloki ba etša seetša se se tagago kudu,

bakgopo bona ba bjalo ka lebone le le timago.

10Wa mereba o hlola kgakgano fela,

yo bohlale yena o kwa dikeletšo.

11Lehumo letlabonolo le nyamelela gabonolo;

lehumo letlabosele lona le a ata.

12Seletelwa se se sa phethagalego se a nyamiša,

senyakwa se motho a se hwetšago sona se a thabiša.

13Monyatšakeletšo o a itahla,

mophethataelo yena o tla putswa.

14Thuto tša yo bohlale di tsošološa motho,

di mo phemiša lehu.

15Wa tlhaologanyo o ratwa ke batho,

tsela ya bahlokabotshephegi e tla ba lahletša.13:15 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “e tla ba lahletša” Seheberu se re “ke ya go ya go ile”.

16Yo bohlale o dira tšohle ka tsebo,

setlatla sona se phatlalatša botlatla.

17Motseta wa go se tshephagale o tliša mathata,

wa go tshephagala yena o bušetša dilo sekeng.

18Moganagokgalwa o tla diila a ba a goboga,

mokwatsholo yena o a hlompšha.

19Senyakwa se motho a se hwetšago se a mo thabiša.

Lešilo le gana go tlogela bobe.

20Šika le ba bohlale, o hlalefe;

mokgonanalemašilo ke moipolai.

21Badiradibe ba hlomarwa ke madimabe,

baloki bona ba putswa ka tše dibotse.

22Motho wa go loka o tlogelela ditlogolo bohwa;

lefa la modiradibe lona e tla ba la moloki.

23Mašemo a a kgathilwego a ka tlišetša badiidi mabele a mantši;

moo go sego toka badiidi ba amogwa mabele ao.13:23 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

24Yo a sa otlego morwagwe ga a mo rate;

yo a ratago morwagwe o a mo kgala.

25Baloki ba ba le dijo tše di lekanego,

bakgopo bona ba dula ba bolawa ke tlala.